Velké firmy

UniCredit je strategickým partnerem malých a středních firem s obratem nad 10 mio CZK, velkých a nadnárodních společností, jakož i subjektů veřejného sektoru, finančních institucí, institucionálních investorů a finančních sponzorů.


Naši manažeři a produktoví specialisté se zavázali budovat dlouhodobá partnerství a vytvářejí řešení na míru v oblasti financování, řízení finančních prostředků, investic a investičního bankovnictví.


Díky manažerům, kteří ovládají hlavní cizí jazyky, dokáže centrum UniCredit International Center poskytovat podporu na nejvyšší úrovni mezinárodním a nadnárodním společnostem při řízení přeshraničních obchodních aktivit.


UniCredit jako jedna z vedoucích finančních institucí v rámci Evropské unie poskytuje podporu při získávání přístupu k eurofondům.


International Center

Díky specializovanému útvaru a jeho zaměstnancům, kteří ovládají několik jazyků a mají hluboké znalosti v oblasti trhů, můžeme vaší mezinárodní nebo nadnárodní společnosti poskytovat podporu při řízení přeshraničních obchodních aktivit. Zajistíme vaše potřeby plnou podporu při poskytování služeb šitých na míru pro vás.


Eurofondy

UniCredit jako jedna z vedoucích finančních institucí v rámci Evropské unie poskytuje podporu při získávání přístupu k eurofondům.

Provozujeme specializované centrum (Evropské kompetenční centrum) s kompletní nabídkou služeb na nejvyšší úrovni od poradenství až po záruky a dohody o záměru od překlenovacího financování až po investiční financování.


Financování

UniCredit je jedním z největších korporátních poskytovatelů úvěrů v Evropě. Nabízíme širokou škálu produktů v oblasti financování, od jednoduchého financování až po komplexní, strukturované řešení financování, které jde nad rámec klasického úvěru.

Půjčky
Strukturu financování navrhneme podle individuálních potřeb Vaší společnosti.
Leasing & Factoring
Trade & Export

Cash Management

UniCredit má silnou pověst jako přední poskytovatel v oblasti Cash Managementu a elektronického bankovnictví.

Platby
Elektronické bankovnictví
Karty a platební terminály

Vklady a investice

UniCredit vám může poskytnout podporu při efektivním investování vašich financí.

Vklady
Podílové fondy
Akcie a dluhopisy
Custody

Investiční bankovnictví

UniCredit vám usnadní přístup na kapitálový trh díky jedné z najkonsolidovanejších sítí investičního bankovnictví v Evropě. Využíváme úzkou spolupráci vztahových manažerů a specializovaných produktových týmů sídlících v Mnichově, Vídni a Londýně.

Měny a sazby
Komodity
M&A poradenství
Operace na kapitálovém trhu
UniCredit Bank nabízí pokrytí veškerých činností spojených se správou emise dluhopisů v listinné i zaknihované podobě.
Mobile Phones
Smart Banking

- jednoduchý a pohodlný způsob ovládání účtu

- nejrychlejší přihlášení pomocí Vašeho otisku prstu

- zdarma ve všech kontech a výrazně šetří poplatky za transakce

nebo nebo

Kontakty

Kontaktujte nás!

Kurzy měn

EUR
DEVIZY
STŘED
KURZY MĚN