Úrokové sazby

Běžné účty

Úrokové sazby běžných účtů (p.a.) platné od 19.10.2018

 

OSOBNÍ KONTA OD DO SAZBA
U konto 0 -- 0,01 %
U konto PREMIUM 0 -- 0,01 %
DĚTSKÉ konto 0
30 000
29 999
--
0,25 %
0,01 %
       
BĚŽNÉ ÚČTY OD DO SAZBA
Base Deposit Rate (BDR) - pro účty v CZK 0 -- 0,00 %
Base Deposit Rate (EUR BDR) - pro účty v EUR 0 -- 0,00 %
Special Deposit Rate (SDR) - pro účty v CZK 0 -- 0,00 %
Special Deposit Rate (EUR SDR) - pro účty v EUR 0 -- 0,00 %
Reference Deposit Rate (RDR) - pro účty v CZK 0 -- 0,00 %
Reference Deposit Rate (EUR RDR) - pro účty v EUR 0 -- 0,00 %
Custody Account Deposit Rate (CADR) – pro účty v CZK 0 -- 0,60 %

 

JIŽ AKTIVNĚ NENABÍZENÁ OSOBNÍ KONTA OD DO SAZBA
Cool konto PRO MLADÉ, EXPRESNÍ konto, AKTIVNÍ konto,
PERFEKTNÍ konto, SENIOR konto
0 -- 0,01 %
Konto POHODA, Konto Partners, Konto MOZAIKA, Konto KOMPLET, Osobní Menu Forte, Osobní menu Grand 0 -- 0,01 %
Konto EXKLUSIVE 0 -- 0,01 %
Konto Partners Plus
0
150 000
149 999
--
0,00 %
0,00 %
Studentské Konto 0 -- 0,01 %
Konto KOMFORT, Konto KOMFORT GLOBAL 0
50 000
500 000
49 999
499 999
--
0,01 %
0,01 %
0,01 %

 

 

BUSINESS KONTA A BĚŽNÉ BUSINESS ÚČTY
OD DO SAZBA
U konto BUSINESS 0 -- 0,01 %
Konto PROFESE Plus 0 -- 0,25 %
Konto DOMOV 0
500 000
499 999
--
0,01 %
0,01 %
       
ÚČTY VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU
OD DO SAZBA
Účty notářských úschov CZK 0 -- CADR + 0,2 %
Účty notářských úschov EUR 0 -- 0,00 %
Účty notářských úschov USD 0 -- 0,10 %
Účty advokátních úschov CZK 0 -- CADR + 0,2 %
Účty advokátních úschov EUR 0 -- 0,00 %
Účty advokátních úschov USD 0 -- 0,10 %
Účty správy majetkové podstaty insolvenčním správcem CZK 0 -- CADR 0,2 %
Účty správy majetkové podstaty insolvenčním správcem EUR 0 -- 0,00 %
Účty správy majetkové podstaty insolvenčním správcem USD 0 -- 0,00 %
Účty dražebníka CZK 0 -- CADR 0,2 %
Účty dražebníka EUR 0 -- 0,00 %
Účty dražebníka USD 0 -- 0,00 %
Účet úschov u exekutora – vymáhání CZK 0 -- CADR + 0,2 %

 

JIŽ AKTIVNĚ NENABÍZENÁ BUSINESS KONTA OD DO SAZBA
Běžný účet pro svobodná povolání 0 -- 0,10 %
Business konto START, Business konto ACTIVE,
Business konto MASTER, Business konto GOLD
0 -- 0,01 %
Konto PRO PODNIKATELE, BUSINESS Konto 5, BUSINESS Konto 20,
BUSINESS Konto 70, BUSINESS Konto Exklusive
0 -- 0,01 %
BUSINESS Konto 70 Plus, BUSINESS Konto Exklusive Plus 0
500 000
499 999
--
0,01 %
0,01 %
Konto Kondominium 0
500 000
499 999
--
0,01 %
0,01 %
Professional Menu, Top Professional Menu 0
500 000
499 999
--
0,01 %
0,01 %
Konto PROFESE 0 -- 0,25 %

 

Ostatní běžné účty

Kreditní zůstatek samostatně vedených běžných a technických účtů v CZK i v cizích měnách je standardně neúročen.

