Doplňkové pojištění ke kartám

Kvalitní pojištění pro různé životní situace.

Cestovní pojištění TRAVEL Basic/Plus

Cestovní pojištění sjednané k Vaší platební kartě ocení držitel karty při soukromých i pracovních cestách v zahraničí. Pojištění na cesty s nadstandardními pojistnými limity zajistí pojistnou ochranu po celém světě.

Výhody produktu

 • vysoké pojistné limity dle typu platební karty
 • pojištění TRAVEL platí pro držitele karty bez věkového omezení
 • pojištění zimních a letních sportů je automatickou součásti pojištění TRAVEL
 • s pojištěním jste chránění po dobu až 90 dnů od vycestování do zahraničí
 • pojištění je platné celosvětově a počet cest není omezen
Parametry

Dvě varianty pojištění  TRAVEL:

 • Basic pro držitele karty
 • Plus pro spolucestující rodinné příslušníky, tzn. manželku / manžela a děti do 18 let

 

Pojištění TRAVEL nabízí komplexní pojistnou ochranu zejména při:

 • léčebných výlohách, v rámci hospitalizace, úrazech nebo nutnosti přivolání opatrovníka
 • poškození, ztrátě, krádeži nebo zpoždění osobních věcí a zavazadel
 • zrušení nebo přerušení cesty

 

Pojištění TRAVEL dále nabízí automaticky pojištění odpovědnosti za škody, nadstandardní asistenční a právní služby a také nadstandardní pojištění rekreačních vodních a zimních sportů.

Nadstandardní pojistné limity od 2 mil. Kč u varianty TRAVEL Basic a od 3,5 mil. Kč u varianty TRAVEL Plus dle typu platební karty, ke které je cestovní pojištění sjednáno.

Komu je produkt určený?

Pojištění TRAVEL je možné sjednat k debetním nebo kreditním kartám UniCredit Bank.

Kde mohu založit?

Na všech pobočkách UniCredit Bank a nebo prostřednictvím Infolinky +420 221 210 031.

Užitečné dokumenty

Pojištění karty a osobních věcí SAFE

Účelem pojištění SAFE je chránit Vás před případnými finančními problémy, které mohou nastat v důsledku neočekávaných situací v případě odcizení, poškození, ztráty nebo podvodného zneužití platební karty, dokladů totožnosti a osobních věcí.

Pojištění se vztahuje na pojistné události nastalé po celém světě.

Pojistit je možné pouze osoby starší 18 let.

Výhody produktu

 • široké pojistné krytí
 • ochrana hotovosti, mobilního telefonu, klíčů a dokladů
 • ochrana zakoupeného zboží v internetových obchodech a související právní pomoc
 • bez spoluúčasti držitele platební karty
Parametry

Dvě varianty pojištění  SAFE:

 • Basic se souhrnným pojistným limitem ve výši 40 000 Kč
 • Plus se souhrnným pojistným limitem ve výši 100 000 Kč

Pojištění SAFE nabízí komplexní pojistnou ochranu zejména při:

 • Poškození, krádeži, ztrátě nebo podvodném použití platební karty
 • Krádeži, ztrátě nebo poškození dokladů totožnosti a klíčů
 • Krádeži a poškození kabelky, peněženky a osobních věcí, které má Pojištěný u sebe

Pojištění SAFE dále nabízí ochranu při nákupu přes internet a také úhradu nákladů na advokáta / právního zástupce v případě neshody s obchodníkem při pojištění ochrany nákupu přes internet

Komu je produkt určený?

Pojištění SAFE je možné sjednat k debetním nebo kreditním kartám UniCredit Bank.

Kde mohu založit?

Na všech pobočkách UniCredit Bank a nebo prostřednictvím Infolinky +420 221 210 031.

Užitečné dokumenty
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo