Cenné papíry

Aktuální nabídka cenných papírů


Oznámení a informace

 


Oznámení opt-in – změna emisních podmínek hypotečních zástavních listů

 


Archiv nabídek cenných papírů

 

Upozornění:

Investování do investičních nástrojů obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Více info zde a v materiálu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo