Pojištění bydlení a domácnosti

Ve spolupráci s pojišťovnou Generali jsme připravili produkt Pojištění bydlení a domácnosti.  Ochráníme Váš dům či byt před celou řadou nepříznivých událostí jako jsou požáry, povodně, výbuchy, krádeže, vandalismus a mnohé další.

Pojištění bydlení Generali zahrnuje komplexní ochranu Vašeho domova pro případ požáru, vichřice, krupobití, povodně nebo záplavy, havárie vodovodu, odcizení, vandalismu atd. S pojištěním bydlení Vám doporučujeme uzavřít také pojištění domácnosti a odpovědnosti pro případ, že způsobíte škodu na zdraví, na majetku nebo finanční újmu jiným osobám.

Více informací

Spinning wheel animation

Loading