Vzdělávání a rozvoj

Na vzdělávání nám záleží

V UniCredit podporujeme osobní rozvoj našich zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích programů, které je doprovází v každé etapě jejich života.

Svět podnikání se mění rychleji než kdykoli předtím, a proto se musíme umět orientovat ve změnách v oblasti digitalizace, energie i pracovního prostředí.

Díky nabídce prezenčních i online školení pomáháme našim zaměstnancům naplnit jejich potenciál prostřednictvím rozvoje nových dovedností.

Naše nabídka vzdělávání v oblasti leadershipu zahrnuje celou řadu nejrůznějších aktivit a iniciativ, od vzdělávacích programů, přes individuálně přizpůsobený koučing a mentoring s cílem pomoci manažerům čelit novým výzvám a dosahovat špičkového výkonu.

Na vzdělávání nám záleží.

Proto naši zaměstnanci v roce 2019 absolvovali téměř 3 miliony hodin školení, což je více než 30 hodin na zaměstnance.

 

Pro výkonné manažery

Pro výkonné manažery

Náš vzdělávací plán Leadership Curriculum nabízí kompletní portfolio řešení podporujících vedoucí pracovníky v každé fázi jejich kariéry.

Pro všechny nově jmenované vedoucí pracovníky máme konkrétní nabídku školení nazvanou Onboarding, která zahrnuje programy zaměřené na rozvoj manažerských dovedností (Leadership Program) a individuální rozvoj (Individual Development).

Nabídka pro další fáze profesního růstu zahrnuje programy, workshopy a individuální rozvoj.

Programy a workshopy zaměřené na rozvoj manažerských dovedností byly navrženy předními světovými obchodními školami a jejich cílem je rozvíjet dovednosti potřebné pro zvládání změn a nejistot v dnešním složitém světě.

V rámci individuálního rozvoje mohou manažeři absolvovat například koučing určený pro naplnění konkrétních cílů, mentoring nebo 360stupňovou zpětnou vazbu. Ta jim umožní získat  hodnocení z vícerých úhlů pohledu  a lépe tak  porozumět svým silným stránkám, oblastem rozvoje a vlivu na ostatní. Kromě toho je vybrané skupině vedoucích pracovníků nabízena účast na programu Fast Track accelerated development určeného pro rychlejší rozvoj.

V roce 2019 se do těchto programů zúčastnili 702 účastníci ze 14 zemí.

 

 


„Fantastický program! Je úžasné zastavit se a uvědomit si obrovský potenciál nových nápadů, které můžeme využít a realizovat. Děkuji!“ 
Účastník programu Senior Vice President Fast Track Accelerated Program

„Děkuji za uspořádání školení Lead Change, které mi poskytlo relevantní obsah, díky čemuž jsem kriticky přehodnotil své postavení a vliv, který mohu mít na tým/organizaci v tu správnou chvíli svého profesionálního rozvoje.“ 
Účastník programu Lead Chance Program

„Obrovská zkušenost, díky profesorovi a celému týmu za promyšlený a efektivní program.“ 
Účastník programu First Vice President Onboarding

 


 

 

Pro nové manažery

V rámci speciální manažerské nabídky poskytujeme vícestupňový program pro  začínající manažery New Manager Onboarding; je naplánován  v prvním roce po jmenování s cílem seznámit začínající manažery s naším přístupem k leadershipu a se základními dovednostmi potřebnými pro jejich novou roli.

Po absolvování adaptační fáze  a po určité době úspěšného působení na dané pozici se manažer může zúčastnit individuálně přizpůsobeného programu „Take-off“, zaměřeného na obohacení a posílení manažerských schopností.

Důraz je kladen na hlavní manažerské dovednosti jako angažovanost, zpětná vazba, delegování, komunikační styly, rozvoj zaměstnanců a navazování kontaktů s ostatními manažery.

Obě iniciativy trvají tři měsíce, kombinují prezenční i online vzdělávání  a umožňují tak opravdový rozvoj, na rozdíl od pouhé účasti na školení.

 

V mnohých ohledech to byla inspirující a poučná zkušenost. Jedním slovem, byla to zkušenost ve všech možných směrech. Jedním slovem, byl to objev.“ 
Účastník programu New Manager Onboarding

 

Pro nové členy

 

Průběžné vzdělávání

Získávání nových dovedností je nezbytné pro to, aby naši zaměstnanci mohli pomáhat klientům vyrovnat se s výzvami rychle se měnícího světa. Z tohoto důvodu klademe důraz na průběžné vzdělávání zahrnující celou škálu školení reflektujících vývoj trendů na trhu.

 

Rozvoj analytických schopností

Školení určené k rozvíjení práce s daty ve všech útvarech a na pomoc zaměstnancům při získávání nových dovedností v oblasti analýzy údajů, ochrany údajů, datové vědy a pokročilé analytiky.

Školení pro začátečníky seznamují účastníky se základními principy, zatímco pokročilejší školení jsou určena pro rozvoj specifických dovedností v jednotlivých útvarech. Jsou tak zárukou zvyšování kvalifikace zaměstnanců na konkrétních pozicích v klíčových tématech týkajících se práce s daty.

Prezenční i online školení  byla navržena ve spolupráci s předními poskytovateli a univerzitami. 

 

Rozvoj datových schopností

Vytváříme pozitivní a inkluzivní pracovní prostředí

Vytváříme pozitivní a inkluzivní pracovní prostředí

Podmínkou pro vytváření pozitivního a inkluzivního pracovního prostředí je zvládání a předcházení podvědomým předsudkům.

Všichni zaměstnanci skupiny mají k dispozici online školení, které jim pomáhá uvědomit si podvědomé předsudky a zmírnit jejich dopad.

Je to jedno z řady školení zaměřených  na téma diverzity a inkluze v souladu s našimi hodnotami etiky a respektu.

V nabídce jsou online školení zaměřená například na znakovou řeč, práci se zdravotně postiženými kolegy či na  boj proti sexismu a šikaně na pracovišti.  

 

 

Start-up Academy

Skupina UniCredit je hrdá na spolupráci se svými klienty, kterým poskytuje možnost účastnit se týdenního školení pro start-upy vybrané útvarem UniCredit Start Lab.

Spolu se startupy se jich účastní i zaměstnanci banky.

Čtyřicítka kolegů z řad našich nejlepších firemních bankéřů  se zúčastnila aktivit v rámci Týdne Start-up Academy jakou součást interního vzdělávacího projektu zaměřeného na rozvoj jejich strategického myšlení prostřednictvím zlepšení znalostí digitálního a inovativního prostředí, v kterém start-upy působí.

Start-up Academy se opět ukázala jako úspěšná investice pro budoucí podnikatele a pro zaměstnance z banky zapojené do tohoto segmentu,“ uvedl Andrea Casini, výkonný ředitel pro střední a východní Evropu skupiny UniCredit. „UniCredit chce pokračovat v partnerství s inovativními italskými společnostmi a doprovázet je na jejich cestě, a to od jejich prvních krůčků k růstu po etablování se na trhu.

 

Start-up Academy

BEST Academy

BEST Academy

Bankéřům na pobočkách je k dispozici speciální program, který jim napomáhá poskytovat našim klientům to nejlepší poradenství.

Inovativní vzdělávací akademie BEST je součástí pobídkového a rozvojového programu zaměřeného na výkonnost prodeje retailové sítě. Jeho cílem je podpořit transformaci modelu služeb a urychlit udržitelný růst útvaru Italy Commercial Banking.

Nabídka vzdělávání zahrnuje bezplatný online přístup k  digitálnímu, behaviorálnímu a technickému vzdělávání. Absolvování těchto školení napomáhá zaměstnancům v jejich profesionálním růstu.

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo