Banka pro udržitelnost

 

Poskytováním skutečných řešení reálných potřeb vytváříme hmatatelnou hodnotu pro všechny zúčastněné strany.

Jasně to potvrzuje náš slogan „Banka pro všechno, na čem záleží“. Jsme Jedna banka, Jeden UniCredit – jednoduchá úspěšná celoevropská banka s úspěšnou divizí firemního a investičního bankovnictví, která poskytuje jedinečné služby rozsáhlé a rostoucí klientské základně v západní, střední a východní Evropě. V souladu s našimi hodnotami etiky a respektu jsme se zavázali dělat to, co je správné ve vztahu ke všem našim akcionářům, klientům, zaměstnancům, komunitám a životnímu prostředí, abychom si jako skupina UniCredit zajistili prvenství udržitelnosti v celoevropském měřítku.

Udržitelné hodnoty (PDF)

Strategie udržitelnosti

 

Ve skupině UniCredit dlouhodobě usilujeme o vytváření trvale udržitelných hodnot pro všechny zainteresované strany. Náš závazek vždy „Dělat to, co je správné“ je naší hlavní zásadou s cílem dosahovat udržitelných výsledků. 

Naše hodnoty nás spojují a definují kulturu naší skupiny – tedy to, jak se rozhodujeme a jak podle těchto rozhodnutí jednáme. Jako Jeden tým, Jeden UniCredit jsme přesvědčeni, že naše dvě hodnoty – Etika a Respekt (E&R) představují to, co je v současnosti pro skupinu a všechny naše zúčastněné strany nejdůležitější. Náš soubor závazků a cílů v oblasti životního prostředí, sociálních otázek a správy a řízení (ESG) ukazuje, že udržitelnost je součástí DNA naší skupiny a je plně integrovaná do našich obchodních strategií.

 

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo