Investiční akademie UniCredit Bank

ORIENTOVAT SE VE SVĚTĚ INVESTOVÁNÍ NENÍ SNADNÉ, NĚKOHO MŮŽE NAVÍC PODVĚDOMĚ OVLIVŇOVAT STRACH Z RIZIKA. ŘEŠENÍM JE INVESTIČNÍ AKADEMIE UNICREDIT BANK, VE KTERÉ NALEZNETE ODPOVĚĎ NA OTÁZKU, PROČ A JAK S INVESTOVÁNÍM ZAČÍT. ZÁROVEŇ SE VÁM POKUSÍME JEDNODUCHOU FORMOU PŘIBLÍŽIT TUTO OBLAST FINANČNÍHO SVĚTA, KTERÁ MŮŽE BÝT PRO MNOHÉ ZAHALENA URČITÝM TAJEMSTVÍM. NENÍ SE VŠAK ČEHO OBÁVAT, PROTOŽE PRVNÍ KROK K INVESTOVÁNÍ SPOLEČNÝMI SILAMI ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDNEME.

Zvažujete, jestli má investování vůbec smysl? Představíme vám důvody, proč s investováním začít.

Peníze dělají peníze. Aby tento výrok opravdu platil, je třeba využívat finanční prostředky nejenom k nákupu zboží a služeb či obecně k utrácení a platbám, ale také je nechat po nějakou dobu pracovat za nás. Odložit současnou spotřebu do budoucnosti nemusí být na škodu, a navíc na tom můžete i vydělat. Investování není jen výsadou hodně bohatých lidí, je dostupné pro každého. Ukážeme vám, jak na to!


DŮVODY, PROČ INVESTOVAT

Důvodů, proč investovat, je nespočet. Investování se vyplatí – my vás o tom přesvědčíme. Stačí, když si z následujícího výčtu zvolíte alespoň jeden důvod, příp. si vymyslíte nějaký vlastní, a ten vás inspiruje k tomu, abyste opravdu začali investovat:

 

Proč investovat

Plnění přání a snů - Už malé děti si ukládají do pokladniček darované peníze, aby si mohly koupit po čase hračku, po které touží. Dospělí si chtějí plnit daleko větší přání a sny. Proto když člověk touží například po koupi vysněné dovolené či auta, není nic snazšího než určitou dobu investovat finanční prostředky a později si toto přání skutečně splnit. Udělat si radost v jakékoliv podobě je přece prima!

 

Finanční rezerva - Občas člověk v životě dostane nabídku, která se neodmítá. To platí i o výhodné koupi. Proto je dobré mít něco zainvestováno, aby se zmíněná výhodná koupě dala ihned realizovat a neunikla vám. Kromě výhodných nabídek však mohou v životě také nastat neočekávané události, např. v podobě rozbitých spotřebičů v domácnosti. Lépe se takovým událostem čelí, když má člověk vytvořenou finanční rezervu, která mu tyto situace pomůže překonat. Díky vytvořené rezervě máte zároveň možnost předčasně splatit například úvěr nebo hypotéku.

 

Snadnější budoucnost vás i vašich dětí - Dokud je člověk mladý, příliš neřeší, co bude dál. Ať už je do důchodu daleko, nebo ne, začít s přípravou již nyní se může vyplatit. Vytvářet si finanční rezervu na stáří či na zajištění budoucnosti vašich dětí (vysoká škola, cestování apod.) není podmíněno žádnou zkouškou dospělosti. Stačí jen včas začít a udělat první krok k investování!

 

Překonání inflace - Inflace představuje obecně růst cenové hladiny v ekonomice. Inflace tudíž snižuje kupní sílu peněz, což znamená, že za stejný finanční obnos nakoupíte méně zboží či služeb při meziročním srovnání. Berte v úvahu, že inflace tak snižuje váš reálný výnos z uložených peněz. V případě 3% inflace vám jakékoliv zhodnocení nižší než tato 3 % nerealizuje žádný výnos v reálném vyjádření, naopak vaše úspory ještě ztrácejí na hodnotě.

 

Ať už si tedy chcete jen plnit svá přání a sny, nebo se zajistit na budoucnost svou či svých dětí, investování je jednou z cest, které můžete využít. Investovat lze pomocí různých produktů, jež vám investované peníze pomohou zhodnotit, a tak snáze dosáhnete svých cílů. Nezapomeňte, že čím dříve začnete, tím delší investiční horizont bude hrát ve váš prospěch. Nejdůležitější je nebát se začít.


Seznamte se se základními tipy, jak díky správnému řízení vlastního rozpočtu můžete začít úspěšně investovat.

Začít investovat není až tak těžké, jak by se mohlo na první pohled zdát. Není třeba být expertem ani mít vystudovanou vysokou školu či projít specializovanými kurzy. Než však začnete, je dobré vzít v úvahu svůj rozpočet. Rozpočet se skládá ze dvou základních částí: příjmů a výdajů. Do příjmů řadíme mzdu/plat či jinou formu příjmu, naopak do výdajů například nájem a energie, výdaje za jídlo, oblečení, dopravu, mobilní tarif apod. Chcete-li začít investovat, je důležité tyto dvě části porovnat, popřípadě je upravit tak, aby výsledkem byl kladný rozdíl hrající ve váš prospěch.


ŘÍZENÍ ROZPOČTU

Řízení rozpočtu

Pro úspěšné řízení svého rozpočtu postupujte ve zjednodušené podobě následovně:

 

vytvořte si seznam pravidelných měsíčních příjmů vaší domácnosti,

vytvořte si seznam pravidelných měsíčních výdajů vaší domácnosti (za nájem a energie, jídlo, oblečení, internet, mobilní tarif a další),

porovnejte měsíční výdaje s vašimi měsíčními příjmy,

dobře zvažte, zda jsou veškeré výdaje nezbytné a zda nejsou některé z nich přehnaně vysoké a nebylo by možné je snížit,

pokud výsledný rozdíl mezi příjmy a výdaji vychází kladně, a to alespoň mezi 500 a 1 000 Kč za měsíc, roční částka i tak vychází mezi 6 000 a 12 000 Kč – stačí jen včas začít a udělat první krok k investování,

pokud pravidelně ušetříte alespoň malou část z vašich příjmů, pak jste na dobré cestě k vlastní finanční svobodě.

 

Nejsnazší způsob, jak tyto peníze skutečně neutratit, je investování. Investování nabízí možnost získání atraktivního výnosu a v případě potřeby není problém investice prodat a peníze získat rychle zpět. Je to svým způsobem snadno dostupná finanční rezerva. Měsíční odkládání financí místo jejich ukládání „pod polštář“ je výborným začátkem, jak do budoucna zhodnotit volné finanční prostředky. Každý člověk by tak měl reálně zvážit, zda by i pro něj investování nedávalo smysl. My věříme, že ano!


Dozvíte se, jaká důležitá kritéria musíte vzít v úvahu při rozhodování o zhodnoceních vašich finančních prostředků.

Předtím, než se rozhodnete zhodnotit své volné finanční prostředky formou investování, je důležité vzít v úvahu základní faktory. Tyto faktory zásadně ovlivňují potenciální výnos, riziko a rychlost dostupnosti vašich peněz.


TYP INVESTICE

Investice

První rozhodnutí, které jako investor (tedy ten, kdo se vzdává svých peněz za účelem odložení spotřeby do budoucnosti) musíte udělat, je, jakou část svých finančních prostředků do vybraného produktu zainvestujete. Máte tři následující možnosti:

 

Jednorázová investice - Jednorázová investice větší částky do vybraného produktu, o kterém se domníváte, že vám přinese zajímavé zhodnocení (například do podílových fondů, akcií, dluhopisů, komodit).

Pravidelná investice - Pravidelné, např. měsíční, investování menších částek ve srovnání s jednorázovou investicí do vybraného produktu (nejčastěji fondů) je vhodné při investování na delší časové období.

Kombinace investice - Jedná se o kombinaci jednorázové a pravidelné investice, která je vhodná především k diverzifikaci portfolia (rozložení finančních prostředků mezi několik různých produktů).

 

S výší investice souvisí také vaše zvážení, jakou částku můžete reálně investovat. Nezapomeňte, že je potřeba volit takové produkty a částky či jejich kombinace, které vám v případě nenadálé události ve vašem životě umožní rychlý přístup k vašim finančním prostředkům a zároveň vám nezpůsobí nějaké komplikace. Určitě je proto vhodné investování kombinovat s dalšími způsoby, jak si vytvářet úspory (spořicí účet či termínovaný vklad, stavební spoření, penzijní připojištění apod.). Stačí jen včas začít a udělat první krok k investování!

INVESTIČNÍ HORIZONT

Investiční horizont

Jedná se o dobu, po kterou plánujete mít v produktu vloženou danou částku či pravidelně investovat. Může se jednat řádově o dny až desítky let v rámci dlouhodobého investování. Rozlišujeme tato základní období:

 

Krátkodobý horizont - Investice do 1 roku (například investice do státních pokladničních poukázek či spekulace na krátkodobé výkyvy cen investic).

Střednědobý horizont - Investice plánovaná do 5 let (například investice do vybraných smíšených podílových fondů nebo firemních dluhopisů s předem danou splatností).

Dlouhodobý horizont - Investice plánovaná na dobu delší 5 let (například investice do vybraných akciových podílových fondů nebo akcií).

 

Ne každý produkt je vhodný pro jakékoliv investiční období a je třeba to při výběru investice respektovat. Při tvorbě portfolia (souboru investičních instrumentů) je opět vhodné kombinovat produkty jak pro krátké a střední, tak i pro dlouhé období, a to právě z důvodu již zmiňované finanční rezervy vytvořené na „horší časy“.

INVESTIČNÍ TROJÚHELNÍK

Představte si trojúhelník, jehož vrcholy tvoří:

Investiční trojúhelník

 

Výnos - Jedná se o příjmy plynoucí z investice. Ať už se jedná o úroky, dividendy, nebo výnosy z prodeje.

Likvidita - Rychlost, s jakou můžete investice převést na peníze, a náklady, které k tomu musíte vynaložit. Například akcie můžete denně prodat na akciovém trhu, avšak v případě, že aktuální prodejní cena je nižší než cena, za kterou jste danou akcii koupili, pak realizujete investici se ztrátou. Některé investice však mohou být málo likvidní, a je tak důležité před jejich koupí zvážit, zda je v portfoliu chcete mít.

Riziko - Představuje stupeň nejistoty, že investor z dané investice obdrží nižší výnos, než který původně očekával. S kolísáním hodnoty investice se při investování musí počítat, je jeho nedílnou součástí, na rozdíl od běžných spořicích produktů. Na druhou stranu však díky vyššímu podstupovanému riziku můžete potenciálně realizovat i vyšší výnosy.

 

U každého produktu jsou vrcholy trojúhelníku v rovnováze a mezi jednotlivými vrcholy panuje určitá závislost. Ideální produkt by investorovi zajistil vysoký výnos, nízké riziko a vysokou likviditu, avšak vzhledem k závislosti, která mezi těmito třemi vrcholy působí, si musí investor vybrat, který pomyslný vrchol bude preferovat a který obětuje, protože nelze dosáhnout všech tří zároveň. Obecně platí, že čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je podstupované riziko. Proto je vhodné zvyšovat potenciální výnos, a přitom snižovat riziko spojené s investicí diverzifikací, což znamená rozložení investice do několika investičních produktů s různým potenciálním výnosem a rizikem, které na sobě nejsou přímo závislé. Pokud se tak zrovna nebude dařit jednomu produktu, ostatní mohou být naopak výnosově úspěšné.

ZÁSADY

Pokud se již rozhodnete vložit své finanční prostředky do investic, pak byste se měli držet několika následujících základních zásad:

Zásady investování

 Stanovte si dlouhodobé cíle a vyhněte se unáhleným rozhodnutím. Ne vždy je též dobré tzv. jít s davem, takže pokud všichni překotně nakupují nebo prodávají, zkuste se nejdřív v klidu zamyslet a zvážit, zda se k nim také připojit, nebo raději zachovat chladnou hlavu a nejednat pod tíhou davového šílenství.

Rozložte své peníze mezi několik investičních produktů kvůli vyšší diverzifikaci.

I v době krátkodobých výkyvů vašich investic nepodléhejte panice a strachu, ale setrvejte ve své stanovené investiční strategii a připomeňte si původní investiční horizont. Pravidelná investice vás navíc od těchto výkyvů ochrání a dokáže zmírnit jejich dopad. Je dobré si uvědomovat riziko spojené s investicí.

Berte v úvahu, že inflace snižuje váš reálný výnos. V případě 3% inflace jakékoliv zhodnocení nižší než tato 3 % nerealizuje investorovi žádný výnos v reálném vyjádření.

Myslete na dostatečnou rychle dostupnou finanční rezervu v rámci likvidních investic, abyste v případě potřeby měli peníze rychle k dispozici.
 

Pokud se budete držet těchto zásad, výrazně tím zvýšíte pravděpodobnost úspěchu při investování. Pamatujte si, že úspěšný investor je disciplinovaný investor, který dodržuje předem stanovená pravidla a nenechává se ovlivňovat vlastními emocemi. Emoce jsou jedním z hlavních faktorů, které rozdělují investory mezi ty úspěšné a neúspěšné.


Na trhu naleznete nejrůznější druhy investičních produktů. Vyberte si ten, který nejvíce odpovídá vašim potřebám.

Zhodnotit své finanční prostředky můžete pomocí mnoha investičních produktů. Každý z nich má svá vlastní specifika v rámci fungování a nastavení, a je proto dobré brát je při rozhodování předem v potaz. Pojďme se na ně podívat blíže.

Zdroj: Amundi CR, www.amundi.cz


INVESTIČNÍ PRODUKTY

Na trhu naleznete širokou nabídku možností, kam investovat. Jednotlivé produkty se od sebe odlišují potenciálním výnosem, investičním horizontem i rizikem, které je s investicí do nich spjato. Vhodným výběrem produktů, který bude respektovat vaše potřeby a zároveň i investiční horizont, můžete dosáhnout atraktivního zhodnocení finančních prostředků. Stačí jen včas začít a udělat první krok k investování!

 

Základní typy investičních produktů:

 

Podílové fondy - Jedná se o formu kolektivního investování, kdy navzájem neznámá skupina mnoha drobných investorů vkládá prostředky do vybraného fondu řízeného portfolio manažerem a ten je dále investuje a zhodnocuje. Investorovi tak vzniká právo na podílu majetku tohoto fondu. Toto právo reprezentuje tzv. podílový list. V případě, že se majitel podílového listu rozhodne ukončit svou účast ve fondu, pak požádá o tzv. zpětný odkup podílového listu a je mu vyplacena aktuální čistá hodnota fondu (NAV) připadající na daný podílový list. Rozlišujeme fondy peněžního trhu, dluhopisové, akciové, komoditní, realitní nebo fondy smíšené. Fondy vkládají prostředky do desítek, stovek a někdy i tisíců různých investic, což znamená automatickou diverzifikaci portfolia fondu. Výhodou takovéto investice je, že investor prostřednictvím fondu může investovat i do takových investičních titulů a oblastí, do kterých by jako drobný investor samostatně neměl příležitost investovat, například po stránce vynaložených nákladů. Navíc o vyhledávání zajímavých investičních příležitostí pro fond se starají experti s dlouholetými zkušenostmi a informacemi o dění na finančních trzích. Určitou nevýhodou je, že se tato profesionální správa neobejde bez poplatků, ty se však pohybují pouze v řádu jednotek procent. Nicméně ani v běžném světě není nic zadarmo a za kadeřníka či opravu auta musíte též nějaký poplatek zaplatit, což je běžný standard na trhu. Oblast podílových fondů je zajímavá primárně pro začínající investory, kteří zatím nemají zkušenosti a chtěli by s investováním začít.

Do podílových fondů můžete investovat jednorázově nebo pravidelně. Programy pravidelného investování do podílových fondů jsou „U invest Plus“ a „RYTMUS“.

Akcie

Jedná se o tzv. majetkový cenný papír, který představuje právo držitele na podíl ze zisku (tzv. dividenda), na řízení společnosti prostřednictvím valné hromady a v případě likvidace společnosti i právo na likvidačním zůstatku. Cena akcie je tvořena prostřednictvím nabídky a poptávky po dané akcii na burze, kde probíhají tyto obchody. Investice do akcií je vhodná pro delší časový horizont a je s ní spojeno značné riziko volatility (kolísání) hodnoty investice. Akcie jsou tak především určeny pro zkušenější investory.

Akcie (PDF, 206 kB)

Dluhopisy

Dluhopis je tzv. dluhový cenný papír. Můžete se setkat také s označením obligace nebo z angličtiny „bond“. Představuje právo investora na splacení investované částky. V tomto případě částky půjčené vydavateli dluhopisu (emitentovi). Zároveň představuje povinnost emitenta tuto dlužnou částku i s domluvenými výnosy (kupony) splatit věřiteli v den splatnosti dluhopisu nebo kuponu. Existuje několik druhů dluhopisů. Nejzákladnějším je dluhopis s pevným kuponem. Tento dluhopis přináší po dobu své existence pravidelný stejný výnos a na konci jeho splatnosti dostane investor vyplacenou původní hodnotu dluhopisu. Velmi častý je dluhopis s proměnlivým kuponem, který se mění v návaznosti na vývoj příslušné referenční sazby (např. PRIBOR, EURIBOR apod.), tzn. výnos se může v čase lišit. Další je tzv. zero bond. Jedná se o dluhopis, který je prodáván za nižší cenu, než je jeho jmenovitá hodnota (hodnota na dluhopisu uvedená), a za celou dobu nenese pravidelné výplaty výnosu. Až při splacení je emitentem vyplacena jmenovitá hodnota dluhopisu, výnosem je právě rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a prodejní cenou. Zjednodušeně tedy investor získá odměnu za celou dobu investice až při splacení dlužné částky a průběžně nic neinkasuje. Rizikovost dluhopisu určuje tzv. rating, tzn. hodnocení pravděpodobnosti, že bude dluhopis splacen a emitent nezkrachuje. Nejlépe hodnocené dluhopisy mají rating AAA (typicky vládní dluhopisy) a nacházejí se v investičním stupni hodnocení. Čím dále v abecedním označení však jsou, tím horší hodnocení mají, přičemž nejhůře hodnocené jsou dluhopisy s ratingem D, jež se nacházejí již ve spekulativním stupni hodnocení. Dluhopisy s dobrým ratingem jsou relativně bezpečnou formou investice a mohou být využity středně zkušenými investory.

Dluhopisy (PDF, 215 kB)

Strukturované dluhopisy

Strukturované dluhopisy jsou zvláštní formou dluhopisů. Jedná se o kombinaci klasického dluhopisu a dalšího podkladového aktiva (akcie, akciové indexy, kurzy měn apod.). Výnos plynoucí z dluhopisu závisí na zhodnocení daného podkladového aktiva ve spojení s nastavenými parametry struktury a díky tomu může investorovi zajistit atraktivní zhodnocení. Často bývá spojen s různou ochranou (garancí) investované částky. I přesto, že se jedná o rizikovější investici než do klasického dluhopisu (výše výnosu zde není jistá), díky kapitálové ochraně je bezpečnější než například přímá investice do akcií. Tento typ investice je určen především zkušenějším investorům.

Dluhopisy (PDF, 215 kB)

Certifikáty

Certifikát je tzv. dluhový cenný papír z kategorie strukturovaných produktů, který je charakteristický sledováním vývoje podkladového aktiva (akcie, index, komodita apod.), od něhož se odvíjí výnos pro investora. Existuje celá řada struktur – výnosových mechanismů certifikátů. Typickým příkladem jsou takové certifikáty, kde investor získává předem stanovený výnos dokonce i v případě, že podkladové aktivum se nebude vyvíjet pozitivně, neklesne však v průběhu života certifikátu pod předem stanovené hranice. Takové formy investic představují smysluplný doplněk portfolia, protože dokážou přinést zajímavý výnos také v době stagnujících či mírně klesajících trhů nebo nízkých úrokových sazeb. Tento typ investice je určen především zkušenějším investorům.

Certifikáty (PDF, 312 kB)

 

I přesto, že jsou investice rizikovější než samotné vklady u bank či stavební spoření, jejich vhodnou kombinací (jednorázové nebo pravidelné investování; různé sektory ekonomiky a geografické oblasti či měny; produkty s vysokým i nižším potenciálem růstu) lze snižovat celkové podstupované riziko plynoucí z investování a zároveň mít možnost atraktivního zhodnocení vložených prostředků. Nezapomínejte, že se vyplatí nedávat všechna vajíčka do jednoho košíku, protože pokud košík upustíte, všechna vajíčka budou s velkou pravděpodobností rozbitá.


Zajímají vás informace z oblasti finančních trhů?

Zde je naleznete publikované v seznamu níže s řazením od těch nejnovějších. Díky článkům o investování vám bude také blíže prakticky představena tato oblast.


 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - listopad 2021

Publikováno: 19.11.2021 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na listopad 2021. Celý článek ZDE.
 


 

 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - říjen 2021

Publikováno: 19.10.2021 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na říjen 2021. Celý článek ZDE.
 


 

 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - září 2021

Publikováno: 21.9.2021 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na září 2021. Celý článek ZDE.
 


 

 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - červen 2021

Publikováno: 23.6.2021 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na červen 2021. Celý článek ZDE.
 


 

 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - květen 2021

Publikováno: 25.5.2021 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na květen 2021. Celý článek ZDE.
 


 

 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - duben 2021

Publikováno: 12.4.2021 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na duben 2021. Celý článek ZDE.
 


 

Logo UniCredit Bank

Svět očima ekonomů: Spotřebitelovy patálie

Publikováno: 25.3.2021 l Autor: UniCredit Bank

 

Přinášíme vám zajímavý pohled na aktuální ekonomická témata ze strany našeho Economic Research. Celý článek ZDE.


 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - březen 2021

Publikováno: 23.3.2021 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na březen 2021. Celý článek ZDE.
 


 

 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - únor 2021

Publikováno: 23.2.2021 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na únor 2021. Celý článek ZDE.
 


 

Logo UniCredit Bank

Svět očima ekonomů: Vánoční nákupy byly v Evropě na vzestupu navzdory pandemii

Publikováno: 18.2.2021 l Autor: UniCredit Bank

 

Přinášíme vám zajímavý pohled na aktuální ekonomická témata ze strany našeho Economic Research. Celý článek ZDE.


 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - prosinec 2020

Publikováno: 18.12.2020 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na prosinec 2020. Celý článek ZDE.
 


 

Logo UniCredit Bank

Svět očima ekonomů: Druhá vlna pandemie bude srážet HDP mírněji, ale dlouhodoběji

Publikováno: 20.11.2020 l Autor: UniCredit Bank

 

Přinášíme vám zajímavý pohled na aktuální ekonomická témata ze strany našeho Economic Research. Celý článek ZDE.


 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - listopad 2020

Publikováno: 18.11.2020 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na listopad 2020. Celý článek ZDE.
 


 

 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - říjen 2020

Publikováno: 23.10.2020 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na říjen 2020. Celý článek ZDE.
 


 

 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - září 2020

Publikováno: 23.9.2020 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na září 2020. Celý článek ZDE.
 


 

 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - srpen 2020

Publikováno: 14.8.2020 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na srpen 2020. Celý článek ZDE.
 


 

 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - červenec 2020

Publikováno: 31.7.2020 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na červenec 2020. Celý článek ZDE.
 


 

 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - červen 2020

Publikováno: 22.6.2020 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na červen 2020. Celý článek ZDE.
 


 

Logo UniCredit Bank

Svět očima ekonomů: Tvrdá data odhalují značné rozdíly mezi ekonomikami v koronakrizi

Publikováno: 1.6.2020 l Autor: UniCredit Bank

 

Přinášíme vám zajímavý pohled na aktuální ekonomická témata ze strany našeho Economic Research. Celý článek ZDE.


 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - květen 2020

Publikováno: 25.5.2020 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na květen 2020. Celý článek ZDE.

 


 

 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - duben 2020

Publikováno: 23.4.2020 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na duben 2020. Celý článek ZDE.

 


 

 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - březen 2020

Publikováno: 20.3.2020 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na březen 2020. Celý článek ZDE.

 


 

Logo UniCredit Bank

Svět očima ekonomů: Domácí poptávka nad vlivem koronaviru v Evropě vítězí, prozatím…

Publikováno: 2.3.2020 l Autor: UniCredit Bank

 

Přinášíme vám zajímavý pohled na aktuální ekonomická témata ze strany našeho Economic Research. Celý článek ZDE.


Logo UniCredit Bank

Svět očima ekonomů: Nezaměstnanost v Evropě se možná již odráží ode dna

Publikováno: 3.2.2020 l Autor: UniCredit Bank

 

Přinášíme vám zajímavý pohled na aktuální ekonomická témata ze strany našeho Economic Research. Celý článek ZDE.


 Skupina Amundi

Ekonomický pohled na rok 2020

Publikováno: 27.1.2020 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na rok 2020. Celý článek ZDE.

 


 

 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - prosinec 2019

Publikováno: 18.12.2019 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na prosinec 2019. Celý článek ZDE.

 


 

Logo UniCredit Bank

Svět očima ekonomů: Veřejné rozpočty se v EU loni zlepšily, zřejmě naposledy

Publikováno: 18.11.2019 l Autor: UniCredit Bank

 

Přinášíme vám zajímavý pohled na aktuální ekonomická témata ze strany našeho Economic Research. Celý článek ZDE.


 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - listopad 2019

Publikováno: 11.11.2019 l Autor: Skupina Amundi  

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na listopad 2019. Celý článek ZDE.

 


 

 Skupina Amundi

Globální investiční výhledy - říjen 2019

Publikováno: 14.10.2019 l Autor: Skupina Amundi

 

Přinášíme vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na říjen 2019. Celý článek ZDE.

 


 

Logo UniCredit Bank

Investoři se ve velkém zaměřují na stříbrnou ekonomiku

Publikováno: 30.9.2019 l Autor: UniCredit Bank

 

Více než 7,5 bilionů dolarů se ročně protočí ve stříbrné ekonomice, odvětví, které reaguje na celosvětový trend stárnutí populace. Kdyby šlo o státní rozpočet, byl by po USA a Číně třetím největším na světě. Trend stárnoucí populace však v dlouhodobém horizontu představuje i zajímavou investiční příležitost. S UniCredit Bank se na růstu stříbrné ekonomiky může díky programu pravidelných investic podílet každý.

Celý článek naleznete publikovaný 18.9.2019 v Tiskových zprávách ZDE.


 Skupina Amundi

Brexit: Jasně a přehledně! Budoucí vývoj a klíčové události!

Publikováno: 14.2.2019 l Autor: Skupina Amundi

 

Situace kolem blížícího se Brexitu je v poslední době stále čím dál víc nepřehledná. Proto pro vás společnost Amundi připravila přehlednou vizualizaci možných scénářů, včetně jejich dopadů a pravděpodobností. Celý článek ZDE.


 Skupina Amundi

Investiční strategie a výhled pro rok 2019

Publikováno: 7.1.2019 l Autor: Skupina Amundi

 

Rok 2019 bude vyžadovat, aby investoři byli obezřetnější. To neznamená pouze potřebu méně rizikových alokací, ale také selektivnější přístup k výběru zemí, sektorů a titulů, které by mohly být odolnější, tedy méně zadlužené, méně vystavené geopolitickým rizikům a finanční a hospodářské nerovnováze. Půjde zejména o udržitelnost budoucích výnosů a reálnou hodnotu. Celý článek ZDE.


 Skupina Amundi

Podzimní neklid na trzích: Korekce, nebo medvědí trh?

Publikováno: 21.11.2018 l Autor: Skupina Amundi

 

Nazývat současné dění medvědím trhem by bylo předčasné, jedná se spíše o korekci. V nadcházejících měsících mohou přijít nové příležitosti z Evropy, jakmile Itálie zažehná nejistotu, a z rozvíjejících se trhů, až opadne hrozba růstu úrokových sazeb a silného dolaru. Mezitím by investoři měli vyhledávat kvalitu a hodnotu v akciích, zvyšovat duraci u dluhopisů (zejména u těch amerických) a držet celkovou rizikovost svého portfolia nízko.

Celý článek ZDE.


Logo UniCredit Bank

Zásady investování, aneb jak správně přistoupit k investicím (3. článek)

Publikováno: 12.10.2018 l Autor: UniCredit Bank

 

Poslední článek bude věnován dalším faktorům, které bychom měli při investování určitě brát v potaz. Diverzifikace, aneb nedávejme všechna vajíčka do jednoho košíku, definuje ideální složení aktiv v portfoliu. Je nutné si uvědomit, že vyšší potenciální výnos jde zpravidla ruku v ruce s vyšším podstupovaným rizikem. Musíme také dodržovat předem nastavenou disciplínu a snažit se investovat do příležitostí, kterým sami rozumíme. Nenechat se svést vlastními emocemi z předem nastavené investiční cesty je nepochybně též velmi důležité.

Poslední článek ze série článků o Zásadách investování ZDE.


Logo UniCredit Bank

Zásady investování, aneb jak správně přistoupit k investicím (2. článek)

Publikováno: 31.8.2018 l Autor: UniCredit Bank

 

V druhém článku série se znovu zaměříme na vybrané faktory, které mohou mít vliv na naše investice. Je důležité si předem definovat náš investiční profil, pracovat s naším majetkem jako celkem a ne po jednotlivých složkách a v neposlední řadě bychom se měli zaměřit na správné rozložení našich aktiv, čímž může dojít ke snížení podstupovaného rizika těchto aktiv jako celku.

Druhý článek ze série článků o Zásadách investování ZDE.


Logo UniCredit Bank

Zásady investování, aneb jak správně přistoupit k investicím (1. článek)

Publikováno: 20.7.2018 l Autor: UniCredit Bank

 

V tomto článku si představíme některé faktory, které mohou mít dopad na aktiva investorů. Jedná se o inflaci a důležitost investičního plánování. Zároveň dojde k obecnému přiblížení tzv. behaviorálního investování, tzn. přístupu, který jde proti klasickým finančním teoriím a snaží se vysvětlit, že jsou rozhodnutí investorů ovlivňovaná emocemi a obecně psychologií, což může vést k jejich iracionálnímu rozhodování v této oblasti.

První článek ze série článků o Zásadách investování ZDE.


  • Investování do investičních nástrojů obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.
  • Podrobné informace o pravidlech poskytování investičních služeb bankou včetně základního popisu dodržování regulatorních pravidel a principy ochrany zákazníků investičního bankovnictví naleznete v dokumentu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Základní informace o rizicích souvisejících s investičními službami naleznete v dokumentu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Základní informace o pobídkách jako možném střetu zájmů naleznete v dokumentu Politika střetu zájmů. Archiv těchto informací naleznete v MiFID – Archiv dokumentů. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na své příslušné kontaktní místo v UniCredit Bank.
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo