Velké firmy

Již řadu let jsme strategickým partnerem malých a středních firem nad 10 mio CZK, velkých a nadnárodních společností, jakož i subjektů veřejného sektoru, finančních institucí a institucionálních investorů.

International Center

Díky specializovanému útvaru a jeho zaměstnancům, kteří ovládají několik jazyků a mají hluboké znalosti v oblasti trhů, můžeme vaší mezinárodní nebo nadnárodní společnosti poskytovat podporu při řízení přeshraničních obchodních aktivit. Zajistíme vám podporu a poskytneme služby šité na míru.

Eurofondy

UniCredit jako jedna z vedoucích finančních institucí v rámci Evropské unie poskytuje podporu při získávání přístupu k eurofondům.
Provozujeme specializované centrum (Evropské kompetenční centrum) s kompletní nabídkou služeb na nejvyšší úrovni od poradenství až po záruky a dohody o záměru od překlenovacího financování až po investiční financování.