Kreditní zůstatek běžných účtů v CZK měnách zapojených do jiných než výše uvedených kont/balíčků a běžných účtů v cizích měnách zapojených do kont/balíčků je standardně neúročen.

Sankční úročení běžných účtů

Sazba úroků z prodlení pro pohledávky Banky v české měně je stanovena ve výši pětinásobku sazby vyhlašované ČNB jako lombardní sazba pro českou měnu v průběhu trvání prodlení.
Sazba úroků z prodlení pro pohledávky Banky v cizích měnách je stanovena ve výši pětinásobku sazby vyhlašované centrální bankou země příslušné měny jako lombardní nebo jí odpovídající sazba pro danou měnu v průběhu trvání prodlení.

Je-li však pětinásobek takové výše uvedené (lombardní nebo obdobné) sazby nižší než 20% p.a., je Banka oprávněna úročit dlužné částky pevnou sazbou úroků z prodlení ve výši 20% p.a.

Pohledávky Banky po splatnosti za fyzickými osobami nepodnikateli jsou úročeny sazbou úroků z prodlení dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění, aktuálně ve výši 9,75% p.a.

Spořicí účty

Úrokové sazby Spořicího účtu PRIMA

  Částka        
Kód Země Od Do Sazba Platné od
CZK Česká Republika 0 499 999 0,05 01.02.2017
500 000 --- 0,01 01.03.2016

Pozn: 

Úrokové sazby jsou uvedené v % p.a. Kreditní zůstatek Spořicího účtu PRIMA je pro účely úročení rozdělen do vkladových a jim odpovídajících úrokových pásem a každá dílčí část kreditního zůstatku Spořicího účtu PRIMA je úročena úrokovou sazbou odpovídající příslušnému úrokovému pásmu.

 

Úrokové sazby Spořicího účtu MULTI konto (prodej ukončen 31.8.2013)

  Částka        
Kód Země Od Do Sazba Platné od
CZK Česká Republika 0 999 999 0,1 01.02.2017
1 000 000 --- 0,01 01.03.2016

 

Úrokové sazby Unikátního spoření PLUS (prodej ukončen 23.9.2019)

  Částka        
Kód Země Od Do Sazba Platné od
CZK Česká Republika 0 199 999 0,01 01.01.2017
200 000 19 999 999 0,05 01.01.2017
20 000 000 --- 0,01 01.01.2017

 

 

Úrokové sazby Unikátního spoření s optimální částkou 150 000 Kč*
(prodej ukončen 31.12.2014)

  Částka        
Kód Země Od Do Sazba Platné od
CZK Česká Republika 0 74 999 0,01 01.01.2017
75 000 149 999 0,05 01.01.2017
150 000 --- 0,01 01.01.2017

 

 

Úrokové sazby Unikátního spoření s optimální částkou 300 000 Kč*
(prodej ukončen 31.12.2014)

  Částka        
Kód Země Od Do Sazba Platné od
CZK Česká Republika 0 149 999 0,01 01.01.2017
150 000 299 999 0,05 01.01.2017
300 000 --- 0,01 01.01.2017

 

 

Úrokové sazby Unikátního spoření s optimální částkou 600 000 Kč*
(prodej ukončen 31.12.2014)

  Částka        
Kód Země Od Do Sazba Platné od
CZK Česká Republika 0 299 999 0,01 01.01.2017
300 000 599 999 0,05 01.01.2017
600 000 --- 0,01 01.01.2017

 

 

Úrokové sazby Unikátního spoření s optimální částkou 1 200 000 Kč*
(prodej ukončen 31.12.2014)

  Částka        
Kód Země Od Do Sazba Platné od
CZK Česká Republika 0 599 999 0,01 01.01.2017
600 000 1 199 999 0,05 01.01.2017
1 200 000 --- 0,01 01.01.2017

Úrokové sazby Unikátního spoření PLUS s optimální částkou 20 000 000 Kč* pro klienty Privátního bankovnictví

  Částka        
Kód Země Od Do Sazba Platné od
CZK Česká Republika 0 199 999 0,01 01.01.2017
200 000 19 999 999 0,10 01.01.2017
20 000 000 --- 0,01 01.01.2017

Pozn: 
Úrokové sazby jsou uvedené v % p.a. Kreditní zůstatek Unikátního spoření je pro účely úročení rozdělen do vkladových a jim odpovídajících úrokových pásem a každá dílčí část kreditního zůstatku Unikátního spoření je úročena úrokovou sazbou odpovídající příslušnému úrokovému pásmu.

 

 

Úrokové sazby spořícího účtu (prodej ukončen 31.12.2014)

  Částka Lhůta pro uvolnění finančních prostředků                
Kód Název měny Od Do 1 týden 2 týdny 1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 6 měsíců Platné od
CZK KORUNA 0 29 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 01.10.2015
30 000 --- 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 01.10.2015
CHF ŠVÝCARSKÝ FRANK 0 1 499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01.2016
1 500 9 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01.2016
10 000 49 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01.2016
50 000 149 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01.2016
150 000 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01.2016
EUR EURO 0 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 01.10.2015
1 000 9 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 01.10.2015
10 000 49 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 01.10.2015
50 000 149 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 01.10.2015
150 000 --- 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 01.10.2015
USD AMERICKÝ DOLAR 0 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 01.10.2015
1 000 9 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 01.10.2015
10 000 49 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 01.10.2015
50 000 149 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 01.10.2015
150 000 --- 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 01.10.2015

 

 

Kreditní zůstatek Spořicích účtů je pro účely úročení rozdělen do vkladových a jim odpovídajících úrokových pásem a každá dílčí část kreditního zůstatku Spořicích účtů je úročena úrokovou sazbou odpovídající příslušnému úrokovému pásmu.

Spořicí účty v CZK s výpovědní lhůtou 2 měsíce nejsou od 1. 3. 2010 v produktové nabídce Banky.

 

 

  Částka Lhůta pro uvolnění finančních prostředků 1 DEN      
Kód Název měny Od Do Sazba Platné od
CZK KORUNA 0 74 999 0,01 01.10.2015
75 000 149 999 0,01 01.10.2015
150 000 --- 0,01 01.10.2015

Spořicí účet s jednodenní lhůtou pro uvolnění finančních prostředků v rámci Konta PRAKTIK, resp. Konta Partners již není v produktové nabídce banky.

 

Pozn: úrokové sazby jsou uvedené v % p.a.

 

 

 

Úrokové sazby Spořicího účtu MULTI konto (prodej ukončen 31.8.2013)

  Částka        
Kód Země Od Do Sazba Platné od
CZK Česká Republika 0 999 999 0,1 01.02.2017
1 000 000 --- 0,01 01.03.2016

Pozn: 

 

Úrokové sazby jsou uvedené v % p.a. Kreditní zůstatek Spořicího účtu MULTI konto je pro účely úročení rozdělen do vkladových a jim odpovídajících úrokových pásem a každá dílčí část kreditního zůstatku Spořicího účtu MULTI konto je úročena úrokovou sazbou odpovídající příslušnému úrokovému pásmu.

 

 

 

Úrokové sazby Spořicího účtu Plus (prodej ukončen)

  Částka      
Měna Země Od Do Sazba
CZK Česká republika 0 199 999 0,00 %
200 000 499 999 0,00 %
500 000 999 999 0,00 %
1 000 000 4 999 999 0,00 %
5 000 000 9 999 999 0,00 %
EUR EMU 0 9 999 0,00 %
10 000 49 999 0,00 %
50 000 249 999 0,00 %
250 000 499 999 0,00 %
USD USA 0 9 999 0,00 %
10 000 49 999 0,00 %
50 000 249 999 0,00 %
250 000 499 999 0,00 %

Úrokové sazby Vkladních knížek (prodej ukončen)

 

Bez výpovědní lhůty

  Částka    
Měna Od Do Sazba
CZK 0 --- 0,01 %
USD 0 --- 0,01 %
EUR 0 --- 0,01 %

S výpovědní lhůtou

  Částka Perioda    
Měna Od Do 3 měs. 6 měs.
CZK 0 --- 0,01 % 0,02 %

Pozn:
Úrokové sazby jsou uvedené v % p.a. Kreditní zůstatek Spořicího účtu Plus a Vkladních knížek je pro účely úročení rozdělen do vkladových a jim odpovídajících úrokových pásem a každá dílčí část kreditního zůstatku Spořicího účtu Plus a Vkladních knížek je úročena úrokovou sazbou odpovídající příslušnému úrokovému pásmu.

 

 

 

Termínované vklady

Termínované vklady

Platnost od: 13.03.2017

CZK: TIS 1 TÝD. 2 TÝD. 1 MĚS. 2 MĚS. 3 MĚS. 6 MĚS. 9 MĚS. 12 MĚS.
<0 - 50)* 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
<50 - 200) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
<200 - 500) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
<500 - 1000) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
<1000 - 5000) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
CZK: TIS
(BEZ KAPITALIZACE)
2 ROKY 3 ROKY 5 LET
<0 - 50)* 0,01 0,10 0,20
<50 - 200) 0,01 0,10 0,20
<200 - 500) 0,01 0,10 0,20
<500 - 1000) 0,01 0,10 0,20
<1000 - 5000) 0,01 0,10 0,20

* minimální vklad CZK 30 000,-

Platnost od: 13.03.2017

EUR: TIS 1 TÝD. 2 TÝD. 1 MĚS. 2 MĚS. 3 MĚS. 6 MĚS. 9 MĚS. 12 MĚS.
<1 - 10) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
<10 - 50) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
<50 - 250) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
<250 - 500) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
EUR: TIS
(BEZ KAPITALIZACE)
2 ROKY 3 ROKY 5 LET
<1 - 10) 0,1 0,13 0,40
<10 - 50) 0,1 0,13 0,40
<50 - 250) 0,1 0,13 0,40
<250 - 500) 0,1 0,13 0,40

Platnost od: 01.02.2017

USD: TIS 1 TÝD. 2 TÝD. 1 MĚS. 2 MĚS. 3 MĚS. 6 MĚS. 9 MĚS. 12 MĚS.
<1 - 10) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 0,10 0,20
<10 - 50) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 0,10 0,20
<50 - 250) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 0,10 0,20
<250 - 500) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 0,10 0,20
USD: TIS
(BEZ KAPITALIZACE)
2 ROKY 3 ROKY 5 LET
<1 - 10) 0,80 1,10 1,50
<10 - 50) 0,80 1,10 1,50
<50 - 250) 0,80 1,10 1,50
<250 - 500) 0,80 1,10 1,50
Kreditní karty

Kreditní karty

Název produktu Měsíční úroková sazba Roční úroková sazba
Visa Classic 1,95 % p.m. 23,40 % p.a.
Visa Gold 1,33 % p.m. 15,96 % p.a.
Visa AXA 1,95 % p.m. 23,40 % p.a.
Visa Electron AXA  1,95 % p.m.  23,40 % p.a.
Visa Generali  1,95 % p.m.  23,40 % p.a.
MasterCard Agip  1,95 % p.m.  23,40 % p.a.
MasterCard Miles and More Standard  1,95 % p.m.  23,40 % p.a.
MasterCard Miles and More Gold  1,58 % p.m.  18,96 % p.a.

 

 

Pohledávky Banky po splatnosti za fyzickými osobami nepodnikateli jsou úročeny sazbou úroků z prodlení dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění, aktuálně ve výši 10% p.a.

Depozitní směnky

Depozitní směnky (pro retailové klienty prodej ukončen 31.12. 2014)

Platnost od: 04.04.2016

CZK: TIS 1 TÝD. 2 TÝD. 1 MĚS. 2 MĚS. 3 MĚS. 6 MĚS. 9 MĚS. 12 MĚS.
<0 - 50)* 0,06 0,06 0,06 0,07 0,12 0,12 0,16 0,16
<50 - 200) 0,06 0,06 0,06 0,07 0,12 0,12 0,16 0,16
<200 - 500) 0,06 0,06 0,06 0,07 0,12 0,12 0,16 0,16
<500 - 1000) 0,06 0,06 0,06 0,07 0,12 0,12 0,16 0,16
<1000 - 5000) 0,06 0,06 0,06 0,07 0,12 0,12 0,16 0,16

* minimální vklad CZK 20 000,-

EUR: TIS 1 TÝD. 2 TÝD. 1 MĚS. 2 MĚS. 3 MĚS. 6 MĚS. 9 MĚS. 12 MĚS.
<1 - 10) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
<10 - 50) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
<50 - 250) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
<250 - 500) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
USD: TIS 1 TÝD. 2 TÝD. 1 MĚS. 2 MĚS. 3 MĚS. 6 MĚS. 9 MĚS. 12 MĚS.
<1 - 10) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,21 0,26 0,46
<10 - 50) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,21 0,26 0,46
<50 - 250) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,21 0,26 0,46
<250 - 500) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,21 0,26 0,46

 

 

Osobní úvěry

Osobní úvěry

Název produktu Úroková sazba při řádném splácení (p.a.)
Standardné úroková sazba (p.a.)
PRESTO Půjčka na cokoliv 3,89% od 7,9 % p.a.
PRESTO Půjčka - Převedení úvěrů
PRESTO Půjčka na bydlení 3,89% od 4,9 % p.a.

Odměna za řádné splácení půjčky se vztahuje jen na PRESTO Půjčku – Převedení úvěrů a PRESTO Půjčku na cokoliv a PRESTO Půjčku na bydlení s dobou splatnosti 76, 96 nebo 120 měsíců (předčasná splátka bankou po 60, 72 nebo 84 měsících). Bližší podmínky odměny najdete v úvěrové smlouvě nebo na našich web stránkách v části Úvěry.
Pohledávky Banky po splatnosti za fyzickými osobami nepodnikateli jsou úročeny sazbou úroků z prodlení dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění, aktuálně ve výši 10% p.a.

Název produktu Úroková sazba
Kontokorentní úvěr 18,00 % p.a. 

Pohledávky Banky po splatnosti za fyzickými osobami nepodnikateli jsou úročeny sazbou úroků z prodlení dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění, aktuálně ve výši 10% p.a.

Hypoteční úvěry

Hypoteční úvěry

 

 

Fixní období U hypotéka účelová do 80% U hypotéka účelová od 81% do 90% U hypotéka kombinovaná U hypotéka neúčelová
5 od 2,42 % od 2,92 % od 2,62 % od 2,99 %
7 od 2,42% od 2,92 % od 2,62 % od 2,99 %
10 od 2,42 % od 2,92 % od 2,62 % od 2,99 %
Základní sazba pro hypotéky – BMR 2,11 %
Základní sazba pro hypotéky – BMR2 2,20 %

 

Pohledávky Banky po splatnosti za fyzickými osobami nepodnikateli jsou úročeny sazbou úroků z prodlení dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění, aktuálně ve výši 10% p.a.

Úrokové sazby jsou platné při sjednání jednorázově placeného pojištění schopnosti splácet úvěr.

 

 

Provozní úvěry

Podnikatelé a menší firmy, Svobodná povolání

Sazby jsou stanovovány individuálně a jsou odvozené od Base lending rate Small Business Overdraft (BLR SB OVERDRAFT), což je základní úroková sazba Banky pro Small Business provozní úvěry, která je denně aktualizována a zveřejňována.

 

Hodnota BLR SB OVERDRAFT 2,6 % p.a. CZK

Hodnota BLR SB OVERDRAFT 1,5 % p.a. EUR

Hodnota BLR SB OVERDRAFT 1,14 % p.a. USD

 

Firmy a veřejný sektor

Sazby Base Lending rate Overdraft a Base Lending rate Notice jsou základní úrokové sazby Banky pro kontokorentní úvěry firemní klientely a veřejného sektoru, které jsou denně aktualizovány.

1.10.2019
CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 2,45 % p.a. 0,09 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT: 2,55 % p.a. 0,19 % p.a.

 

Historie

1.9.2019
CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 2,45 % p.a. 0,12 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT: 2,55 % p.a. 0,22 % p.a.
     
1.7.2019
CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 2,45 % p.a. 0,16 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT: 2,55 % p.a. 0,26 % p.a.
     
1.6.2019 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 2,45 % p.a. 0,17 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 2,55 % p.a. 0,27 % p.a.
     
6.5.2019 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 2,47 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 2,57 % p.a. 0,28 % p.a.
     
1.5.2019 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 2,27 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 2,37 % p.a. 0,28 % p.a.
     
1.3.2019 CZK EUR

 

 

 

Hodnota BLR NOTICE: 2,24 % p.a. 0,18 % p.a.

 

 

 

Hodnota BLR OVERDRAFT 2,34 % p.a. 0,28 % p.a.
     
1.2.2019 CZK EUR

 

 

 

Hodnota BLR NOTICE: 2,25 % p.a. 0,18 % p.a.

 

 

 

Hodnota BLR OVERDRAFT 2,35 % p.a. 0,28 % p.a.
     
2.1.2019 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 2,23 % p.a. 0,19 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 2,33 % p.a. 0,29 % p.a.
     
1.12.2018 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 2,24 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 2,34 % p.a. 0,28 % p.a.
     
14.11.2018 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 2,22 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 2,32 % p.a. 0,28 % p.a.
     
01.11.2018 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 2,02 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 2,12 % p.a. 0,28 % p.a.
     
01.10.2018 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 1,82 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 1,92 % p.a. 0,28 % p.a.
     
03.08.2018 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 1,68 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 1,78 % p.a. 0,28 % p.a.
     
01.08.2018 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 1,46 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 1,56 % p.a. 0,28 % p.a.
     
01.07.2018 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 1,42 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 1,52 % p.a. 0,28 % p.a.
     
01.04.2018 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 1,17 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 1,27 % p.a. 0,28 % p.a.
     
01.03.2018 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 1,18 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 1,28 % p.a. 0,28 % p.a.
     
01.02.2018 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 1,06 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 1,16 % p.a. 0,28 % p.a.
     
01.12.2017 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 0,97 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 1,07 % p.a. 0,28 % p.a.
     
01.11.2017 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 0,80 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 0,90 % p.a. 0,28 % p.a.
     
01.10.2017 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 0,73 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 0,83 % p.a. 0,28 % p.a.
     
30.08.2017 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 0,71 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 0,81 % p.a. 0,28 % p.a.
     
14.08.2017 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 0,70 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 0,80 % p.a. 0,28 % p.a.
     
01.08.2016 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 0,55 % p.a. 0,18 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 0,65 % p.a. 0,28 % p.a.
     
01.07.2016 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 0,55 % p.a. 0,19 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 0,65 % p.a. 0,29 % p.a.
     
01.06.2016 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 0,55 % p.a. 0,20 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 0,65 % p.a. 0,30 % p.a.
     
01.05.2016 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 0,55 % p.a. 0,21 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 0,65 % p.a. 0,31 % p.a.
     
01.04.2016 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 0,55 % p.a. 0,22 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 0,65 % p.a. 0,32 % p.a.
     
01.03.2016 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 0,55 % p.a. 0,29 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 0,65 % p.a. 0,39 % p.a.
     
01.02.2016 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 0,55 % p.a. 0,32 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 0,65 % p.a. 0,42 % p.a.
     
01.01.2016 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 0,55 % p.a. 0,34 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 0,65 % p.a. 0,44 % p.a.
     
01.12.2015 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 0,55 % p.a. 0,39 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 0,65 % p.a. 0,49 % p.a.
     
01.11.2015 CZK EUR
     
Hodnota BLR NOTICE: 0,55 % p.a. 0,43 % p.a.
     
Hodnota BLR OVERDRAFT 0,65 % p.a. 0,53 % p.a.

 

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo