Market in Financial Instruments Directive (MiFID II)

Vážení zákazníci,

při poskytování investičních služeb a zejména pak při obchodování s investičními nástroji UniCredit Bank uplatňuje pravidla nastavená v návaznosti na pořadavky stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů („MiFID II“), resp. nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice MiFID II, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice („Prováděcí nařízení“) a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ( „Zákon"). Cílem těchto pravidel je zejména ochrana zákazníků, a to především v oblasti rozsahu předávaných informací, vyhodnocování informací o odborných znalostech a zkušenostech zákazníka, a o pravidlech předávání a provádění zákaznických pokynů ohledně investičních nástrojů.   

Kategorizace zákazníků
Informační povinnost
Investiční nástroje
Ceny a poplatky
Evidence
Poobchodní transparentnost
Poučení o rizicích
Systematický internalizátor

 

Další informace

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo