Investiční produkty

Vlastní dluhopisy UniCredit Bank

UniCredit Bank nabízí možnost investovat do různých typů vlastních emisí dluhopisů, které Vám umožní bezpečně a zajímavě zhodnotit Vaše volné finanční prostředky. Nákupem dluhopisů se stáváte věřitelem banky a získáváte právo na splacení jmenovité hodnoty k datu splatnosti dluhopisu a na vyplácení výnosů z dluhopisu. Investovat lze v různých měnách, můžete vybírat z široké nabídky splatností a typů dluhopisů.

 

Více informací

Dluhopisy jiných emitentů

Naše banka je schopna zprostředkovat nákup dluhopisů jiných emitentů z České republiky i ze zahraničí jak v primárních aukcích, tak na sekundárním trhu. Dle své preference si můžete vybrat dluhopis s investičním nebo spekulativním stupněm. Vybírat můžete mezi vládními dluhopisy i korporátními.

 

Více informací

Investiční certifikáty

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vydává vlastní emise investičních certifikátů, jejichž výnos je odvozen od vývoje vybraného podkladového aktiva.  

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. také nabízí zprostředkování nákupu investičních certifikátů, jejichž emitentem je UniCredit Bank AG, Germany.

 

Více informací

Spinning wheel animation

Loading