Export csv format. A csv file is generated with the account number, opening/closing balance, filter criteria and shown transactions.

Create statement. A excel file is generated in bank's statement format (with background) for the selected period.

Foreign Exchange Table
Currency code
Kód měny
Unit
Jednotka
We buy
Nakupujeme
We sell
Prodáváme
Mid
Střed
CNB
Change
Změna
RUB
2.99992 %
RUB
2.99992 %
RUB
2.99992 %
RUB
2.99992 %

Currency code
Kód měny:

AUD

Export csv format. A csv file is generated with the account number, opening/closing balance, filter criteria and shown transactions.

Create statement. A excel file is generated in bank's statement format (with background) for the selected period.

The exchange rate is the current exchange rate for foreign exchange to the Czech crown (CZK) and vice versa./ Kurzovní lístek představuje aktuálně platné kurzy pro směnu zahraničních měn do české koruny (CZK) a naopak.

Purchase or sale of foreign currency exceeding in total the equivalent of CZK 1 000 000 (inclusive) may be subject to an individual exchange rate based on the current situation on the interbank market. The bank reserves the right to change the list of exchange rates during the business day./ Pro nákup nebo prodej cizí měny přesahující v součtu ekvivalent CZK 1 000 000 (včetně) může banka použít individuální kurz vycházející z aktuální situace na mezibankovním devizovém trhu. Banka si vyhrazuje právo na změnu kurzovního lístku v průběhu dne.


Conversion of two foreign currencies is managed by the prompt cross currency-rate according to 15.4 c) General Business Terms and Conditions, ie. using Czech currency rate./ Konverze dvou cizích měn je prováděna tzv. promptním křížovým kurzem dle ust. 15.4 písm. c) Obecných obchodních podmínek banky, tzn. prostřednictvím české měny.


Purchase and sale of foreign currency in cash is free of charge/ Nákup a prodej valut je bez poplatku.

The Client may withdraw from the exchange contract within 3 hours of making the exchange transaction at the point of sale where the foreign exchange transaction was executed./ Klient může od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, a to na obchodním místě, na kterém směnárenský obchod provedl.

Operator/Provozovatel: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608, IČ 64948242.

 

XML format to download

Price list for DCC (Dynamic Conversion rate) can be found here.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo