Finanční instituce

UniCredit Bank poskytuje kompletní bankovní  služby nejvýznamnějším českým i nadnárodním finančním institucím v České republice. Tým Financial Institutions je v České republice organizačně začleněn do divize Firemního, investičního a privátního bankovnictví. Je zároveň součástí regionální struktury, která koordinuje vztahy s klienty na většině trhů v regionu střední a východní Evropy.

Útvar se soustředí na komplexní klientský servis bankovních služeb pokrývající všechny bankovní služby relevantní pro cílovou skupinu klientů. Klienty jsou jak domácí tak zahraniční banky, penzijní fondy, pojišťovny, investiční společnosti, investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, leasingové společnosti a společnosti nabízející spotřebitelské financování, které jsou součástí bankovních skupin, speciální finanční instituce či družstevní záložny.

Financování

UniCredit je jedním z největších korporátních poskytovatelů úvěrů v Evropě. Nabízíme širokou škálu produktů v oblasti financování, od jednoduchého financování až po komplexní, strukturované řešení financování, které jde nad rámec klasického úvěru.

Cash Management

Nástroje a služby Cash Managementu Vám umožní efektivně a pohodlně řídit peněžní toky Vaší společnosti.

Pro uspokojení svých potřeb v oblasti řízení likvidity můžete využít lokální produkty nebo koncernová řešení. Zároveň získáte podporu silné skupiny UniCredit působící ve 20 zemích Evropy.

Transakční bankovnictví

Pomáháme klientům finančně optimalizovat jejich obchodní aktivity. Zrychlujeme jejich finanční toky, zhodnocujeme volné prostředky, financujeme obchod či minimalizujeme rizika obchodu.

Finanční trhy

Pokrýváme veškeré činnosti vztahující se k devizovému a peněžnímu trhu, státním a podnikovým dluhopisům.

Mobile Phones
Smart Banking

- jednoduchý a pohodlný způsob ovládání účtu

- nejrychlejší přihlášení pomocí Vašeho otisku prstu

- zdarma ve všech kontech a výrazně šetří poplatky za transakce

nebo nebo