Ochrana dat

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.(dále jen "UCB CZ") se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608.

Telefon: 221 112 111
Příp. +420 221 112 111 (pro volání ze zahraničí)

SWIFT (BIC): BACX CZ PP
Kód banky: 2700
IČ: 64948242

Ochrana dat

Veškerá data, která jsou odesílána z kontaktních formulářů na internetových stránkách UCB CZ, jsou zabezpečena technologií SSL 3.0. Tato technologie zajišťuje šifrovaný přenos dat mezi Vaším počítačem a web servery UCB CZ. Poznáte to podle toho, že ve Vlastnostech (Properties) formulářového okna je uvedeno 128-bitové šifrování. Bezpečnostní certifikát byl vydán celosvětově uznávanou certifikační autoritou - firmou VeriSign, Inc.

Cookies

UCB CZ shromažďuje údaje technického charakteru o provozu na svých internetových stránkách jako například IP adresu počítače, ze kterého byl přijat požadavek na web servery UCB CZ, a na tento počítač je také uložen maličký datový soubor (tzv. „cookies“), který obsahuje unikátní identifikátor. Tyto údaje neobsahují žádná osobní data a slouží výhradně ke sledování a vyhodnocování provozu na internetových stránkách a ke zlepšování služeb poskytovaných UCB CZ. Ukládání „cookies“ lze zakázat příslušnou volbou v internetovém prohlížeči. Zablokováním „cookies“ není ohrožena dostupnost ani funkčnost internetových stránek UCB CZ.

Mobile Phones
Smart Banking

- jednoduchý a pohodlný způsob ovládání účtu

- nejrychlejší přihlášení pomocí Vašeho otisku prstu

- zdarma ve všech kontech a výrazně šetří poplatky za transakce

nebo nebo
Spinning wheel animation

Loading