CSDR

Vážení klienti,

v souladu s čl. 38 odst. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 ("CSDR"), tímto UniCredit Bank zveřejňuje úrovně ochrany a náklady spojené s jednotlivými úrovněmi segregace účtů, jež poskytuje UniCredit Bank svým klientům tehdy, když pro ně drží cenné papíry v centrálních depozitářích.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo