Úvěrové registry

 

 

Bankovní registr klientských informací CBCB

Bankovní registr klientských informací (dále jen BRKI) je informační databáze, ve které jsou soustředěny informace o úvěrových závazcích a nepovolených debetních zůstatcích na běžných účtech fyzických osob - občanů a fyzických osob podnikatelů, a umožňuje výměnu informací mezi bankami účastnícími se tohoto projektu. Informační báze registru je tvořena pozitivními i negativními úvěrovými informacemi o bonitě a důvěryhodnosti klientů. Provoz registru byl zahájen v červnu roku 2002.

Provozovatelem registru je společnost CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s. se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, tel. +420 277 778 600. V rámci společnosti CBCB funguje klientské centrum sídlící na stejné adrese, jehož cílem je poskytovat klientům bank informace o Bankovním registru, na požádání vydávat klientům výpisy z registru s informacemi, které jsou o nich v Bankovním registru vedeny, a řešit případné reklamace klientů týkající se nepravdivých či nepřesných údajů v registru. Výpisy z registru jsou zpoplatněny dle ceníku Klientského centra. Aktuální seznam členů a další informace o registru je možné získat také na internetové adrese: http://www.cbcb.cz nebo na e-mailové adrese: klient@cbcb.cz.

Nebankovní registr klientských informací CNCB

Nebankovní registr klientských informací (dále jen NRKI) je informační databáze, ve které jsou soustředěny informace o úvěrových závazcích fyzických osob - občanů a fyzických osob podnikatelů, a umožňuje na základě souhlasu získaného od klienta výměnu informací mezi subjekty účastnícími se tohoto projektu. Informační báze registru je tvořena pozitivními i negativními úvěrovými informacemi o bonitě a důvěryhodnosti klientů. Provoz registru byl zahájen v červnu roku 2005.

Provozovatelem registru je společnost CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, tel. +420 277 778 650. V rámci společnosti CNCB funguje klientské centrum sídlící na stejné adrese, jehož cílem je poskytovat klientům společností účastnících se výměny informací v Nebankovním registru informace o tomto registru, na požádání vydávat klientům výpisy z registru a řešit případné reklamace klientů týkající se nepravdivých či nepřesných údajů v registru. Výpisy z registru jsou zpoplatněny dle ceníku Klientského centra.Aktuální seznam členů a další informace o registru je možné získat také na internetové adrese: www.cncb.cz nebo na e-mailové adrese: klient@cncb.cz.

Od 1.1.2006 došlo k odstartování vzájemné výměny dat mezi Bankovním registrem klientských informací CBCB (BRKI) a Nebankovním registrem klientských informací CNCB (NRKI). Na základě získaných souhlasů od klientů si mohou banky účastnící se projektu BRKI a leasingové a splátkové společnosti účastnící se projektu NRKI vyměňovat informace o svých úvěrových klientech.

Informační memorandum Bankovního registru klientských informací (BRKI, NRKI)

 

 

Databáze SOLUS

Databáze SOLUS je externí informační databáze, ve které jsou soustředěny informace o klientech fyzických osobách - občanech a fyzických osobách podnikatelích (Solus FO) nebo o klientech fyzických osobách podnikatelích a právnických osobách (Solus IČ), kteří udělili souhlas s poskytováním svých údajů do této databáze a kteří neplní závazky vůči některému ze členů sdružení. Obsahem databáze jsou pouze informace negativního charakteru. Provoz databáze byl zahájen v červnu roku 1999.

Provozovatelem databáze je SOLUS - Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům se sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč, Tel. +420 840 140 120. V rámci společnosti Solus funguje na stejné adrese klientské centrum, jehož cílem je poskytovat klientům společností účastnících se vzájemné výměny informací v databázi Solus informace o tomto registru, na požádání vydávat klientům výpisy z databáze nebo řešit případné reklamace klientů týkající se nepravdivých či nepřesných údajů vedených v registru. Aktuální seznam členů a další informace o registru je možné získat také na internetové adrese: http://www.solus.cz nebo na e-mailové adrese: info@solus.cz.

Solus mimo standardní výpisy poskytované klientským centrem nabízí prostřednictvím firmy Media Support s.r.o. také službu „SMS výpis", která umožňuje spotřebitelům snadné a rychlé získání informace o jejich aktuálních závazcích po splatnosti (dluzích) vedených sdružením Solus, a které mohou mít vliv na poskytnutí dalších úvěrů - hypotéky, osobního úvěru, kreditní karty, úvěrové, leasingové či jiné služby u členských společností sdružení SOLUS. Tato služba je zpoplatněna dle ceníku klientského centra, bližší informace jsou k dispozici na stránkách sdružení Solus: http://www.solus.cz/sms-vypis/

Poučení o registrech Solus

Nejedná se o úvěrový registr jako takový, ale o službu, která predikuje pravděpodobnost selhání splácení ve finančních službách na základě telekomunikačních dat za poslední 3 měsíce. Dodavateli score jsou tři největší mobilní operátoři: O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. Poskytovatelem této služby je Společnost pro informační databáze, a.s. se sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.sid.cz/en/informacni-databaze/telco-score

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo