Podmínky používání

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608

telefon: 955 911 111
příp. +420 955 911 111 (pro volání ze zahraničí)

SWIFT (BIC): BACX CZ PP
Kód banky: 2700
IČ: 64948242

Podmínky používání

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen "UCB") průběžně kontroluje a aktualizuje informace uvedené na svých internetových stránkách. Přesto se může stát, že některé údaje se průběžně změní. Proto nemůže být převzata záruka za aktuálnost, správnost a úplnost údajů takto poskytnutých. Totéž platí pro všechny internetové stránky, na které ze stránek www.unicreditbank.cz směřují hypertextové odkazy. Propojení na ně probíhá na vlastní nebezpečí. UCB není zodpovědná za obsah stránek, na které se uživatel po takto uskutečněném propojení dostane.

Informace uváděné na internetových stránkách slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem na uzavření smlouvy. UCB poskytuje informace výhradně na základě podkladů dostupných UCB ke dni poskytnutí příslušné informace a nepřebírá odpovědnost za ovlivnění poskytnuté informace okolnostmi, které nemohla zjistit ani při vynaložení odborné péče nebo které nastaly až po poskytnutí takové informace.

Dále si UCB vyhrazuje právo na provádění změn nebo doplnění údajů. UCB nepoužívá své stránky pro poskytování investičního poradenství, jiných doporučení klientům nebo třetím osobám. Informace na těchto stránkách nejsou míněny jako podklad pro investiční a jiná rozhodnutí. Kontaktujte proto svého obchodního zástupce předtím, než přijmete investiční rozhodnutí.

Autorské právo

Obsah a struktura internetových stránek UCB  jsou chráněny autorským právem. Šíření informací nebo dat, zvláště používání textů, jejich částí nebo obrazového materiálu podléhá předchozímu schválení UCB.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo