Pravidelné investování s 2 % navíc od UniCredit Bank

INVESTUJTE PRAVIDELNĚ DO BUDOUCNOSTI SVÉ I SVÉ RODINY A MY VÁM GARANTUJEME ODMĚNU 2 % Z HODNOTY VAŠÍ INVESTICE PO PRVNÍM ROCE.

Pro vytvoření dostatečné finanční rezervy se doporučuje pravidelně odkládat přibližně 10 % z dostupného měsíčního příjmu. V obdobích extrémně nízkých úroků na běžných, spořících i termínovaných účtech pro vás máme řešení - program pravidelného investování U invest Plus.

 

Hlavní parametry:

  • možnost získání atraktivního výnosu
  • pravidelná investice do budoucnosti již od 500 Kč měsíčně
  • investované prostředky máte kdykoliv k dispozici, investování můžete přerušit, vybrat sumu, kterou právě potřebujete nebo investici znovu obnovit a to vše zcela bez poplatku
  • v jediné investici získáváte kompletní diverzifikované portfolio složené ze stovek akcií, dluhopisů, realitních fondů a dalších investic
  • nejen široce diverzifikované portfolio, ale i pravidelnost a dlouhodobost investice snižují rizika plynoucí z kolísání trhů
JAK NA TO?

3 jednoduché kroky k pravidelnému investování přes U invest Plus:

  1. zvolte si měsíční částku k pravidelnému investování
  2. vyberte si jednu ze 3 investičních strategií:
    (konzervativní, balancovaná, dynamická)
  3. zvolte si, na jak dlouho chcete investovat
 
Jakou částku můžete při pravidelném odkládání 1 000 Kč měsíčně získat?

 

Pravidelné investování s bonusem

 

*Uvedené zhodnocení je modelované při pravidelném měsíčním odkládání sumy 1 000 Kč s jednorázovým vstupním poplatkem po dobu 5, 10, 15 a 20 let a se zvolenou dynamickou strategií. Modelace nepředstavuje závazný příslib do budoucnosti. Uvedený graf je matematickým příkladem složeného úročení ve výši očekávaného zhodnocení 5 % p. a. a neznázorňuje jeho budoucí vývoj. Očekávané zhodnocení vychází z historické výkonnosti portfolií s porovnatelnými parametry a složením. Výpočet nezahrnuje vývoj trhu, ale zohledňuje zaplacený vstupní poplatek podle platného ceníku. Kompletní rozkrytí celkových souvisejících nákladů a poplatků je uvedeno v dokumentu Předobchodní simulace poplatků, který je vyhotoven bankéřem před podáním pokynu k nákupu vybraného fondu.

JAK ZÍSKÁTE 2 % NAVÍC?

Založte si program pravidelného investování U invest Plus v období od 1. listopadu do 30. listopadu 2019, proveďte první pravidelnou investici do 31. prosince 2019, pravidelně měsíčně investujte a my vás při splnění podmínek kampaně odměníme na peněžní účet navázaný k programu pravidelného investování navíc sumou odpovídající 2 % z aktuální hodnoty této investice evidované ke dni 30. listopadu 2020 na vašem majetkovém účtu v UniCredit Bank. Výplata odměny proběhne nejpozději k 31. lednu 2021.**

Chcete se dozvědět jak začít investovat, co zvážit než začnete a zda má investování smysl. Přečtete si jak na to v naší  Investiční akademii.

 

 

**Odměnu 2 % navíc z hodnoty programu pravidelného investování U invest Plus získáte nejpozději do 31. ledna 2021, pokud si během trvání kampaně založíte program pravidelného investování U invest Plus a provedete nejpozději do 30. listopadu 2020 minimálně 9 měsíčních investic. Aby se vaše pravidelná investice do kampaně kvalifikovala, musí být její měsíční výše v rozmezí 500 - 2 500 Kč. Další informace o kampani Pravidelné investování s 2 % navíc vám poskytneme v našich pobočkách a úplné znění podmínek najdete v Podmínkách kampaně. Kampaň probíhá od 1. listopadu do 30. listopadu 2019. Banka si vyhrazuje právo Kampaň prodloužit nebo ji předčasně ukončit. Informace o změně trvání bude uveřejněna na obchodních místech banky a na www.unicreditbank.cz/pravidelneinvestovanisbonusem.

Podmínky kampaně platné do 31.10.2019 (PDF)

Investování do investičních nástrojů obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo