Představení SME Easy

S SME Easy můžete využívat bankovních služeb rychle a snadno odkudkoliv. Ať už si vyberete telefon, e-mail, video hovor nebo jiný online kanál, jsme tím pravým kontaktem pro všechny produkty a služby firemního bankovnictví, protože SME EASY je nejmodernější formou bankovního poradenství.

Moderní forma poradenství

snadno, rychle, tady a teď


  • kombinace silné korporátní banky a moderních komunikačních platforem
  • váš bankéř je Vám k dispozici online
  • své účty, platby a další služby můžete spravovat z pohodlí vašeho domova, kanceláře nebo na cestách
  • zelené bankovnictví – snížení objemu tištěného materiálu a počtu cest mezi Vámi a bankou

 

Silný tým

nejlepší předpoklad, že vše poběží hladce


  • jeden poradce pro vaši firmu
  • přístup ke všem produktům a službám korporátního bankovnictví
  • navázání intenzivnější spolupráce s vaší firmou
  • podpora týmu specialistů, kterou má váš bankéř k dispozici (např. leasing, factoring, měnové obchody, dotační poradenství, mezigenerační výměna ve firmách)

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo