NAŠE STRATEGIE
UniCredit Unlocked

Můj vzkaz klientům

Včera jsem oznámil strategický plán skupiny UniCredit na příští tři roky nazvaný UniCredit Unlocked, ve kterém jsem představil budoucí plány naší banky. Přetváříme UniCredit a jsem upřímně hrdý na rychlost změn a na vše, čeho se nám zatím na této cestě podařilo dosáhnout.

Vyjádřil jsem své přesvědčení, že UniCredit má všechny předpoklady, aby byla bankou pro budoucnost Evropy, a to nejen díky naší síle, ale zejména díky vám, našim klientům, kterým poskytujeme naše služby.

V našem plánu klademe důraz na nejlepší klientskou zkušenost, inovativní produkty, špičkové služby a poradenství.

Investujeme do rozvoje zaměstnanců, aby náš tým, který vás zná nejlépe, s vámi mohl trávit více času, naslouchat vašim potřebám a poskytovat kvalitní služby.

Pokračujeme také ve snižování zbytečné byrokracie, což usnadní využívání každodenních bankovních služeb.

Naši lidé budou mít rozšířené možnosti dělat rychlá a efektivní rozhodnutí. Podporujeme je, aby vám zajišťovali klientský servis nad rámec toho, co se od nich běžně očekává. Poskytneme jim takové možnosti, aby mohli naplnit vaše plány, cíle a ambice.  

Zásadní je pro nás také nový cíl: rozvoj komunit a společnosti. To se týká každého z vás. Pomáháme vám dosáhnout vašich cílů a rozvinout váš potenciál.

Klíčovou součástí pro splnění podstatné části tohoto cíle bude digitální transformace. Zdokonalením našich technologií zlepšíme vaši každodenní interakci s bankou, která bude jednodušší, bezpečnější a efektivnější. 

Je pro nás stále více důležité, jakým způsobem podnikáme i co vy od své banky očekáváte. Vždy jsem věřil, že udržitelnost není doplněk, ale základní způsob fungování naší banky.

Proto se stále více zaměřujeme na přijímání konkrétních opatření v oblasti udržitelnosti. Zmíním dva příklady: od roku 2008 jsme snížili emise skleníkových plynů o 60 % a včera jsem oznámil závazek, že v příštích třech letech vynaložíme 100 milionů eur na odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů a zajistíme rovné odměňování za stejnou práci.

Věřím, že kromě skvělých služeb klientům je to jedna z věcí, které chcete u své banky vidět. Já osobně si to přeji vidět v celé Evropě. 

Naše banka existuje díky vám, našim klientům. Jste středem všech našich rozhodnutí a závazků, které přijímáme. Rád bych vás požádal, abyste nám poskytovali zpětnou vazbu všude tam, kde se můžeme dále zlepšovat. Ujišťuji vás, že děláme vše pro to, abychom byli bankou vaší budoucnosti.  

Děkuji vám za důvěru a trpělivost, kterou jste v posledních letech vložili v UniCredit. Těším se na vše, co naši banku a nás všechny čeká.

 

Andrea

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo