Pravidelné investování s bonusem

Investujte pravidelně do budoucnosti své a Vaší rodiny. Nyní s možností získat extra bonus ve výši jedné Vaší měsíční investice.
Kampaň je časově omezena do 30.11.2018.
Kampaň je prodloužená do 31.12.2018

Pro vytvoření dostatečné finanční rezervy se doporučuje pravidelně odkládat přibližně 10 % z dostupného měsíčního příjmu. V obdobích extrémně nízkých úroků na běžných, spořících i termínovaných účtech pro Vás máme toto řešení - program pravidelného investování U invest Plus.

 

Hlavní parametry:

  • pravidelná investice do budoucnosti již od 500 Kč měsíčně
  • možnost získání atraktivního výnosu
  • investované prostředky máte kdykoliv k dispozici, investování můžete přerušit, vybrat sumu, kterou právě potřebujete, nebo investici znovu obnovit. To vše zcela bez poplatku
  • v jediné investici získáváte kompletní diverzifikované portfolio složené ze stovek akcií, dluhopisů, realitních fondů a dalších investic
  • nejen široce diverzifikované portfolio, ale i pravidelnost a dlouhodobost investice snižují rizika plynoucí z kolísání trhů

JAK NA TO?

3 jednoduché kroky k pravidelnému investování přes U invest Plus:

  1. zvolte si měsíční částku
  2. vyberte si jednu ze 3 investičních strategií:
    (konzervativní, balancovaná, dynamická)
  3. zvolte si, na jak dlouho chcete investovat
 
Jakou částku můžete při pravidelném odkládání 1 000 Kč měsíčně získat?

 

Pravidelné investování s bonusem

 

*Uvedené zhodnocení je modelované při pravidelném měsíčním odkládání sumy 1 000 Kč s jednorázovým vstupním poplatkem po dobu 5, 10, 15 a 20 let a se zvolenou dynamickou strategií. Modelace nepředstavuje závazný příslib do budoucnosti. Uvedený graf je matematickým příkladem složeného úročení ve výši očekávaného zhodnocení 5 % p. a. a neznázorňuje jeho budoucí vývoj. Očekávané zhodnocení vychází z historické výkonnosti portfolií s porovnatelnými parametry a složením. Výpočet nezahrnuje vývoj trhu, ale zohledňuje zaplacený vstupní poplatek podle platného ceníku. Kompletní rozkrytí celkových souvisejících nákladů a poplatků je uvedeno v dokumentu Předobchodní simulace poplatků, který je vyhotoven bankéřem před podáním pokynu k nákupu vybraného fondu.

JAK ZÍSKÁTE BONUS?

Založte si program pravidelného investování U invest Plus do 30. listopadu 2018 a my Vám zaplatíme sumu jedné Vaší měsíční investice.**

 

**Sumu jedné vaší měsíční investice získáte, pokud si během trvání kampaně založíte program pravidelného investování U invest Plus s typem úhrady vstupního poplatku předem „EXPRES“, přičemž první platba bude zaplacená do 31. ledna 2019. Další informace o kampani Pravidelné investování s bonusem vám poskytneme v našich pobočkách a úplné znění podmínek najdete v Podmínkách kampaně. Kampaň probíhá od 8. října do 31. prosince 2018. Banka si vyhrazuje právo Kampaň prodloužit nebo ji předčasně ukončit. Informace o změně trvání bude uveřejněna na obchodních místech banky a na www.unicreditbank.cz/pravidelneinvestovanisbonusem.

Investování do investičních nástrojů obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Investiční možnosti uváděné v tomto dokumentu nemusí korespondovat s určeným cílovým trhem investora.

Spinning wheel animation

Loading