PRIIPS

Vážení klienti,

s ohledem na novou legislativu,  nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1286/2014 (tzv. PRIIPs)  při poskytování investičních služeb Vám zde prezentujeme tzv. KID dokumenty (Key Information document).

KIDy na FXové deriváty
KIDy na úrokové deriváty

Výše uvedené KID dokumenty jsou na vyžádání k dispozici bezplatně v tištěné formě na pobočkách UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo