Platby

Tuzemský platební styk

UniCredit Bank si zakládá na spolehlivosti a rychlosti v provádění plateb. I proto jsou převody mezi účty vedenými v UniCredit Bank připisovány na účet bez prodlení. Stejně tak příchozí platby z jiných bank připisujeme na účty klientů neprodleně po obdržení ze zúčtovacího centra České národní banky. Tuzemské platby můžete pohodlně provádět pomocí eBankingových produktů nabízených naší bankou.

Tuzemskou platbou rozumíme bezhotovostní převod v českých korunách mezi účty vedenými taktéž v korunách, přičemž jsou tyto účty vedeny v České republice.

 

Více informací

Standardní zahraniční platba

Standardní zahraniční platba je přeshraniční převod do země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo převod ve měně jiné než měna zemí EHP. Převody se uskutečňují prostřednictvím široké sítě korespondenčních bank.

 

Více informací

SEPA platba

SEPA platba je bezhotovostní převod peněžních prostředků v eurech, který je ve prospěch příjemce zadaný bance elektronicky. SEPA platba má přesně definované náležitosti a je prováděna v rámci zemí SEPA mezi účastnickými bankami, které přistoupily k podmínkám zpracování SEPA plateb (PDF, CSV).

Od spuštění 28. 1. 2008 se k provádění SEPA plateb připojilo už více než 4 577 bank v 32 zemích, což představuje přes 95 % objemu platebních transakcí v zemích SEPA. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., patřila mezi ty banky, které v České republice nabídly svým klientům SEPA platby jako první.

 

Více informací

SEPA inkaso

Od  konce roku 2008 mohou podnikatelé a spotřebitelé vůbec poprvé využívat přeshraniční inkaso napříč 33 evropskými státy. Lze jej uplatnit, pokud banka plátce a banka příjemce patří mezi banky, které přistoupily k SEPA inkasu. Jedná se o bezhotovostní platbu v eurech iniciovanou elektronicky z podnětu příjemce prostřednictvím své banky na základě předcházející dohody s plátcem (tzv. Mandát). Náležitosti, včetně použitého typu SEPA inkasa, jsou součástí dohody mezi plátcem a příjemcem. Inkasa se nejčastěji používají pro opakované platby s pevnou nebo proměnlivou výší, ale může se také jednat o jednorázové inkaso. Je prováděno v rámci zemí SEPA mezi účastnickými bankami, které přistoupily k podmínkám zpracování SEPA inkas.
Přehled bank podporujících Spotřebitelské SEPA inkaso (CORE) (PDF, CSV).
Přehled bank podporujících Podnikatelské SEPA inkaso (B2B) (PDF, CSV).

 

Více informací

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo