Rozhovory s manažerkami v České a Slovenské Republice

Diversity Talks: Svetlana Grochalová

Ako udržiava manažérka slovenského právneho odboru Svetlana Grochalová rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a kto je jej profesným vzorom? To sa dočítate v ďalšom zo seriálu diverzitných rozhovorov so ženami vo vrcholových pozíciách našej banky.

 

Čo pre Vás znamená diverzita a inklúzia?

Beh na dlhú trať. V súvislosti s oblasťou vytvárania rovnakých pracovných príležitostí pre ženy aj mužov už tradične narážame na historické vnímanie spoločenského postavenia ženy, ktoré je v našej kultúre silne zakorenené, spoločnosť rešpektuje nepísané pravidlá rozdelenia funkcií v rámci rodiny, kde tradičnou rolou ženy je primárne starostlivosť o rodinu a domácnosť. To zdanlivo vytvára v mnohých prípadoch prekážky pre profesné uplatnenie sa žien.
V kontexte inklúzie vnímam ako rozhodujúce to, aký priestor dostane žena v rámci rodiny k dispozícii na realizáciu svojich pracovných ambícií. Ak tento priestor dostane a má zároveň aj dostatočnú emočnú a mentálnu podporou najbližších, tak sa domnievam, že tu nie sú prekážky, ktoré by sa nedali zvládnuť. Je to následne o žene samotnej, či je vnútorne presvedčená a verí si, že chce časť svojho času a energie venovať aj inému – a to svojmu rozvoju a profesnému rastu mimo rodiny. Nebáť sa nazerať na možnosť kariérneho rastu ako na výzvu a nie ako na prekážku, ktorá by nám ženám bránila plniť si aj naše iné spoločenské funkcie.

 

Cítili ste sa niekedy v práci znevýhodnená ako žena?

Trúfam si povedať, že v oblasti pracovných príležitostí som sa osobne doposiaľ nestretla s diskrimináciou (pozitívnou alebo negatívnou) z dôvodu, že som žena. Čo však vnímam, že dlhodobo rezonuje v spoločnosti ako pretrvávajúci problém, je platová nerovnosť medzi príjmami mužov a žien. V tomto smere práve preto veľmi oceňujem nedávnu aktivitu Skupiny UCB, ktorej hlavným cieľom bolo práve v čo najväčšej možnej miere tieto prípadné platové rozdiely medzi mužmi a ženami dorovnať.  Vnímam tento krok ako veľmi pozitívny signál vyslaný Skupinou voči ženám z pohľadu ocenenia a potvrdenia kvality ich práce a rovnakého prístupu k nim zo strany zamestnávateľa. Nemyslím si tiež, že v našej spoločnosti majú ženy sťažený prístup k manažérskym pozíciám. Práve naopak. Som si istá, že možnosti sú a je medzi nami množstvo šikovných a ambicióznych žien, ktoré by určite uvítali mať vyššiu pozíciu, ale nie vždy im to podmienky dovoľujú.  Ak však môžem uviesť na vlastnom príklade, ja sama mám dve deti, ktoré vychovávam čiastočne sama a môžem nahlas povedať, že áno, ide to. Samozrejme je to vždy o žene samotnej, o jej nastavení, odhodlaní, cieľoch, záľubách, životných prioritách.

S kvótami nesúhlasím, keďže si myslím, že obsadzovať pozície ženami len preto, že sú ženami, naopak vytvára priestor pre diskrimináciu na inom fronte. Ženy podľa mňa nechcú mať pozíciu len kvôli tomu, že sú ženami. Pozíciu by mal vždy dostať najlepší a najvhodnejší kandidát bez ohľadu na jeho pohlavie.

 

" Nemám žiadny problém prispôsobiť sa dynamike fungovania mužského kolektívu, a práve naopak, som presvedčená, že je veľa vecí, ktoré sa môžeme od seba navzájom naučiť."

 

Ako sa Vám pracuje v pánskom kolektíve?

Dobre! Nemám žiadny problém prispôsobiť sa dynamike fungovania mužského kolektívu, a práve naopak, som presvedčená, že je veľa vecí, ktoré sa môžeme od seba navzájom naučiť. Každý z nás zodpovedá sám za seba a za nastavenie svojich hraníc v interakcii s kýmkoľvek.

 

Vnímate nejaký rozdiel medzi tým mať za nadriadeného muža alebo ženu?

Ženu som za nadriadenú nikdy nemala, preto sa neviem zodpovedne vyjadriť.

 

" Bolo by tiež istotne skvelé mať viac ako jednu ženu v predstavenstve, keďže je preukázané, že ak je žien v takomto orgáne viac, vnímanie ich postavenia sa pozitívne mení."

 

Čo Vaši podriadení, snažíte sa cielene o to, aby diverzita vo Vašom tímu fungovala?

Naberáme nových členov tímu podľa potreby a organizačnej štruktúry.

 

Venujete sa ženám, ktoré majú záujem o manažérske role? 

Bola som prizvaná pôsobiť ako mentor v rámci iniciatívy, ktorá v banke prebieha, a ktorá rozumiem, že zahŕňa aj podporu žien v ich záujme o manažérske pozície.

 

Máte nejaký pracovný vzor, či už mužský alebo ženský?

Nie, nemám žiadny konkrétny vzor, som v tomto ohľade "živel". Ale nedá mi nespomenúť moju veľmi blízku priateľku, ktorú som mala to šťastie spoznať vďaka práci v našej banke a s ktorou dokonca pracujeme na rovnakej pozícii, každá vo „svojej krajine“ – Gabriela Žáčková. Spôsob, akým pristupujem k svojej práci, je pre mňa veľakrát a v mnohých ohľadoch inšpiratívny. Takto by som si zrejme predstavovala ženu vo vysokej manažérskej funkcii.

 

" Pre mňa sú moje mimopracovné aktivity vrátane času stráveného s deťmi rovnako dôležité ako práca. V živote vnímam rovnováhu v týchto oblastiach ako zásadnú z hľadiska dlhodobej udržateľnosti."

 

Ako udržujete rovnováhu medzi prácou a súkromým časom počas pracovného týždňa?

Správnym time managementom. Ja okrem práce a starostlivosti o deti ešte pravidelne športujem, tiež sa zaujímam o rozvoj aj v iných oblastiach života (ak mi ostane čas). Pre mňa sú moje mimopracovné aktivity vrátane času stráveného s deťmi rovnako dôležité ako práca. V živote vnímam rovnováhu v týchto oblastiach ako zásadnú z hľadiska dlhodobej udržateľnosti. Je dôležité, ako si tento mechanizmus fungovania človek dokáže nastaviť a nakoľko je ochotný vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. „Multitasking“ je v tomto ohľade tiež zaujímavý fenomén. Čo som doposiaľ odpozorovala, tak sa zdá, že jedným z kľúčov úspechu žien vo vysokých manažérskych pozíciách je, že tieto ženy ho zvládajú bravúrne.

 

Ako by mala banka najlepšie podporiť ženy v manažérských rolách a ženy, ktoré o rolu manažérky majú záujem?

Čo verím, že pomáha je "Leadership by Example" - ukázať pozitívne príklady ženského vedenia a to, čo môže žena urobiť pre ostatné ženy, nielen pre seba. Vytvoriť pre ženy na týchto pozíciách bezpečné prostredie na realizáciu ich pracovných ambícií.

 

Ako vzbudiť v ženách zájem o manažérsku rolu?

Ako som už uviedla, ako veľmi efektívny nástroj sa ukazuje práve uvádzanie príkladov a výhod manažérskych pozícií. Nejde to tlačiť silou, ženy to cítia a nechcú robiť niečo do čoho sú „tlačené“, napríklad len kvôli tlaku na kvóty.

 

Máte nejaké odporúčanie pre ženy, ktoré zvažujú, ako skĺbiť svoju kariéru a rodinnú rolu?

Prekonať predsudky a strach, mať odvahu realizovať si svoje pracovné sny a vízie a veriť si, že sa to dá zvládnuť. Vedieť sa pochváliť! Naučiť sa využívať naplno svoj ženský potenciál. Nedávno som čítala, akým veľkým prínosom pre spoločnosť dokážu byť napríklad ženy vo vrcholovom vedení a to najmä spôsob ich zmýšľania a prístup k manažovaniu rizika. V predmetnom výskume sa ukázalo, že práve vďaka takémuto rozdielnemu prístupu zo strany žien napr. poklesol objem investícii do akvizícií konkurentov tzv. „knowledge buying“, ale zvýšil sa objem R&D investícii smerom do vnútra organizácie tzv. „knowledge building“.

​​​​​​​

Bolo by tiež istotne skvelé mať viac ako jednu ženu v predstavenstve, keďže je preukázané, že ak je žien v takomto orgáne viac, vnímanie ich postavenia sa pozitívne mení.

 

Svetlana Grochalová

Diversity Talks: Gabriela Žáčková Krocová
Diversity Talks: Hana Čitbajová
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo