Platby

Tuzemský platební styk

UniCredit Bank si zakládá na spolehlivosti a rychlosti v provádění plateb. I proto jsou převody mezi účty vedenými v UniCredit Bank připisovány na účet bez prodlení. Stejně tak příchozí platby z jiných bank připisujeme na účty klientů neprodleně po obdržení ze zúčtovacího centra České národní banky. Tuzemské platby můžete pohodlně provádět pomocí eBankingových produktů nabízených naší bankou.

Tuzemskou platbou rozumíme bezhotovostní převod v českých korunách mezi účty vedenými taktéž v korunách, přičemž jsou tyto účty vedeny v České republice.

Více informací

Kontakty

Technická podpora:
+420 221 210 011
Zpracování plateb:
+420 221 210 010
Provozní doba:
Po - Pá 07:00 - 18:00

Dokumenty ke stažení

Standardní zahraniční platba

Standardní zahraniční platba je přeshraniční převod do země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo převod ve měně jiné než měna zemí EHP. Převody se uskutečňují prostřednictvím široké sítě korespondenčních bank.

Výhody Standardní zahraniční platby

 • Převod i do zemí mimo EHP.
 • Převod v jakékoliv měně (z kurzovního lístku banky).
 • Řízení poplatků - na úkor zadavatele, příjemce nebo sdílené poplatky.

Více informací

Kontakty

Technická podpora:
+420 221 210 011
Zpracování plateb:
+420 221 210 010
Provozní doba:
Po - Pá 07:00 - 18:00

Dokumenty ke stažení

SEPA platba

SEPA platba je bezhotovostní převod peněžních prostředků v eurech, který je ve prospěch příjemce zadaný bance elektronicky. SEPA platba má přesně definované náležitosti a je prováděna v rámci zemí SEPA mezi účastnickými bankami, které přistoupily k podmínkám zpracování SEPA plateb (PDF, CSV).

Od spuštění 28. 1. 2008 se k provádění SEPA plateb připojilo už více než 4 577 bank v 32 zemích, což představuje přes 95 % objemu platebních transakcí v zemích SEPA. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., patřila mezi ty banky, které v České republice nabídly svým klientům SEPA platby jako první.

 

Výhody SEPA platby

 • Platba (bez konverze) je vždy doručena příjemci nejpozději následující bankovní den.
 • Není limitována částka převodu.
 • Na účet příjemce je připsána celá poukazovaná částka, poplatky jsou účtovány zvlášť.
 • Zpracování plateb probíhá za jednotných a standardizovaných podmínek.
 • Formát platby obsahuje doplňující textové pole (End-to-end reference), do něhož může plátce uvést dodatečné informace.
 • Nový datový formát plateb XML umožňuje přenášení více informací o platbě.

 

Změny v oblasti platebního styku – SEPA End-Date 31. 10. 2016

Dne 1. 11. 2016 nabývá účinnosti nařízení Směrnice Rady Evropské Unie č. 260/2012, které upravuje podmínky pro zadávání a zpracování SEPA plateb a SEPA inkas v rámci jednotlivých 33 členských zemích SEPA a platebního styku mezi těmito zeměmi navzájem. Toto nařízení má zásadní dopad jak na banky, tak na vás, naše klienty.

 

Co regulace EU č. 260/2012 vyžaduje?

Pro platební příkazy v EUR v rámci SEPA platí, že

 • banky, které přistoupí k SEPA, musí mezi sebou komunikovat pouze ve formátu ISO 20022 (XML),
 • klienti musí bankám předávat elektronické platební příkazy ve formátu ISO 20022 (XML),
 • klienti musí zadávat čísla účtů ve formátu IBAN a
 • klienti již nebudou muset uvádět BIC.

Více informací

Kontakty

Technická podpora:
+420 221 210 011
Zpracování plateb:
+420 221 210 010
Provozní doba:
Po - Pá 07:00 - 18:00

Dokumenty ke stažení

SEPA inkaso

Od  konce roku 2008 mohou podnikatelé a spotřebitelé vůbec poprvé využívat přeshraniční inkaso napříč 33 evropskými státy. Lze jej uplatnit, pokud banka plátce a banka příjemce patří mezi banky, které přistoupily k SEPA inkasu. Jedná se o bezhotovostní platbu v eurech iniciovanou elektronicky z podnětu příjemce prostřednictvím své banky na základě předcházející dohody s plátcem (tzv. Mandát). Náležitosti, včetně použitého typu SEPA inkasa, jsou součástí dohody mezi plátcem a příjemcem. Inkasa se nejčastěji používají pro opakované platby s pevnou nebo proměnlivou výší, ale může se také jednat o jednorázové inkaso. Je prováděno v rámci zemí SEPA mezi účastnickými bankami, které přistoupily k podmínkám zpracování SEPA inkas- Přehled bank podporujících Spotřebitelské SEPA inkaso (CORE) (PDF, CSV). Přehled bank podporujících Podnikatelské SEPA inkaso (B2B) (PDF, CSV).

 

Výhody SEPA inkasa

 • Možnost provádět SEPA inkaso v rámci 33 evropských zemí.
 • Plátce je předem informován o příchozím SEPA inkasu a datu splatnosti a může tak lépe řídit svoji hotovost.
 • Příjemce má možnost zaslat s výzvou zprávu pro plátce.
 • Centralizace účtů a také likvidity do jedné banky.
 • Díky jednotným formátům je platby možné snadno spárovat s pohledávkami, resp. závazky v účetních systémech.
 • Zpracování plateb včetně odmítnutých a vrácených plateb se řídí jednotnými a standardizovanými podmínkami, díky čemuž lze zpracování automatizovat.
 • Právní harmonizace zajišťuje lepší předvídatelnost transakcí.

 

Změny v oblasti platebního styku – SEPA End-Date 31. 10. 2016

Dne 1. 11. 2016 nabývá účinnosti nařízení Směrnice Rady Evropské Unie č. 260/2012, které upravuje podmínky pro zadávání a zpracování SEPA plateb a SEPA inkas v rámci jednotlivých 33 členských zemích SEPA a platebního styku mezi těmito zeměmi navzájem. Toto nařízení má zásadní dopad jak na banky, tak na vás, naše klienty.

 

Co regulace EU č. 260/2012 vyžaduje?

Pro platební příkazy v EUR v rámci SEPA platí, že

 • banky, které přistoupí k SEPA, musí mezi sebou komunikovat pouze ve formátu ISO 20022 (XML),
 • klienti musí bankám předávat elektronické platební příkazy ve formátu ISO 20022 (XML),
 • klienti musí zadávat čísla účtů ve formátu IBAN a
 • klienti již nebudou muset uvádět BIC.

Více informací

Kontakty

Technická podpora:
+420 221 210 011
Zpracování plateb:
+420 221 210 010
Provozní doba:
Po - Pá 07:00 - 18:00

Dokumenty ke stažení
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo