UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608
Telefon: +420 955 911 111
SWIFT (BIC):
BACX CZ PP
Kód banky:
2700
IČ: 
64948242
DIČ: CZ64948242

 


Kompetenční centra pro svobodná povolání 
+ 420 955 960 399
+ 420 955 960 401
+ 420 955 960 402
Emergency linka pro blokace karet1 +420 221 210 012
Číslo pro volání ze zahraničí: +420 221 210 031
Napište nám! 
kcsp@unicreditgroup.cz

1 V čase mimo dostupnost Zákaznického centra (22:00 – 7:00 hod)

 

Pobočky a bankomaty

 

pobočky a bankomaty

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo