Další profese

Nabízíme produkty i pro profese: daňový poradce, auditor, dražebník, soudní znalec, soudní tlumočník, architekt, autorizovaný inženýr.

Účty úschov u dražebníka

Majitelem Účtu dražebníka může být pouze dražební, fyzická nebo právnická osoba s koncesní listinou oprávněná k provozování živnosti dražebníka.

  • vedení Účtu dražebníka omezuje možnost dispozice s prostředky na účtu, jak z hlediska vkládání prostředků na účty, tak rovněž z hlediska účelu použití prostředků, kdy ve všech případech musí být zajištěna identifikace vkladatele, resp. plátce, který je účastníkem dražby
  • účty úschov u dražebníka jsou denně splatné a mohou být úročeny úrokovou sazbou
  • přístup k účtu je 24 hodin denně prostřednictvím online služeb
  • jednoduchá identifikace skutečného vlastníka peněžní částky prostřednictvím online formuláře v internetovém bankovnictví BusinessNet Professional

 

Poplatky spojené s vedením účtu úschovy

Účty úschov
u dražebníka

 
Otevření a vedení produktu  
Otevření produktu zdarma
Vedení produktu měsíčně zdarma
Vypořádání jednotlivého obchodu
(dražby)

300 Kč

3000 Kč u dražby vedené v cizí měně

Zrušení účtu bez poplatku
Odstoupení od smlouvy o vedení účtu z podnětu banky bez poplatku
Technické úkony  
Výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR) 50 Kč
Výpis z účtu zaslaný poštou (do zahraničí) 80 Kč
Výpis z účtu elektronický
(prostřednictvím elektronického bankovnictví)
 bez poplatku 
Vyhotovení kopie výpisu  
Běžný rok 150 Kč
Minulý rok 300 Kč
Starší než 2 roky 500 Kč
Služby/transakce  
Přímé bankovnictví dle platného Sazebníku
Tuzemský platební styk příchozí a odchozí tuzemské platby pořízené elektronicky - zdarma
Zahraniční platební styk dle platného Sazebníku
Hotovostní operace dle platného Sazebníku
Další nabídka pro dražebníky

Podnikatelská konta pro dražebníky

Konto PROFESE Plus - exkluzivní konto pro klienty z řad svobodných povolání na českém trhu. Samozřejmostí je prestižní zlatá platební karta, nadstandardní úroková sazba na běžném účtu a při splnění podmínek aktivního využívání účtu máte vedení konta zdarma.

 

U konto BUSINESS - balíček služeb, který je navržen tak, aby zohlednil potřeby podnikatelů a společností ve všech fázích jejich podnikání. Veškeré služby v balíčku jsou zdarma.

  • Kreditní karta Visa Classic za zvýhodněných podmínek
  • Konto pro správu soukromých financí zdarma s profesním účtem

 

Vyberte si konto podle svých potřeb!

Konto PROFESE Plus - exkluzivní konto pro klienty z řad svobodných povolání na českém trhu. Samozřejmostí je prestižní zlatá platební karta, nadstandardní úroková sazba na běžném účtu a při splnění podmínek aktivního využívání účtu máte vedení konta zdarma.

 

U konto BUSINESS - balíček služeb, který je navržen tak, aby zohlednil potřeby podnikatelů a společností ve všech fázích jejich podnikání. Veškeré služby v balíčku jsou zdarma.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo