Důležité dokumenty

Vážení klienti,

vážíme si toho, že využíváte služby právě UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Nabízíme Vám produkty a služby, které respektují Vaše individuální potřeby. Řídíme se etickými principy Kodexu chování mezi bankami a klienty. Chráníme veškeré Vaše osobní údaje, trvale pečujeme o nejvyšší zabezpečení telefonního a internetového bankovnictví v souladu s mezinárodními standardy. Otevřeně, transparentně a v předstihu informujeme o změnách sazeb a poplatků a obchodních podmínek, neuplatňujeme skryté nebo duplicitní poplatky ani poplatky za otevření a uzavření účtu.

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Vaše názory a připomínky jsou pro nás cenným zdrojem informací, které využíváme pro trvalé zlepšování našich produktů a služeb.

Budeme rádi za Vaše podněty a připomínky, které můžete zasílat na emailovou adresu kvalita@unicreditgroup.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu na našich pobočkách!

Vaše UniCredit Bank

Bezpečnostní pravidla

V případě ztráty či odcizení Vaší platební karty kontaktujte, prosím, klientskou linku 800 14 00 14 (pro volání ze zahraničí +420 221 118 540 je zpoplatněná standardními telefonními poplatky), popřípadě Emergency servis 224 221 017.

Deset rad pro používání platebních karet

 1. KARTA JE VÍC NEŽ HOTOVOST. K platební kartě se chovejte stejně jako k penězům. Buďte na ni opatrní a noste ji odděleně od dokladů. Platební kartu podepište ihned při převzetí do podpisového proužku. Po skončení platnosti neodevzdanou neplatnou kartu znehodnoťte.
 2. JAKO OKO V HLAVĚ. Stále si kartu hlídejte a při provádění transakcí ji nespouštějte z očí. Platební kartu nikomu nepůjčujte ani nedávejte do zástavy. Pravidelně kontrolujte, že stále víte, kde kartu máte, i když ji nepoužíváte každý den.
 3. PIN JE KLÍČ K VAŠEMU ÚČTU. PIN uchovejte v naprosté tajnosti. PIN si nikam nezaznamenávejte! Za žádných okolností jej nesdělujte jiné osobě, bance ani policii či jiným orgánům.
 4. DŮVĚRYHODNOST. Platební kartu používejte pouze na důvěryhodných obchodních místech (včetně internetových) a důvěryhodných zařízeních. Nemáte-li k obchodníkovi důvěru, použijte k platbě raději hotovost.
 5. ZADÁVÁNÍ PINU. PIN zadávejte vždy diskrétně. Dbejte na to, aby ho nemohl nikdo odpozorovat. Při zadávání PIN u bankomatu nebo terminálu zakryjte klávesnici tělem a volnou rukou i shora a zabraňte jeho odezření nebo snímání kamerou.
 6. PLATBA KARTOU. Po skončení transakce zkontrolujte, zda vám byla vrácena skutečně vaše platební karta. Uschovejte si potvrzení o kartové transakci. Obchodník je oprávněn ověřit si vaši totožnost, proto s ním spolupracujte.
 7. POZOR NA DOKUMENTY. Zbavujte se opatrně všech dokumentů, které obsahují celé číslo vaší karty. Před vyhozením je roztrhejte nebo rozdrťte.
 8. NEODKLÁDEJTE KONTROLU. Pečlivě kontrolujte výpisy kartových transakcí z banky nebo kartové společnosti vůči prodejním a výplatním dokladům. Pokud zjistíte neobvyklou transakci, kontaktujte ihned vydavatele karty.
 9. ZTRÁTA KARTY. Při ztrátě nebo odcizení platební karty jednejte rychle a kartu ihned zablokujte u vydavatele, poté v případě krádeže kontaktujte policii. K zablokování použijte telefonní číslo 800 14 00 14 nebo +420 224 221 017.
 10. INFORMUJTE SE. UniCredit Bank k platebním kartám poskytuje další doplňkové služby a produkty sloužící ke zvýšení bezpečnosti nebo zmírnění následků případného zneužití karty.

Pravidla bezpečnosti při výběru z  bankomatu

 • Před použitím bankomatu proveďte vizuální kontrolu bankomatu, prohlédněte si vstup pro kartu, výdejní otvor bankovek. Pokud shledáte na bankomatu něco neobvyklého, bankomat raději nepoužívejte a informujte prosím banku na bezplatné lince 800 14 00 14.
 • Při zadávání PIN při výběru z bankomatu či kdekoliv jinde si zakryjte klávesnici rukou.
 • Při výběru se řiďte pouze pokyny, které jsou uvedeny na obrazovce bankomatu.
 • Nikdo nemá právo Vaši transakci přerušit či jinak zasáhnout do jejího průběhu.
 • Pokud se v okolí bankomatu pohybuje Vám podezřelá osoba, odložte výběr hotovosti na později.
 • Pokud není bankomat v noci dostatečně osvětlen, raději ho nepoužívejte a vyberte si jiný nebo proveďte výběr v doprovodu další osoby.
 • Po dokončení transakce dobře uschovejte hotovost.
 • Po dokončení transakce si nezapomeňte vzít zpět svou platební kartu a pokud je to možné, tak i účtenku o provedené transakci.
 • Nikdy nezapisujte PIN na platební kartu; PIN neukládejte na stejné místo jako platební kartu; Svůj PIN nikomu nesdělujte.
 • V případě, že dojde ke ztrátě či odcizení Vaší platební karty, neprodleně kontaktujte banku s žádostí o blokaci.

Pravidla při práci s přímým bankovnictvím

Bezpečnost je pro nás nezbytným předpokladem úspěšného poskytování služeb přímého bankovnictví. 

Základní pravidla při práci s přímým bankovnictvím: 

 • Nikdy nenechávejte Váš elektronický bezpečnostní klíč (dále jen token), mobilní telefon s bankovní aplikací či sadu dosud nevyužitých TAN hesel bez dozoru.
 • Důsledně chraňte své přístupové údaje (zejména PIN, PUK, BPIN a BPUK).
 • Nikdy nenoste písemnou informaci o Vašem PINu spolu s tokenem; nikdy nenoste písemnou informaci o Vašich přístupových údajích spolu s mobilním telefonem.
 • Nevkládejte si informace o přístupových údajích do mobilního telefonu.
 • PIN k tokenu, BPIN nebo přístupové heslo nikomu nesdělujte.
 • Máte-li pocit, že Váš PIN, BPIN či heslo odhalila třetí osoba, změňte je.
 • Jako PIN, BPIN či heslo nevolte „jednoduchá" čísla jako je např. datum narození, číslo domu atd.
 • V případě ztráty nebo odcizení Vašeho tokenu či mobilního telefonu informujte banku a žádejte zablokování přístupu do internetového bankovnictví. V případě ztráty Vaší SIM karty volejte do banky a žádejte zablokování produktu GSM Banking

Zabezpečení pro jednotlivé typy přímého bankovnictví: 

Internetové bankovnictví - Online Banking, BusinessNet

Zabezpečení tohoto produktu je velmi jednoduché a elegantní. Pro přihlášení do systému i k podepisování platebních příkazů je používán jedinečný bezpečnostní kód. Můžete si zvolit, zda bezpečnostní kód bude generován elektronickým bezpečnostním klíčem v podobě malé kalkulačky nebo zda Vám bude doručen do mobilního telefonu jako SMS zpráva. V obou případech je přístup ke generátoru kódů chráněn PINem resp. heslem. Každý kód je použitelný pouze jednou a má omezenou časovou platnost. Vaše komunikace s bankou je navíc chráněna 128bitovým šifrováním (SSL verze 3.0), které je dostatečnou zárukou ochrany předávaných dat v rámci informačních toků. 

Telefonní bankovnictví - Telebanking, Business linka

I pro zabezpečení služeb telefonního bankovnictví je používán jedinečný bezpečnostní kód, který je  generován elektronickým bezpečnostním klíčem v podobě malé kalkulačky. Uživatel se přihlásí pomocí svého identifikačního čísla přiděleného bankou a kódu generovaného tokenem. Pro podpis plateb připravených během nahrávané komunikace s operátorem použije nový kód vygenerovaný tokenem. 

Mobilní bankovnictví - Smart Banking, GSM Banking 

Smart Banking 

Tuto aplikaci mobilního bankovnictví můžete použít pro obsluhu Vašich účtů, máte-li mobilní telefon vybaven nástroji pro použití internetových služeb. Pro přihlášení do aplikace musíte použít uživatelské číslo a vstupní bezpečnostní heslo. Podepsání a odeslání platebních příkazů do banky vyžaduje zadání jednorázového hesla TAN, jejichž sadu generuje a bezpečně předává uživateli banka. Komunikace klienta s bankou je navíc chráněna šifrováním, které je dostatečnou zárukou ochrany předávaných dat v rámci informačních toků. 

GSM Banking 

Tato SIM Toolkit aplikace Vám umožní bezpečně ovládat svůj účet prostřednictvím mobilního telefonu. Abyste mohli vstoupit do menu bankovní aplikace, musíte znát kód BPIN (MPIN pro Vodafone). Ten si na základě kódu BPUK vytvoříte sami - nikdo jiný (operátor sítě GSM ani banka) tento kód nezná. Příkazy se do banky posílají prostřednictvím zašifrovaných textových zpráv a nikdo, kromě banky, která jako jediná zná šifrovací klíč, nemůže tyto zprávy rozšifrovat. Šifrovací klíč je pro každou SIM kartu jiný.

Reklamace a stížnosti

Těší nás, že jste si pro správu Vašich osobních či firemních financí zvolili právě UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zajímají nás Vaše názory a připomínky, které nám pomáhají trvale zlepšovat služby, které Vám nabízíme.

Vaše názory, stížnosti a reklamace rádi přijmeme:

 • Osobně na kterémkoliv obchodním místě, nejlépe však na pobočce, která vede Váš účet. Reklamaci přijme kterýkoliv pracovník banky, nejlépe Váš osobní bankéř. Pracovník pobočky Vám poskytne všechny potřebné informace k vyřízení reklamace či stížnosti. Bude Vás informovat, jakým způsobem bude banka při vyřízení reklamace či stížnosti postupovat, v jaké lhůtě Vám banka odpoví, jakým způsobem se můžete informovat na postup vyřízení reklamace či stížnosti a jaké máte další možnosti.
 • Korespondenčně na adrese:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Odbor Řízení kvality služeb
Želetavská 1525/1
140 92  Praha 4 - Michle

 • E-mailem - reklamace a stížnosti směrujte na adresu reklamace@unicreditgroup.cz - v těchto případech však není možné ověřit pravost podpisu (event. rozsah dispozičních práv) , proto je obsah informací, které je banka v takovém případě oprávněna poskytnout, stanoven obecně závaznými právními normami. Pro zaslání námětů, podnětů či připomínek slouží adresa kvalita@unicreditgroup.cz.
 • Prostřednictvím internetových stránek www.unicreditbank.cz - Formulář pro podání reklamace a stížnosti
 • Telefonicky na kterékoliv obchodním místo či na infolince 800 14 00 14

Reklamaci či stížnost bude možné rychleji vyřešit, pokud ji doložíte příslušnými informacemi potřebnými pro její vyřízení:

 • Vaše identifikační údaje
 • Předmět podání reklamace (stručný popis obsahu reklamace či stížnosti obsahující také ty údaje, které jsou pro řešení daného podání podstatné)
 • Doklady nebo přílohy (např. kopie výpisu z bank. účtu apod.)
 • Datum předání reklamace
 • Vaše kontaktní adresa pro zaslání odpovědi, případně e-mailová adresa nebo telefonní číslo

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. garantuje maximální délku pro vyřízení reklamací či stížností 30 dní. V odůvodněných případech může být doba pro vyřízení reklamace či stížnosti prodloužena.

O výsledku reklamačního řízení banka informuje klienta písemně, telefonicky, nebo e-mailem s odůvodněním rozhodnutí.

Další dokumenty

Mobilita účtů

Jestliže jste se rozhodl/a změnit poskytovatele platebního účtu, Nový i Původní poskytovatel Vám pomohou převést Vaše trvalé příkazy k úhradě a souhlasy s inkasem. Změnu můžete provést vždy jen prostřednictvím Nového poskytovatele.
Nezbytným krokem pro zahájení procesu Změny platebního účtu je podání Žádosti o Změnu platebního účtu u Nového poskytovatele, který Vám vede Běžný účet. Žádost lze podat prostřednictvím kterékoliv pobočky UniCredit Bank, s jejím vyplněním Vám rádi pomůžeme.

Podrobnější informace k provedení změny poskytovatele platebního účtu - co je třeba zvážit, jaké podklady nutno připravit, povinnosti Nového i Původního poskytovatele a další důležité informace naleznete na stránkách České bankovní asociace.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Pojištění vkladů

Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, která implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů.

Peněžní prostředky na Vašich účtech u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jsou pojištěny Fondem pojištění vkladů (nově Garančním systémem finančního trhu), a to do výše 100 tisíc EUR.

Mezi nejdůležitější změny provedené na základě této novely patří:
1. Zkrácení lhůty výplaty náhrad vkladů na 7 pracovních dní.
2. Lepší informovanost klientů finančních institucí – před podpisem smlouvy o účtu či vkladu a dále nejméně jednou ročně vkladatel obdrží od banky informaci o výši a systému pojištění aj.
3. Vyjmutí vkladů státu a územních samosprávných celků ze systému pojištění pohledávek z vkladů nadále však budou moci být zahrnuty vklady malých obcí, resp. územních samosprávných celků České republiky se skutečnými daňovými příjmy do výše částky odpovídající 500 000 €, pokud tuto skutečnost doloží.

Zde naleznete přehled s podrobnými informacemi o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienty.

Finanční arbitr

V případném sporu mezi Bankou a Klientem, je-li spotřebitelem ve smyslu příslušného zákona, který se nepodaří vyřešit smírnou cestou, se může Klient obrátit na finančního arbitra. Příslušnost finančního arbitra je upravena zákonem o finančním arbitrovi č. 229/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a do jeho působnosti spadají spory ve věcech:

a) poskytování platebních služeb.
b) nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby.
c) nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu.
d) nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění vystupuje-li Banka jako pojišťovací zprostředkovatel.
e) provádění směnárenského obchodu.
f) nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření vystupuje-li Banka jako zprostředkovatel stavebního spoření.
g) poskytování investičních služeb, vystupuje-li Banka jako obchodník s cennými papíry.

Kontaktní údaje finančního arbitra:
Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69
110 00 Praha 1. Internetová
http://www.finarbitr.cz
ID datové schránky: qr9ab9x.

Ve věcech, v nichž není dána působnost finančního arbitra, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Technické požadavky na HW a SW

Minimální nároky na hardware

Splňuje běžný kancelářský počítač, notebook, tablet nebo smartphone s připojením k Internetu.

 

Minimální internetové připojení

Splňuje běžně dodávané ADSL připojení s rychlostí 1024/256 kb/sec.

 

Podporované webové prohlížeče

Splňují webové prohlížeče se zapnutým JavaScriptem. Neznamená to však, že každá verze webového prohlížeče je pro práci na portále vhodná. Mezi nepodporované prohlížeče patří zejména staré verze, které již nejsou podporovány ani ze strany jejich výrobců.

 

Testované prohlížeče

Vzhledem k množství webových prohlížečů nelze garantovat plnou podporu na každém z nich. Testování aplikace aktuálně probíhá na následujících verzích prohlížečů:

 

 • MS Internet Explorer 11 a EDGE
 • Mozilla Firefox 48 a ESR
 • Google Chrome 53

 

Operační systém Windows XP, prohlížeč Microsoft Internet Explorer 8 a jeho starší verze nejsou podporovány. Prohlížeč Microsoft Internet Explorer 8 není od 12. 1. 2016 podporován ze strany společnosti Microsoft (více informací) a je doporučen přechod na aktuální verzi prohlížeče.

AML a bezpečnost

Upozornění pro klienty v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, uplatňováním mezinárodních sankcí a zajištěním bezpečnosti při pohybu na internetu

 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., upozorňuje své klienty na povinnosti související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a při uplatňování mezinárodních sankcí, které uplatňuje a zároveň na základní bezpečnostní opatření, která je třeba dodržovat při pohybu na internetu, zejména v internetovém bankovnictví. Upozornění naleznete zde.

 

CRS - Common Reporting Standard

CRS neboli Common Reporting Standard je globální iniciativa vytvořená OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) a je částečně založena na americké legislativě FATCA neboli Foreign Account Tax Compliance Act.
Zhruba 100 jurisdikcí už se přihlásilo k automatické výměně informací o finančních úctech v rámci režimu CRS scílem zabránit daňovým únikům. Česká republika se mnohostrannou dohodou a zákonem c. 164/2013 zavázala v tomto ohledu spolupracovat s ostatními smluvními státy. České finanční instituce včetně UniCredit Bank mají za úkol identifikovat mezi svými klienty daňová rezidentství fyzických a právnických osob a hlásit je daňovému úřadu.

FAQ (PDF, 81 kB)

Čestné prohlášení FO (PDF, 56 kB)

Čestné prohlášení PO (PDF, 75 kB)

Definice typu entit (PDF, 73 kB)

Seznam smluvních států (PDF, 37 kB)

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act

FATCA neboli Foreign Account Tax Compliance Act je americká legislativa s cílem zabránit daňovým únikům občanů Spojených států amerických. Česká republika se mezinárodní bilaterální smlouvou a zákonem č. 164/2013 Sb. zavázala v tomto ohledu spolupracovat se Spojenými státy americkými. České finanční instituce včetně UniCredit Bank mají za úkol identifikovat mezi jejich klienty americké fyzické a právnické osoby a reportovat je daňovému úřadu.

FAQ (PDF, 86 kB)

 

Orgán dohledu a oprávnění k regulovaným činnostem

Orgánem dohledu je:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

IČO 48136450

tel.: 224 411 111
fax: 224 412 404

 

Oprávnění k činnostem je možno ověřit v Seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedených Českou národní bankou přístupných zde:
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz

Ochrana dat

Všechny dokumenty, týkající se ochrany vašich osobních dat naleznete zde.

Úvěrové registry

Všechny dokumenty, týkající se Bankovního a Nebankovního registru včetně sdružení SOLUS naleznete zde.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo