Global Security Services

UniCredit Bank je leaderem v poskytování custody služeb pro tuzemské i zahraniční finanční instituce v České republice i regionu střední a východní Evropy a je držitelem povolení pro výkon funkce depozitáře. Pro více informací ohledně custody služeb prosím navštivte: http://gss.unicreditgroup.eu/

Global Security Services - Inbound

Správa a vypořádání CP

 • správa a vypořádání zaknihovaných cenných papírů evidovaných v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP) pro zahraniční investory,
 • správa zahraničních cenných papírů,
 • správa a úschova listinných cenných papírů.

Správu cenných papírů vykonává banka pro klienty na základě "Master Agreementu a Subcustody Agreementu."


Správa cenných papírů zahrnuje:

 • výplaty úroků, dividend a dalších výnosů z cenných papírů na účet klienta,
 • zastupování  klientů na valných hromadách akcionářů v souladu s pokyny klientů,
 • evidence cenných papírů,
 • úschova listinných cenných papírů v trezorech a příjem a doručení těchto cenných papírů dle instrukcí.

UniCredit Bank je řádným členem CDCP a eviduje cenné papíry svých klientů v souladu s pravidly CDCP.

Vypořádání cenných papírů vykonává banka pro klienty na základě "Master Agreementu a Subcustody Agreementu."


Vypořádání cenných papírů zahrnuje:

 • převody cenných papírů dle pokynů klienta,
 • vyúčtovaní  transakcí na klientském účtu a zabezpečení  finančního zúčtování.

Klient může komunikovat s bankou osobně, prostřednictvím kontaktní osoby, telefonicky, SWIFT-em, prostřednictvím Business Net Securities nebo faxem.

Global Security Services - Outbound

Správa a vypořádání CP

 • správa zaknihovaných cenných papírů - evidovaných v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP),
 • správa zahraničních cenných papírů,
 • správa a úschova listinných cenných papírů.

Služba je vhodná pro majitele s větším objemem portfolia cenných papírů.

Správu cenných papírů vykonává banka pro klienty na základě "Smlouvy o správě cenných papírů".

Správa cenných papírů zahrnuje:

 • výplaty úroků, dividend a dalších výnosů  z cenných papírů na účet klienta,
 • na vyžádání zastupování klientů na valných hromadách v souladu s pokyny klientů,
 • evidenci cenných papírů,
 • zabezpečení úschovy listinných cenných papírů v trezorech a příjem a doručení těchto cenných papírů dle instrukcí.

UniCredit Bank je řádným členem CDCP a eviduje cenné papíry svých klientů v souladu s pravidly CDCP.

Vypořádání cenných papírů vykonává banka pro klienty na základě "Smlouvy o vypořádání cenných papírů".

Vypořádání cenných papírů zahrnuje:

 • převody cenných papírů dle pokynů klienta,
 • vyúčtování transakcí na klientském účtu a zabezpečení finančního zúčtování.

Klient může komunikovat s bankou osobně, prostřednictvím kontaktní osoby, telefonicky, prostřednictvím Business Net Securities,  SWIFT-em nebo faxem.

Depozitářské služby

Služby depozitáře jsou poskytovány :

 • penzijním společnostem, a to důchodovým fondům dle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, účastnickým fondům dle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření, transformovaným fondům dle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a ostatním fondům dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
 • investičním společnostem a investičním fondům podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

UniCredit Bank patří mezi největší depozitáře v ČR v objemu kontrolovaného majetku fondů kolektivního investování. Naše velikost a význam v tomto segmentu nám umožňují aktivně se podílet na spoluvytváření tržního prostředí pro poskytování služeb depozitáře.

Úzce spolupracujeme s regulátorem jak při tvorbě legislativy, tak i při nastavování kontrolních mechanismů, kdy se vždy snažíme hájit zájmy našich klientů.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., vykonává funkci depozitáře pod dohledem České národní banky. Dohlíží na zákonné a statutové omezení při investovaní finančních prostředků v penzijních společnostech a investičních fondech.

Činnost depozitáře je v UniCredit Bank zajišťována oddělením Depozitářské služby v rámci odboru Global Securities Services, který je organizačně začleněn do úseku Global Transaction Banking, který přímo podléhá členu představenstva UniCredit Bank odpovědného za divizi Firemního, investičního a privátního bankovnictví.

Spinning wheel animation

Loading