Czech Market Letter

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., v rámci rozvíjení vztahů se svými klienty a obecného informování veřejnosti vytváří a zveřejňuje analytické výstupy, především výstupy týkající se finančních trhů, měn a úrokových sazeb, a akciové nebo investiční analýzy. 

Tyto analytické výstupy slouží pouze pro informační účely, nepředstavují žádnou nabídku, či výzvu ke koupi, nebo prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, jsou zaměřeny pouze na vlastní a nezávislé investiční rozhodnutí a nenahrazují  investiční poradenství. Pokud není uvedeno jinak, analytické výstupy představují názor ke dni jejich zveřejnění, přičemž mohou být změněny bez předchozího upozornění. 

Cenné papíry, finanční nástroje nebo strategie zmíněné v analytických výstupech nemusí být vhodné pro každého investora. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., doporučuje všem investorům, aby své investiční záměry a rozhodnutí před jejich realizací konzultovali se specializovanými poradci. 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., je uvěrová instituce a jako taková podléhá dozoru České národní banky. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s.


Více informací

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo