MOŽNOST ODKLADU SPLÁTEK A PROGRAM COVID

Je pro nás důležité stát v této nelehké situaci stále při vás a pomoci vám zmírnit nečekané dopady spojené s šířením onemocnění COVID-19.

Milí klienti,

 

v souladu s nově přijatým zákonem o odkladu splátek úvěrů níže poskytujeme informace pro provedení odkladu měsíčních splátek hypotečních úvěrů, PRESTO Půjčky a úvěrů pro drobné podnikatele a živnostníky. O odklad splátek mohou požádat klienti, kteří se v přímé souvislosti s šířením nemoci COVID-19 dostávají do finančních potíží.

  • Odklad měsíčních splátek lze provést dle vaší volby do 31.7.2020 nebo 31.10.2020.
  • První splátkou, o jejíž odklad je možné zažádat, je splátka splatná v měsíci následujícím po podání žádosti (tedy pokud požádáte v dubnu, první splátka, kterou vám odložíme, bude květnová).
  • Pokud máte u nás více úvěrů, prosíme, vyplňte pro každý úvěr samostatnou žádost.
  • Pokud neuvedete přesně identifikaci vašeho úvěru a máte u nás více úvěrů téhož druhu (např. více hypotečních nebo spotřebitelských úvěrů), odložíme vám všechny tyto úvěry (tedy např. všechny hypoteční či všechny spotřebitelské úvěry).

 

Pokud si přejete odložit splátky úvěrového produktu (např. spotřebitelský úvěr, leasing) od společnosti UniCredit Leasing, čtěte prosím ZDE.


Naší hlavní prioritou je zdraví vás, našich klientů, ale i zaměstnanců UniCredit Bank, proto vše vyřídíme na dálku, bez nutnosti návštěvy pobočky.

Věnujte prosím pozornost správnému zadání všech údajů, výrazně tím zrychlíte zpracování.

 

Nejčastější otázky a odpovědi

Mohu požádat o odklad splátky kreditní karty nebo kontokorentu?

Ne, u těchto úvěrů zákon odklad neumožňuje.

Pokud mám k úvěru sjednáno pojištění schopnosti splácet placené měsíčně, bude také odloženo?

Po dobu odkladu splátek nemusíte platit ani pojistné, přesto jste nadále plně pojištěn. V případě spotřebitelských úvěrů je pojistné za dobu odkladu splátek zcela odpuštěno.

V případě hypotečních úvěrů za vás pojistné po dobu odkladu hradí Banka a vy ho Bance uhradíte až spolu s poslední dlužnou částkou úvěru.

Žádost o odklad splátek jsem vyplnil a odeslal. Za jak dlouho mě budete kontaktovat?

Žádosti vyřizujeme v pořadí, ve kterém jsme je přijali. Klientů dotčených touto mimořádnou událostí je hodně, prosíme vás tedy o trpělivost.

Nemohu se kvůli odložení splátek dostat do registrů?

Toto odložení splátek nemá negativní dopad do úvěrových registrů.

Zaplatím za odklad nějaký poplatek?

Odklad splátek pro vás vyřídíme zdarma, bez poplatku.

Jak je to s úroky? Bude úvěr po dobu odkladu dál úročen? Budu pak platit víc?

Úvěr bude po dobu odkladu nadále úročen, ale v souladu se zákonem budou úroky splatné až po zaplacení všech splátek jistiny (tedy jako poslední splátka/y).

Dojde z důvodu odkladu k prodloužení splatnosti úvěru?

Ano, splatnost úvěru bude prodloužena o  počet měsíců, o které žádáte odklad splátek plus další měsíc pro zaplacení úroků za dobu okladu. Samozřejmě však budete mít možnost úvěr částečně splatit dříve (v případě hypotéky až 20 – 25 % objemu každý rok) bez jakýchkoli nákladů a zvolit, zda po takovém částečném splacení zkrátíte splatnost, nebo snížíte měsíční splátku.

Pokud jsem si požádal o odklad splátek před účinností nového zákona a nyní mám zájem o odklad dle nového zákona na, jak mám postupovat?

Pokud jste už požádali o odklad splátek, budeme vás kontaktovat s návrhem řešení. Klienty kontaktujeme postupně podle načasování splátky.

Musím přijít na pobočku podepsat dodatek k úvěrové smlouvě?

Nemusíte, vše spolu vyřídíme na dálku formou elektronické komunikace. 

Stačí, když o odklad požádá hlavní dlužník?

Ano, o odklad vždy žádá hlavní dlužník (nikoli např. spolužadatel).

Pokud si požádám o odklad splátek dle zákona do července 2020, mohu si potom požádat o další odklad nebo prodloužení do října 2020?

Již zadaný odklad do července lze dle aktuálního stanoviska České národní banky prodloužit do října. O další odklad nebo prodloužení odkladu nově do října se žádá vyplněním webového formuláře žádosti o odklad (totožně jako u první žádosti o odklad).

V době odkladu splátek mi končí fixace mojí hypotéky. Co se bude dít?

Dle zákona se tzv. fixační období posouvá o odbobí odkladu. Pokud tedy například požádáte o odklad splátek pro období květen - říjen (tedy celkem 6 splátek), automaticky se posune původní datum refixace o těchto 6 měsíců. Pokud jste například měli původní datum refixace v 08/2020, nově bude vaše hypotéka mít refixaci v 02/2021. Tento posun refixace platí také případě, že máte datum refixace po skončení ochranné lhůty odkladu splátek. Máte-li tedy například refixaci v 03/2021, nově ji budete mít v 09/2021.

Milí klienti,

v souladu s nově přijatým zákonem o odkladu splátek úvěrů, níže poskytujeme informace pro provedení odkladu měsíčních splátek u firemních investičních úvěrů.

  • První splátkou, o jejíž odklad je možné zažádat, je splátka splatná v měsíci následujícím po podání žádosti (tedy pokud požádáte v dubnu, první splátka, kterou vám odložíme, bude květnová).
  • Pokud máte u nás sjednáno více úvěrů, vyplňte pro každý úvěr, u kterého chcete odložit splátky, samostatnou žádost.
  • Odložit splátky lze maximálně na dobu 6 měsíců, nejdéle přitom do 31.10.2020.

Pokud si přejete odložit splátky úvěrového produktu od společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. (např. spotřebitelský úvěr, leasing), čtěte prosím ZDE.

Naší hlavní prioritou je zdraví vás, našich klientů, ale i zaměstnanců UniCredit Bank, proto vše vyřídíme na dálku, bez nutnosti návštěvy pobočky.

Věnujte prosím pozornost správnému zadání všech údajů, výrazně tím zrychlíte zpracování.

 

Nejčastější otázky a odpovědi

Můžeme požádat o odklad splatnosti kontokorentního úvěru?

Ne, dle zákona je možné požádat pouze o odklad splátek u investičních úvěrů.

Žádost o odklad splátek jsme vyplnili a odeslali. Za jak dlouho nás budete kontaktovat?

Žádosti vyřizujeme v pořadí, ve kterém jsme je přijali, přičemž zohledňujeme termín požadované nejbližší odložené splátky. Ze zákona máme na vyřízení žádosti 30 dní, ale zvládáme to výrazně rychleji. Klientů dotčených touto mimořádnou událostí je však hodně, prosíme tedy o trpělivost.

Nemůžeme se kvůli odložení splátek dostat do registrů?

Ne, odložení splátek v zákonném režimu nemá žádný negativní dopad do úvěrových registrů.

Kdo může za právnickou osobu vyplňovat žádost o odklad splátek?

Žádost o odklad splátek může odeslat pouze osoba oprávněná zastupovat danou právnickou osobu uvedenou v žádosti.

Můžeme v průběhu doby odkladu splátek realizovat předčasnou splátku?

Ano, v průběhu doby odkladu splátek lze provést mimořádnou/předčasnou splátku, pokud splníte podmínky pro její provedení stanovené ve smlouvě o úvěru.

Můžeme v průběhu doby odkladu splátek tento odklad zrušit a splácet tak, jak jsme byli zvyklí?

Již proběhlý odklad splátek vrátit není možné, můžeme však vyhovět Vašemu požadavku o zkrácení doby odkladu a další splácení úvěru nově dohodnout na základě dodatku ke smlouvě o úvěru.

Zaplatíme za odklad splátek nějaký poplatek?

Odklad splátek pro vás vyřídíme zdarma, bez poplatku.

Jak je to s úroky? Bude úvěr po dobu odkladu splátek dál úročen?

U korporátních klientů (právnických osob) je dle zákona úvěr po dobu odkladu splátek nadále úročený dle podmínek sjednaných ve smlouvě, tedy z pohledu úročení nedochází k žádné změně. Odklad se týká pouze splátek jistiny. U fyzických osob včetně fyzických osob podnikajících zákon umožňuje odklad splátek jak jistiny, tak úroků.

Dojde z důvodu odkladu splátek k prodloužení splatnosti úvěru?

Ano, splatnost úvěru bude prodloužena o dobu odkladu.

Pokud nesplňujeme zákonné podmínky pro odklad splátek, máme nějakou jinou možnost, jak přesto splátky na nějakou dobu odložit?

Ano, umíme pomoci také klientům, kteří nebudou splňovat zákonné podmínky. Na individuální bázi jsme schopni i v těchto případech odložit splátky až o 6 měsíců. Prosím, obraťte se v této věci na vašeho poradce.

Pokud jsme původně požádali o odklad splátek na 3 měsíce a následně bychom chtěli odklad prodloužit na 6 měsíců, je to možné?

Ne, není to možné. Klient má možnost při oznámení o odkladu splátek zvolit jednu ze dvou variant trvání ochranné doby, a to buď do konce července či do konce října. Podruhé již v zákonném režimu o odklad splátek žádat nemůže.

Musím přijít na pobočku podepsat dodatek k úvěrové smlouvě?

Nemusíte, u odkladu splátek dle zákona není nutné podepisovat dodatky k úvěrové smlouvě.

V režimu kterého zákona probíhá odklad splátek?

Zákon č. 177/2020  Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

Kde mohu požádat o odklad splátek dle zákona?

Žádost můžete podat online, bez návštěvy pobočky, přímo na této internetové stránce. Máte však možnost podat žádost také na našich pobočkách.

Milí klienti,

 

je pro nás důležité v této nelehké situaci vždy stát při vás, našich klientech, a pomoci vám zmírnit nečekané dopady spojené se šířením onemocnění COVID-19.

Rádi bychom vás informovali, že jsme pro vás ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připravili Záruční program COVID III. 

Cílem tohoto programu je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity byly, a případně stále jsou, omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

V případě zájmu o provozní financování v rámci tohoto programu, prosím, kontaktujte svého bankéře.


Naší hlavní prioritou je zdraví vás, našich klientů, ale i zaměstnanců UniCredit Bank, proto vše v maximální možné míře vyřídíme na dálku, bez nutnosti návštěvy pobočky.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo