Velké firmy

UniCredit je strategickým partnerem malých a středních firem s obratem nad 10 mio CZK, velkých a nadnárodních společností, jakož i subjektů veřejného sektoru, finančních institucí, institucionálních investorů a finančních sponzorů.

Naši manažeři a produktoví specialisté se zavázali budovat dlouhodobá partnerství a vytvářejí řešení na míru v oblasti financování, řízení finančních prostředků, investic a investičního bankovnictví.

Díky manažerům, kteří ovládají hlavní cizí jazyky, dokáže centrum UniCredit International Center poskytovat podporu na nejvyšší úrovni mezinárodním a nadnárodním společnostem při řízení přeshraničních obchodních aktivit.

UniCredit jako jedna z vedoucích finančních institucí v rámci Evropské unie poskytuje podporu při získávání přístupu k eurofondům.

International Center

Díky specializovanému útvaru a jeho zaměstnancům, kteří ovládají několik jazyků a mají hluboké znalosti v oblasti trhů, můžeme vaší mezinárodní nebo nadnárodní společnosti poskytovat podporu při řízení přeshraničních obchodních aktivit. Zajistíme vám podporu a poskytneme služby šité na míru.

Eurofondy

UniCredit jako jedna z vedoucích finančních institucí v rámci Evropské unie poskytuje podporu při získávání přístupu k eurofondům.
Provozujeme specializované centrum (Evropské kompetenční centrum) s kompletní nabídkou služeb na nejvyšší úrovni od poradenství až po záruky a dohody o záměru od překlenovacího financování až po investiční financování.

Financování

UniCredit je jedním z největších korporátních poskytovatelů úvěrů v Evropě. Nabízíme širokou škálu produktů v oblasti financování, od jednoduchého financování až po komplexní, strukturované řešení financování, které jde nad rámec klasického úvěru.

Cash Management

UniCredit má silnou pověst jako přední poskytovatel v oblasti Cash Managementu a elektronického bankovnictví.

Vklady a investice

UniCredit vám může poskytnout podporu při efektivním investování vašich financí.

Investiční bankovnictví

UniCredit vám usnadní přístup na kapitálový trh díky jedné z najkonsolidovanejších sítí investičního bankovnictví v Evropě. Využíváme úzkou spolupráci vztahových manažerů a specializovaných produktových týmů sídlících v Mnichově, Vídni a Londýně.

Mobile Phones
Smart Banking

- jednoduchý a pohodlný způsob ovládání účtu

- nejrychlejší přihlášení pomocí Vašeho otisku prstu

- zdarma ve všech kontech a výrazně šetří poplatky za transakce

nebo nebo