Odměňování a benefity

Nejdůležitější hodnota UniCredit? Naši zaměstnanci

Naši zaměstnanci představují nejdůležitější hodnotu UniCredit. Náš přístup k odměňování je navržen tak, aby zaujal, motivoval a udržel nejtalentovanější lidi prostřednictvím konkurenceschopného a vyváženého balíčku odměn, který kombinuje pevnou mzdu, výkonnostní odměny a bohatou nabídku benefitů.

Naše skupinová politika odměňování stanovuje zásady odměňování v souladu s lokálními i skupinovými standardy.

Paušální mzda

Paušální mzda

Paušální mzda odráží zkušenosti a odpovědnost vyžadované pro každou pozici v souladu s vnitřním prostředím a úrovní trhu.

Nezávisí na výkonnosti banky, není diskreční a je konzistentní v rámci firmy.

 

Odměny závislé na výkonu

Variabilní složka odměny závisí na výkonnosti. Nabízíme bonusy a odměny v hotovosti nebo formou akcií v přímé závislosti na dosahování individuálních, týmových a firemních výkonnostních cílů. Tyto pobídky jsou určeny k dosahování dlouhodobé tvorby hodnoty a udržitelných výsledků. Banka schválila nový plán pobídek na období 2020–2023 pro vrcholový management a klíčové zaměstnance, který kombinuje finanční cíle a cíle ESG v oblasti životného prostředí, sociálních záležitostí a řízení.

 

Odměny závislé na výkonu

Benefity

Benefity

Naším cílem je být jedním z nejlepších míst pro práci. To znamená nabízet celou řadu výhod, které Vám pomohou dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a zároveň podporovat diverzitu a inkluzi. Ve většině zemí naší skupiny jsme zavedli programy péče na míru. Benefity připravujeme na lokální úrovni s cílem brát v potaz požadavky každé země.

Zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům nabízíme podporu v osobním i profesním životě, během jejich kariéry i po odchodu do důchodu.

Mezi tyto možnosti patří zdravotní benefity, trávení volného času, rozvoj kariéry, koučing, firemní hypotéky, podpora mateřství a otcovství a další rodinné potřeby, placená dovolená, programy k dosažení duševní a fyzické pohody a další.

Péče ze strany společnosti: viz další informace

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo