UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608
SWIFT (BIC):
BACX CZ PP
Kód banky:
2700
IČ: 
64948242
DIČ: CZ64948242
Telefon: +420 955 911 111 (ústředna)

 
Zavolejte nám! 
800 14 00 14
Nejlepší časy pro volání Nejlepší časy pro volání
Spojte se s námi! 
Kontaktní formulář
Emergency linka pro blokace karet1 +420 221 210 012
Číslo pro volání ze zahraničí +420 221 210 031

1 V čase mimo dostupnost Zákaznického centra (22:00 – 7:00 hod)

 

 

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo