Custody

UniCredit Bank je leaderem v poskytování custody služeb pro tuzemské i zahraniční finanční instituce v České republice i regionu střední a východní Evropy a je držitelem povolení pro výkon funkce depozitáře.

Global Security Services - Inbound

Více informací

Global Security Services - Outbound

Více informací

Depozitářské služby

Služby depozitáře jsou poskytovány:

  • penzijním společnostem, a to důchodovým fondům dle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, účastnickým fondům dle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření, transformovaným fondům dle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a ostatním fondům dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
  • investičním společnostem a investičním fondům podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

UniCredit Bank patří mezi největší depozitáře v ČR v objemu kontrolovaného majetku fondů kolektivního investování. Naše velikost a význam v tomto segmentu nám umožňují aktivně se podílet na spoluvytváření tržního prostředí pro poskytování služeb depozitáře.

Úzce spolupracujeme s regulátorem jak při tvorbě legislativy, tak i při nastavování kontrolních mechanismů, kdy se vždy snažíme hájit zájmy našich klientů.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., vykonává funkci depozitáře pod dohledem České národní banky. Dohlíží na zákonné a statutární omezení při investovaní finančních prostředků v penzijních společnostech a investičních fondech.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo