Podílové fondy

Podílové fondy Amundi

Uvažujete nad způsobem, jak zhodnocovat vlastní finanční prostředky, ale nemáte dostatek informací a času se plnohodnotně věnovat dění na finančních trzích? Chcete mít o své peníze profesionálně postaráno a současně je mít v případě potřeby rychle k dispozici? Pokud jste si na obě otázky odpověděli „ano“, máme pro Vás řešení!

Díky investování do podílových fondů spravovaných společností Amundi Asset Management můžete vybírat z mnoha desítek fondů investujících do různých tříd aktiv (akcie, dluhopisy, reality fondy a další investice) nebo různě regionálně či odvětvově zaměřených. Můžete si však také zvolit jen jeden ze široce diverzifikovaných fondů nabízející vhodný mix výše uvedeného.

O Vaše prostředky se každodenně profesionálně stará společnost Amundi Asset Management, která se díky spojení se společností Pioneer Investments stala největším správcem aktiv v Evropě s objemem spravovaného majetku převyšujícím 1,3 biliónu EUR. Zároveň se společnost Amundi řadí mezi TOP10 správců z celého světa.

 

Hlavní parametry:

  • možnost získání atraktivního výnosu
  • jednoduché řešení dostupné pro každého
  • flexibilita -  Vaše prostředky dostupné obvykle do 5 dní bez výstupních poplatků
  • dlouholeté odborné zkušenosti a znalosti expertů ze skupiny Amundi, která spravuje finance pro více než 100 milionů klientů po celém světě
  • profesionálně řízené a kvalitní podílové fondy společnosti Amundi

Více informací


Investování do investičních nástrojů obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Podrobné informace o pravidlech poskytování investičních služeb bankou včetně základního popisu dodržování regulatorních pravidel a principy ochrany zákazníků investičního bankovnictví naleznete zde. Základní informace o rizicích souvisejících s investičními službami naleznete zde. Základní informace o pobídkách jako možném střetu zájmů naleznete zde. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na své příslušné kontaktní místo v UniCredit Bank.

 

Kontaktní banka

Veřejné nabízení zahraničního fondu na území České republiky je umožněno na základě smlouvy o kontaktním místě (Contact Bank Agreement).

V souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ZISIF), a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů, týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, (tzv. směrnice UCITS), Vám tuto službu zajistíme.

Aktuální přehled: Investiční společnosti a fondy

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo