Pravidelné investování s bonusem

Investujte pravidelně do budoucnosti své a Vaší rodiny. Nyní s možností získat extra bonus ve výši jedné Vaší měsíční investice.
Kampaň je časově omezena do 30.11.2018.

Pro vytvoření dostatečné finanční rezervy se doporučuje pravidelně odkládat přibližně 10 % z dostupného měsíčního příjmu. V obdobích extrémně nízkých úroků na běžných, spořících i termínovaných účtech pro Vás máme toto řešení - program pravidelného investování U invest Plus.

 

Hlavní parametry:

  • pravidelná investice do budoucnosti již od 500 Kč měsíčně
  • možnost získání atraktivního výnosu
  • investované prostředky máte kdykoliv k dispozici, investování můžete přerušit, vybrat sumu, kterou právě potřebujete, nebo investici znovu obnovit. To vše zcela bez poplatku
  • v jediné investici získáváte kompletní diverzifikované portfolio složené ze stovek akcií, dluhopisů, realitních fondů a dalších investic
  • nejen široce diverzifikované portfolio, ale i pravidelnost a dlouhodobost investice snižují rizika plynoucí z kolísání trhů

JAK NA TO?

3 jednoduché kroky k pravidelnému investování přes U invest Plus:

  1. zvolte si měsíční částku
  2. vyberte si jednu ze 3 investičních strategií:
    (konzervativní, balancovaná, dynamická)
  3. zvolte si, na jak dlouho chcete investovat
 
Jakou částku můžete při pravidelném odkládání 1 000 Kč měsíčně získat?

 

Pravidelné investování s bonusem

 

*Uvedené zhodnocení je modelované při pravidelném měsíčním odkládání sumy 1 000 Kč s jednorázovým vstupním poplatkem po dobu 5, 10, 15 a 20 let a se zvolenou dynamickou strategií. Modelace nepředstavuje závazný příslib do budoucnosti. Uvedený graf je matematickým příkladem složeného úročení ve výši očekávaného zhodnocení 5 % p. a. a neznázorňuje jeho budoucí vývoj. Očekávané zhodnocení vychází z historické výkonnosti portfolií s porovnatelnými parametry a složením. Výpočet nezahrnuje vývoj trhu, ale zohledňuje zaplacený vstupní poplatek podle platného ceníku. Kompletní rozkrytí celkových souvisejících nákladů a poplatků je uvedeno v dokumentu Předobchodní simulace poplatků, který je vyhotoven bankéřem před podáním pokynu k nákupu vybraného fondu.

JAK ZÍSKÁTE BONUS?

Založte si program pravidelného investování U invest Plus do 30. listopadu 2018 a my Vám zaplatíme sumu jedné Vaší měsíční investice.**

 

**Sumu jedné vaší měsíční investice získáte, pokud si během trvání kampaně založíte program pravidelného investování U invest Plus s typem úhrady vstupního poplatku předem „EXPRES“, přičemž první platba bude zaplacená do 31. prosince 2018. Další informace o kampani Pravidelné investování s bonusem vám poskytneme v našich pobočkách a úplné znění podmínek najdete v Podmínkách kampaně. Kampaň probíhá od 8. října do 30. listopadu 2018. Banka si vyhrazuje právo Kampaň prodloužit nebo ji předčasně ukončit. Informace o změně trvání bude uveřejněna na obchodních místech banky a na www.unicreditbank.cz/pravidelneinvestovanisbonusem.

Investování do investičních nástrojů obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Investiční možnosti uváděné v tomto dokumentu nemusí korespondovat s určeným cílovým trhem investora.

Spinning wheel animation

Loading