Zodpovědné podnikání

Identifikace klienta a prevence praní špinavých peněz

Doufáme ve vzájemné pochopení, vstřícnost a důvěru při realizaci požadavků, které jsou Bance uloženy Zákony a Vyhláškou ČNB a které stanovují rámec vzájemného úspěšného jednání.

Informace pro klienty o identifikaci a kontrole
Identifikace klienta
Kontrola klienta
Neuskutečnění obchodu
Skutečný majitel
Zesílená identifikace a kontrola klienta
Mezivlastníci (intermediate shareholder / first shareholder)
Politicky exponované osoby (PEP)
Původ majetku a peněžních prostředků
Dokumenty ke stažení a odkazy na zákon
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo