Životní pojištění

Díky exkluzivní spolupráci s Allianz pojišťovnou Vám nabízíme produkt Allianz ŽIVOT, který Vám přináší možnost pojištění pro případ nejrůznějších událostí, které mohou ve Vašem životě nastat a ovlivnit tak Vaše zdraví. Umožňuje Vám jednou smlouvu pojistit Vás a Vaše blízké. Na výběr máte ze tří balíčků, které můžete libovolně měnit anebo si sestavte pojištění podle svých potřeb a vyberte si z celé řady připojištění.

 

 

PARAMETRY PRODUKTU:

  1. Garance nejvyššího plnění platí pro úrazová připojištění jako jsou trvalé následky anebo denní odškodné.
  2. Okamžitá výplata prostředků v případě denního odškodného Vám Allianz pojišťovna vyplatí peníze již po určení a ověření diagnózy, nemusíte čekat na doléčení úrazu.
  3. Odměna za zdravý životní styl v podobě levnějšího pojistného.
  4. Jedinečné připojištění „PRO BOJ“ Vám zajistí peníze v případě diagnostikování a léčby rakoviny.

Allianz ŽIVOT získal 1. místo v soutěži Zlatá koruna.

Majetkové pojištění


Zvolte si připojištění rizik, kterých se nejvíce obáváte, přizpůsobte si délku pojištění a výši pojistných částek vašim potřebám.

Díky exkluzivní spolupráci s Allianz pojišťovnou a společností Amundi nabízíme unikátní životní pojištění Amundi Life pro případ smrti či dožití, které navíc obsahuje investiční složku, díky níž máte možnost zabezpečit své blízké anebo sebe na stáří. Na výběr máte ze dvou balíčků podle toho, jaká rizika chcete pojistit.

Amundi Life je zajímavou kombinací investic do unikátních fondů Amundi a ochrany v případě neočekávaných a vážných událostí.

 

 

Do jakých fondů můžete investovat?

Na výběr máte ze tří podílových fondů společnosti Amundi, která je největším správcem aktiv v Evropě. Všechny tři fondy umožňují investici do široké škály aktiv z celého světa (zejména akcií, vládních, podnikových dluhopisů a jiných dluhopisů) a díky flexibilnímu přístupu se přizpůsobují aktuálním tržním podmínkám.

Díky investici do těchto aktiv se pak nepřímo můžete podílet na vývoji cenných papírů firem, států i celých ekonomik a trhů, čímž můžete dosáhnout zajímavějšího zhodnocení než na běžných spořicích účtech. Na výběr máte tři různé strategie přizpůsobené různému očekávánému výnosu a míře rizika kolísání.

 

 

 

 

PARAMETRY PRODUKTU:

  1. Daňová úleva – díky hlavnímu pojištění možnost odečtu až 24.000 Kč z daňového základu a úspory na daních z příjmů
  2. Bez dědického řízení – určete si osobu, která v případě Vaší smrti obdrží pojistné plnění bez nutnosti čekání na výsledek dědického řízení
  3. Flexibilní dostupnost prostředků – v případě nečerpání daňových výhod možnost okamžitého výběru části finančních prostředků
  4. Zproštění od placení – pojišťovna za Vás převezme v případě Vaší trvalé invalidity placení pojistného

Allianz ŽIVOT získal 1. místo v soutěži Zlatá koruna!

Životní pojištění


  V případě vaší smrti vyplatí Allianz pojišťovna cílovou částku, tedy částku, kterou jste měli v plánu za celou dobu nainvestovat navýšenou o 10 000 Kč.

 

Chcete si domluvit schůzku?

Navštivte kteroukoliv z našich poboček ve vašem okolí nebo kontaktujte svého bankéře a pojištění si s ním můžete sjednat i na dálku po telefonu.

Hlášení pojistné události

Včasné a správné hlášení škod umožní rychlé zaslání peněz na váš účet, Allianz pojišťovna vám navíc umožňuje sledování stavu škody.

Důležité dokumenty

Platí pro Investiční životní pojištění Amundi LIFE

Investování do investičních nástrojů obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Podrobné informace o pravidlech poskytování investičních služeb bankou včetně základního popisu dodržování regulatorních pravidel a principy ochrany zákazníků investičního bankovnictví naleznete v dokumentu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Základní informace o rizicích souvisejících s investičními službami naleznete v dokumentu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Základní informace o pobídkách jako možném střetu zájmů naleznete v dokumentu Politika střetu zájmů. Archiv těchto informací naleznete v MiFID – Archiv dokumentů. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na své příslušné kontaktní místo v UniCredit Bank.

*Hodnocení výkonnosti fondu očištěné o riziko proti srovnatelné konkurenci. Nejvyšší hodnocení je označeno pěti hvězdičkami. Data k 14.5.2021.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo