Jednorázové investice

Podílové a investiční fondy Amundi

Uvažujete nad způsobem, jak zhodnocovat vlastní finanční prostředky, ale nemáte dostatek informací ani času se plnohodnotně věnovat dění na finančních trzích? Chcete mít o své prostředky v podobě nakoupených podílových listů profesionálně postaráno a současně mít příležitost je v případě potřeby rychle prodat? Pokud jste si na obě otázky odpověděli „ano“, máme pro vás možnost využít jednorázové investování!

Díky jednorázovému investování do podílových a investičních fondů spravovaných společností Amundi můžete vybírat z široké nabídky fondů investujících do různých tříd aktiv (akcie, dluhopisy, komodity a další druhy aktiv) nebo různě regionálně či odvětvově zaměřených, a to včetně dividendových fondů. Můžete si však také zvolit jen jeden ze široce diverzifikovaných fondů nabízející vhodný mix výše uvedeného.
 

Hlavní parametry:

 • možnost získání atraktivního výnosu
 • flexibilita - vaše prostředky dostupné obvykle do 5 dní bez výstupních poplatků
 • jednoduché řešení dostupné pro každého
 • dlouholeté odborné zkušenosti a znalosti expertů ze společnosti Amundi, která spravuje finance pro více než 100 milionů klientů po celém světě
Nastavení produktu
 • na výběr z široké nabídky fondů zaměřených na:
  ▸ různé třídy aktiv (dluhopisy, akcie, komodity a jiné)
  ▸ různé regiony (Evropa, Amerika, rozvíjející se trhy apod.)
  ▸ různá odvětví (finance, ekologie, průmysl, inovace, nové trendy a jiné)
  ▸ fondy (ne)vyplácející dividendy, tzn. (ne)distribuční třídy
  ▸ fondy, které nabízí vyvážený mix výše uvedeného
 • vstupní poplatek v závislosti na typu fondu a výši investice dle ceníku        
 • investiční horizont dle Vámi zvoleného fondu až na 40 let
Užitečné dokumenty
Společnost Amundi

S jednorázovou investicí máte možnost si pohodlně zvýšit hodnotu vlastních finančních prostředků a zajistit si tak bohatší budoucnost dle svých konkrétních potřeb. O fondy, do kterých investujete, se stará tým expertů ze společnosti Amundi Asset Management, největšího správce aktiv v Evropě s objemem spravovaného majetku převyšujícím 1,6 bilionu EUR. Zároveň se společnost Amundi řadí mezi top 10 správců z celého světa. Nechte na nich, aby změnili vaši budoucnost k lepšímu, a neřešte více, do čeho investovat. Věnujte svůj čas jednoduše tomu, co je vám skutečně blízké, s vědomím, že je o vaše prostředky ve fondech dobře postaráno.

 • Investování do investičních nástrojů obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.
 • Podrobné informace o pravidlech poskytování investičních služeb bankou včetně základního popisu dodržování regulatorních pravidel a principy ochrany zákazníků investičního bankovnictví naleznete v dokumentu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Základní informace o rizicích souvisejících s investičními službami naleznete v dokumentu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Základní informace o pobídkách jako možném střetu zájmů naleznete v dokumentu Politika střetu zájmů. Archiv těchto informací naleznete v MiFID – Archiv dokumentů. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na své příslušné kontaktní místo v UniCredit Bank.

Kontaktní banka

Veřejné nabízení zahraničního fondu na území České republiky je umožněno na základě smlouvy o kontaktním místě (Contact Bank Agreement).

V souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ZISIF), a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů, týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, (tzv. směrnice UCITS), Vám tuto službu zajistíme.

Aktuální přehled: Investiční společnosti a fondy

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo