Finanční instituce

Poskytujeme kompletní bankovní služby nejvýznamnějším českým i nadnárodním finančním institucím v České republice

Financování

UniCredit je jedním z největších korporátních poskytovatelů úvěrů v Evropě. Nabízíme širokou škálu produktů v oblasti financování, od jednoduchého financování až po komplexní, strukturované řešení financování, které jde nad rámec klasického úvěru.

Cash Management

Nástroje a služby Cash Managementu Vám umožní efektivně a pohodlně řídit peněžní toky Vaší společnosti.

Pro uspokojení svých potřeb v oblasti řízení likvidity můžete využít lokální produkty nebo koncernová řešení. Zároveň získáte podporu silné skupiny UniCredit působící ve 20 zemích Evropy.

Transakční bankovnictví

Pomáháme klientům finančně optimalizovat jejich obchodní aktivity. Zrychlujeme jejich finanční toky, zhodnocujeme volné prostředky, financujeme obchod či minimalizujeme rizika obchodu.

Finanční trhy

Pokrýváme veškeré činnosti vztahující se k devizovému a peněžnímu trhu, státním a podnikovým dluhopisům.