Udržitelnost je hluboce zakořeněna v naší DNA

Vytváříme hodnotu pro všechny zúčastněné strany tím, že poskytujeme skutečná řešení skutečných potřeb.
To pro nás znamená být Banka pro všechno, na čem záleží.

Jsme Jedna banka, jeden UniCredit – jednoduchá, úspěšná celoevropská komerční banka s plnohodnotným korporátním a investičním bankovnictvím, která poskytuje jedinečnou obchodní síť v západní, střední a východní Evropě své rozsáhlé a rostoucí klientské základně.

V souladu s našimi hodnotami, etikou a respektem, dodržujeme závazek Dělat to, co je správné pro všechny naše akcionáře, klienty, zaměstnance, komunity a životní prostředí, abychom zajistili, že UniCredit zůstane přední celoevropskou bankou.

Být vedoucí bankou neznamená jen mít největší podíl na trhu, největší počet klientů nebo inovativní a kvalitní produkty. Znamená to také uvědomění si vlastní odpovědnosti a vlivu na společnost, ve které působíme, i citlivost k potřebám komunit.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se nyní zaměřuje zejména na podporu osob postižených pandemií. Spolu s našimi zaměstnanci a nadací UniCredit Foundation jsme poskytli významnou finanční podporu třem českým a dvěma slovenským nemocnicím v boji proti pandemii Covid-19. Díky sbírce se nám podařilo rozdělit 4,9 milionu korun (180 000 eur) na nákup ochranných prostředků pro zdravotnický personál a potřebného vybavení. Kromě toho jsme výrazně podpořili výzkum rakoviny v Ústavu mikrobiologie.

 

Zaměřeno na podporu dětí

V rámci skupiny UniCredit a její iniciativy „Call for Europe“ jsme jako banka darovali 2,2 milionu korun (79 000 eur) šesti neziskovým organizacím, které pomáhají dětem a mladým lidem do 18 let v Česku a na Slovensku.

Pokračujeme v projektu Splněná přání. V roce 2020 jsme vybrali tři místní české a tři slovenské organizace nominované našimi klienty a každé z nich jsme věnovali 100 000 korun.

Podpořili jsme i Poradnu pro finanční tíseň, která je naším dlouholetým partnerem.

Na Slovensku pokračujeme ve spolupráci s Nadací TV Markíza. Nadace se tradičně zaměřuje na pomoc dětem a od banky získala 50 000 eur, které rozdělila mezi Kliniku dětské psychiatrie Lékařské fakulty Univerzity Komenského, Národní ústav dětských chorob v Bratislavě a Linku dětské jistoty.

Být blízko společnosti pro nás v UniCredit Bank znamená rozumět skutečným potřebám tam, kde poskytujeme své služby. To nám umožňuje efektivně provádět tradiční bankovní činnosti a realizovat prospěšné a dobročinné iniciativy, které podporují finanční a sociální začleněňování, a to ve spolupráci s institucemi a organizacemi na místní a mezinárodní úrovni.

 

Social Impact Banking

Social Impact Banking je závazek skupiny UniCredit podporovat spravedlivější a inkluzivnější společnost prostřednictvím iniciativ, které mohou mít pozitivní vliv na společnost.

UniCredit Bank se zaměřuje na tři oblasti, v nichž podniká konkrétní aktivity pro jednotlivce, podnikatele i firmy:

 

1.     MIKROPŮJČKY

Mikropůjčky slouží k financování živností a malých podniků bez ohledu na jejich právní formu. Jsou určeny zejména začínajícím podnikatelům, projektům, které vytvářejí pracovní místa, podnikání žen, inovátorům a podnikatelům v méně rozvinutých oblastech.

2.     FINANCOVÁNÍ SE SOCIÁLNÍM VLIVEM

Financujeme projekty, které mají kromě pozitivního finančního výsledku i měřitelný pozitivní sociální vliv. Jde o oblasti související s ochranou zdraví, sociální péčí, vzděláváním, sociálním bydlením, sociálním cestovním ruchem a zemědělstvím, ale také o všechny ostatní sektorově nezávislé projekty zaměřené na zaměstnávání lidí, kteří jsou obtížně zaměstnatelní nebo dokonce vyloučení z trhu práce.

3.     FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Dobrovolnictví a finanční vzdělávání je podstatnou součástí Social Impact Banking, na kterém se podílí i naše banka. Jeho cílem je pomáhat nejzranitelnějším skupinám, tj. dětem a starším lidem prostřednictvím finančního vzdělávání. Je důležité, aby tyto generace rozuměly financím, aby mohly bezpečně a zodpovědně realizovat své finanční potřeby.

Finanční vzdělávání je zaměřené na:

 • základní školy 1.–5. třída
 • základní školy 6.–9. třída
 • střední odborné školy
 • gymnázia
 • dětské domovy
 • domovy důchodců

 

4.     PRESTO PŮJČKA NA MODERNIZACI OBJEKTU ENERGETICKY ÚSPORNÝM ŘEŠENÍM

Presto půjčka na bydlení s velmi nízkou úrokovou sazbou určená na investici do energeticky úsporných řešení jako je instalace solárních panelů, výměna kotlů za energeticky úspornější řešení, snižování energetické náročnosti domu.

Zavázali jsme se, že stanovením konkrétních cílů budeme dále snižovat náš přímý vliv na životní prostředí v oblasti energetiky i expozici našeho úvěrového portfolia vůči podnikům z odvětví výrazně poškozujících životní prostředí.
Zjistit více

 

Naše cíle v oblasti udržitelného investování

Naším cílem je nejen udržitelný obchodní růst, ale  klademe si za cíl hrát zásadní roli při přechodu k progresivně udržitelné ekonomice.

Vedeme otevřený dialog o udržitelném ESG financovaní a souvisejících cílech banky s každým korporátním klientem, přičemž respektujeme velikost společnosti. Zároveň dodržujeme zelené, sociální a udržitelné principy, které jsou na trhu běžné.

 

#ZáležíNaNás

Poradenství v oblasti udržitelné financování (ESG) zahrnuje vysvětlení základních definic, závazků a cílů v oblasti životního prostředí, sociálních otázek a správy a řízení. Představuje také hlavní sektory, které jsou předmětem zájmu našich klientů. Službu poskytují naši poradci pro korporátní klientelu.

Mezi naše hlavní cílové oblasti udržitelného financování (ESG) patří:

 • obnovitelné zdroje energie
 • veřejný sektor
 • zemědělství
 • zdravotnictví
 • fondy EU
 • financování na podporu podnikatelských aktivit/projektů s nesporným pozitivním vlivem na ESG
 • životní prostředí – obnovitelné zdroje energie
  o   Solární energie, vodní energie, biomasa, bioplyn, větrná energie atd.
 • sociální oblast - podpora soukromých zdravotních zařízení/sociálních projektů
  o   Domovy pro seniory, Alzheimer centra
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo