Můj vzkaz klientům

Jsem skutečně hrdý na to, že jsem byl jmenován generálním ředitelem skupiny UniCredit, a považuji za svou osobní povinnost zastávat partnerskou roli, kterou od své banky očekáváte. 

Do tohoto odvětví jsem nastoupil, když mi bylo 25 let, a za tu dobu jsem měl příležitost jej poznat z mnoha stran, a to jak přímo osobně, tak očima mnoha lídrů. 

Přijal jsem tuto pozici, jelikož jsem přesvědčený, že banky hrají stěžejní roli v jakékoli fungující společnosti. Jsem toho názoru, že společným posláním každého z nás není jen přinášet špičkové finanční produkty nebo „zlepšovat Vaši zkušenost“. Jsme tu od toho, abychom Vám umožnili dosahovat cílů, prosperovat a žít podle Vašich představ. Mým úmyslem je vložit veškerou svoji energii do toho, aby se tato představa stala skutečností.

Chtěl bych, abychom pro Vás, naše klienty, dělali více. Chci, abychom posílili naše partnerství založené na důvěře, transparentnosti a vzájemném respektu. Chceme být pro Vás finančním partnerem první volby.

Mým závazkem je zjednodušovat procesy a posilovat technologie a digitalizaci, aby naši zaměstnanci mohli lépe vycházet vstříc Vašim potřebám. Děláme vše tak, abyste byli vždy v centru všeho dění.

Chtěl bych Vás požádat, abyste byli součástí všech těchto změn. Ne všechny z nich budou jednoduché, některé si vyžádají čas, ale můžete si být jisti, že udělám vše, co bude v mých silách, abychom potřebnou transformaci provedli co nejdříve. 

Klíčovou součástí splnění těchto závazků je nejen lepší porozumění tomu, co děláme dobře, ale především pochopení toho, kde se můžeme zlepšovat, abychom byli schopni naplňovat vaše očekávání. Je obtížné zlepšovat věci, o kterých nevíme, a proto budeme upřímně rádi za Vaši zpětnou vazbu, která je pro nás velice důležitá.  

Děkuji Vám za Vaši důvěru a trpělivost, kterou jste do nás vložili v uplynulých letech. Budu se snažit, abyste měli vždy pocit, že jste svoji důvěru svěřili do správných rukou, a abyste za svoji loajalitu získali vždy tu nejlepší hodnotu.

 

Andrea

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo