Systém kontroly, řízení a odměňování

Naše systémy kontroly

Systém interní kontroly na úrovni skupiny UniCredit tvoří soubor pravidel, postupů a organizačních struktur s několika cíli: zajistit implementaci strategie společnosti, dosáhnout efektivních a účinných procesů společnosti, chránit hodnotu majetku společnosti, zajistit spolehlivost a integritu účetních a řídicích údajů a zajistit, aby operace byly v souladu se všemi existujícími pravidly a nařízeními.

Více informací najdete na internetové stránce skupiny UniCredit.

 Odměňování

Přístup k odměňování v UniCredit se postupně konsolidoval pod vedením skupiny tak, aby vyhovoval nejnovějším národním a mezinárodním regulačním požadavkům. Náš přístup je úzce propojen s výkonem a situací na trhu, a to v souladu se strategií a zájmy akcionářů.

Více informací najdete na internetové stránce skupiny UniCredit.

 

 

Interní obchodování (Internal Dealing)

Představenstvo skupiny UniCredit schválilo postup pro interní obchodování (dále jen „postup“) na úrovni skupiny, který se zaměřuje na oznamovací povinnosti a omezení týkající se určitých transakcí s akciemi a/nebo dluhovými nástroji skupiny UniCredit, jako i jinými finančními nástroji souvisejícími s „dotčenými osobami“ skupiny UniCredit a osobami s nimi úzce spojenými.

Více informací najdete na internetové stránce skupiny UniCredit.

 


Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo