Cenné papíry

Investujte do rostoucího odvětví. Získáte potenciál vyššího výnosu i garanci návratnosti investované částky.

  • potenciál zajímavého výnosu
  • okamžitá likvidita
  • stabilnější sektor méně podléhající tržním výkyvům

 

Aktuální nabídka cenných papírů

Dokumenty (Základní prospekt dluhopisového programu banky, dodatky Základního prospektu, Konečné podmínky jednotlivých emisí dluhopisů, prospekty samostatných emisí dluhopisů apod.), na základě kterých budeme činit veřejnou nabídku podle § 34 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZPKT).


Archiv nabídek cenných papírů

Předchozí verze dokumentů (Základní prospekt dluhopisového programu banky, dodatky Základního prospektu, Konečné podmínky jednotlivých emisí dluhopisů, prospekty samostatných emisí dluhopisů), přičemž tímto je plněna informační povinnost podle § 36h, odstavec 5) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZPKT).

 

Upozornění:

Investování do investičních nástrojů obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Více info zde a v materiálu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo