Operace na kapitálovém trhu

UniCredit Bank nabízí pokrytí veškerých činností spojených se správou emise dluhopisů v listinné i zaknihované podobě.

Aranžování emisí dluhopisů

 • zpracování prospektu emitenta a jeho projednání s regulátorem
 • tvorba emisních podmínek
 • technická příprava emise
 • registrace v Centrálním depozitáři cenných papírů
 • uvedení na příslušný trh Burzy cenných papírů
 • provedení primárního úpisu
 • služby spojené s obchodováním na sekundárním trhu

UniCredit Bank provádí výše uvedené služby na základě Mandátní smlouvy o obstarání emise dluhopisů.

Pro více informací o službách v oblasti aranžování emisí dluhopisů prosím kontaktujte kolegy
z týmu Debt Origination / Structuring & Bond Sales.

 

Administrace emisí dluhopisů

 • vedení evidence vlastníků podílů na sběrného dluhopisu
 • realizace převodů jednotlivých podílů na sběrném dluhopise
 • přijetí listinných cenných papírů do úschovy
 • vedení majetkových účtů cenných papírů a zasílání výpisů z nich
 • služby agenta pro výpočty, tj. stanovení kuponů u dluhopisů s pohyblivým úrokem
 • zajištění výpisu z registru emitenta z Centrálního depozitáře cenných papírů
 • zajištění výplat výnosů z dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty

UniCredit Bank provádí výše uvedené služby na základě Smlouvy o administraci emise dluhopisů.

Pro více informací o službách v oblasti administrace emisí dluhopisů prosím kontaktujte kolegy
z týmu Debt Origination / Structuring & Bond Sales.

 

Kontakty

Jméno a příjmení Pevná linka Mobilní telefon Email
Štepán Nývlt +420 221 216 821 +420 603 254 988 Štepán Nývlt e-mail
Roman Šťastný +420 221 216 820 +420 605 236 554 Roman Šťastný e-mail
Aleš Charvát +420 221 216 721 +420 702 175 902 Aleš Charvát e-mail

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo