Skip to main content

Financování EUROLOAN

Celkové zajištění finančních toků před a během realizace investičního záměru je nezbytnou součástí zdárného procesu získávání a čerpání evropských dotací.

 

Více informací

Dotační poradenství

Evropské kompetenční centrum UniCredit Bank (ECC) je specializované pracoviště, které se zaměřuje na oblasti veřejných dotací a podpor  a je součástí sítě těchto center v rámci skupiny UniCredit.

Tým ECC se skládá z expertů, kteří průběžně sledují aktuální vývoj nejen v evropských dotacích, ale i v národních či dalších programech, a jsou tak schopni rychle a přesně reagovat na vaše investiční potřeby a určit aktuálně nejvhodnější dotační nástroj.

České ECC je součástí unikátní mezinárodní sítě Evropských kompetenčních center skupiny UniCredit, která si navzájem sdílejí zkušenosti a metodické postupy při získávání a čerpání finančních prostředků z dotací Evropské unie.

 

Více informací

Partneři

UniCredit Bank spolupracuje s poradenskými společnostmi, které prověřila ve veřejném výběrovém řízení, v němž prokázaly kvalitu a profesionalitu služeb klientům.
 
Kontaktujte nás na 800 14 00 14 nebo ecc@unicreditgroup.cz a my vám rádi sdělíme, jak tyto poradce využít.

 

Naši partneři

Mobile Phones
Smart Banking

- An easy and convenient way to control your account

- The fastest login using your fingerprint

- Free of charge for all accounts and with significant savings on transactions

or or
Spinning wheel animation

Loading