Průvodce novým Online Bankingem

Chcete se dozvědět více o nových funkcích Online Bankingu? Podívejte se na krátká instruktážní videa a nejčastější otázky a odpovědi níže.

Produkty

Základní přehled všech produktů vidíte na úvodní obrazovce ihned po přihlášení. K informacím o jednotlivých produktech můžete velmi jednoduše přistupovat buď přímo přes kartu příslušného produktu nebo prostřednictvím navigace podle typu produktu, která je umístěna na hlavní navigační liště.

Svojí kreditní kartu, hypotéku či žádost o spotřebitelský úvěr naleznete v sekci Úvěry na hlavní liště (nebo v levém produktovém sloupci označeném „Ke splacení“). Své běžné účty a k nim připojené debetní karty naleznete v sekci Účty a karty (nebo v prostředním produktovém sloupci „K dispozici“). Spořicí účty, termínované vklady nebo účty cenných papírů naleznete v sekci Spoření a investice (nebo v pravém produktovém sloupci „Naspořeno“).

Kliknutím na kartu produktu se dostanete k jeho detailům, historii a dalším možnostem jako je například výpis z účtu nebo žádost o změny či nastavení. Více podrobností naleznete v kapitole „Přehled produktů“.

Platba (domácí i zahraniční) – vyberte, pokud chcete zadat domácí nebo zahraniční platbu.

Čekající platby – zde naleznete platby k podpisu (tedy k Vašemu schválení) a také již podepsané platby, které čekají na odeslání z banky. Pro rychlé zobrazení  nepodepsaných plateb stačí kliknout na ikonku $.

Trvalé příkazy – obsahuje seznam aktuálních trvalých příkazů a současně i možnost vytvoření nových.

Inkasa – obsahuje seznam inkas a současně i možnost vytvoření nových inkas.

Archiv příkazů – obsahuje příkazy podepsané za posledních 15 dní.

Šablony a příjemci – obsahuje aktuální seznam příjemců a šablon, dále zde máte možnost vytvořit a spravovat další příjemce plateb.

 

Více informací – např. podrobný postup, jak provést platbu, naleznete v kapitole „Jak zaplatit“.

Správce financí

Všechny Vaše výdaje automaticky řadíme do skupin (kategorií) a zobrazujeme je v grafech. Pokud máte rádi jasný přehled o tom, kolik za co utrácíte, správce financí je tou správnou funkčností právě pro Vás. Platbu si samozřejmě můžete podle svého uvážení přeřadit i do jiné kategorie, kategorii upřesnit vybráním podkategorie nebo platbu rozdělit do více kategorií a tím mít své výdaje plně pod kontrolou každý měsíc! Více naleznete v samostatné sekci.

Má přání

Chytrá funkce, která Vám pomůže našetřit peníze na svá přání. Stačí mít spořicí účet a vědět, kolik potřebujete naspořit a za jak dlouhou dobu. Pokud spořicí účet nemáte, můžete si o jeho založení v Online Bankingu rovnou požádat. Více naleznete v samostatné sekci.

Další možnosti

V pravém horním rohu najdete všechny ZPRÁVY, které jsme Vám zaslali, nebo které jste zasílali Vy nám. Zároveň si můžete v části NASTAVENÍ upravit své kontakty a nastavit zasílání informačních zpráv (notifikací). V případě, že si budete chtít upravit možnosti Správce financí, naleznete jej také pod volbou NASTAVENÍ.

Pokud máte pod uživatelským profilem i účty dalších klientů, správu zobrazených účtů naleznete pod možností PRODUKT/MAJITEL ÚČTU.

Žádosti

Nově jsme žádosti, které můžete zadávat přes Online Banking, umístili na karty příslušných produktů. Např. po otevření detailu běžného účtu naleznete všechny  žádosti, které se vztahují jak k účtu, tak i k debetním platebním kartám. Hledáte výpis z účtu? Naleznete jej v části SLUŽBY K ÚČTU. Nebo ještě nemáte aktivovaný Online Banking klíč? Stačí o něj zažádat v sekci MOBILNÍ SLUŽBY.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Vyplňte prosím formulář a my Vám zavoláme.

Kontaktní formulář

Zaplatit (univerzální platební tlačítko) v novém Online Bankingu. Nemusíte vybírat, jaký typ platby potřebujete zadat. Volba Zaplatit Vám pomůže s provedením nejen domácí, ale i zahraniční platby či dobíjením kreditu do mobilu - stačí pouze zadat detaily účtu, částku a měnu a funkce Zaplatit rozezná typ příkazu. Poté již můžete doplnit nepovinné údaje, pokud je banka příjemce nebo příjemce platby pro identifikaci požaduje (např. variabilní symbol, zprávu pro příjemce apod.) a příkaz podepíšete, tj. zadáte autorizační kód.

 

Jednorázová domácí platba

Jednorázová domácí platba

Jednorázová domácí platba – 1. krok

Všechny jednorázové platby zadáte snadno v několika krocích pomocí tlačítka Zaplatit nebo kliknutím na šipku vedle něj a výběrem položky Platba (domácí i zahraniční). Poté se Vám zobrazí formulář platebního příkazu.

Automaticky je pro platbu přednastaven Váš běžný účet v korunách. Můžete jej změnit kliknutím na šipku na konci pole „Z účtu“.

Do políčka „Na účet“ vyplňte číslo účtu příjemce (včetně kódu banky) nebo telefonní číslo pro dobití kreditu.

Pro domácí platby zadejte číslo účtu ve formátu předčíslí-číslo účtu/kód banky např. 123456−1234567890/0100. V případě, že účet předčíslí nemá, zadejte jej  následujícím formátu: 1234567890/2700. Pokud jste již platbu na daný účet někdy v novém Online Bankingu posílali nebo máte příjemce již dřívějška uloženého, začněte psát název příjemce/šablony a Online Banking doplní ostatní údaje za Vás. Účet příjemce potvrdíte kliknutím na Zaplatit na…

 

 

 

Jednorázová domácí platba – 2. krok

Transakce

V dalším kroku doplňte jméno příjemce platby a částku.

Jméno příjemce je nově nastaveno jako povinné pole. Pro domácí platby můžete doplnit vlastní pojmenování, pod nímž chcete mít příjemce dané platby uloženého pro případné použití v budoucnu - např. Školka, Babička, Tomáš apod. Online Banking si vložené údaje automaticky pamatuje a budete-li chtít v budoucnu uskutečnit platbu stejnému příjemci znovu, stačí začít psát jméno příjemce (např. Tom…), nebo číslo účtu a Online Banking automaticky doplní ostatní údaje za Vás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednorázová domácí platba – 3. krok

Detaily transakce

Nyní můžete doplnit všechny ostatní nepovinné údaje platby jako je variabilní symbol, konstantní symbol, specifický symbol, poznámka pro příjemce a pro vás. Také můžete vytvořit novou šablonu pro často prováděné platby (tzv. TOP platby). Pokud již další platbu zadávat nechcete, pokračujte kliknutím na Potvrdit k podpisu (autorizaci) platby. V opačném případě klikněte na tlačítko „Další platba“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednorázová domácí platba – poslední krok: Potvrzení platby

Potvrzení platby

Platbu potvrdíte zadáním autorizačního kódu, ať už z Online Banking klíče, SMS nebo tokenu, do příslušného políčka a kliknutím na tlačítko „Podepsat“ .

Zjistíte-li nějakou nesrovnalost, můžete ji opravit nebo celou platbu smazat prostřednictvím možnosti UPRAVIT (a volby ZMĚNIT, SMAZAT).

Tip: Pokud chcete zadávat více plateb, můžete je podepsat (potvrdit) všechny najednou, po zadání poslední platby. V tom případě klikněte na tlačítko „Další platba“ a zadejte postupně detaily další platby. Po zadání poslední platby klikněte na tlačítko „Potvrdit“ a všechny platby tak najednou podepíšete zadáním jednoho autorizačního kódu.

Platba do zahraničí

1. krok

Platba do zahraničí

Stejně jako u domácí platby začněte kliknutím na tlačítko Zaplatit. Vyberte, z jakého účtu se má platba uskutečnit. Do pole příjemce platby zadejte číslo účtu - můžete v klasickém formátu nebo jako IBAN formát, který vždy začíná písmeny.

Podle čísla účtu Online Banking rozpozná, zda se jedná o zahraniční platbu a zobrazí Vám další detaily platby k doplnění. V případě, že se může jednat o domácí i zahraniční platbu (například platba v jiné měně než CZK), nabídne Vám Online Banking možnost volby mezi domácí a zahraniční platbou. Poté doplníte údaje podle typu platby (např. BIC/SWIFT kód) a další náležitosti.
POZOR! I pro zahraniční platby je jméno příjemce povinné pole – v případě zahraničních plateb je však nutné uvádět do tohoto pole skutečný název účtu příjemce – vždy tedy vyplňte jméno příjemce tak, jak jej obdržíte od majitele účtu, na který chcete prostředky posílat. Dále pokračujte stejně jako u platby domácí.

Pozn.: BIC/SWIFT kód je osmi nebo jedenáctimístný údaj identifikující banku příjemce, který pro platbu běžně obdržíte od příjemce platby. Např. pro UniCredit Bank na Slovensku používáme jako identifikátor zahraniční platby kód UNCR SK BX.

 

 

 

 

 

 

 

2. a 3. krok

SEPA Platba

Ve druhém kroku uvidíte, jaký typ platby za Vás Online Banking vybral (např. SEPA platba, Standardní zahraniční platba, atp.). Pro každý typ platby uvidíte nejdůležitější pole, která často vyplňujete. Ostatní pole, která jsou nepovinná, si můžete zobrazit pomocí volby Zobrazit více přímo nad tlačítkem Potvrdit. Na příkladu níže je znázorněna SEPA platba v základním zobrazení.

I pro zahraniční platby si samozřejmě můžete ve druhém kroku vytvořit šablonu. Potvrzení zahraniční platby pak probíhá stejně, jako u platby domácí viz. výše.

Rádi bychom vás informovali, že v
BusinessNetu / Online Bankingu si nově před podepsáním vybraných zahraničních
plateb v rámci EU a SEPA plateb, u kterých dochází ke konverzi měny, můžete
zobrazit odhad ekvivalentu částky v cizí měně a předpokládané poplatky.

Další možnosti volby Zaplatit

Zaplatit

Kliknutím na šipku vedle tlačítka Zaplatit se Vám zobrazí všechny typy plateb a další důležité informace.

 

Platba (domácí i zahraniční) – zadání domácí nebo zahraniční platby

Čekající platby – platby k podpisu (tedy k Vašemu schválení) a také již podepsané platby, které čekají na odeslání z banky. Pro rychlé zobrazení zatím nepotvrzených plateb stačí kliknout na ikonku $.

Trvalé příkazy – seznam aktuálních trvalých příkazů a možnost vytvoření nových

Inkasa – seznam inkas a možnost vytvoření nových inkas

Archiv příkazů – podepsané příkazy za posledních 15 dní

Šablony a příjemci – seznam příjemců a šablon, možnost vytvořit a spravovat příjemce plateb

 

Čekající platby

Zde naleznete přehled všech plateb, které jste ještě nepodepsali, případně jsou již podepsané, ale ještě čekají v bance na zpracování. Pokud jste například podepsali platbu, kterou chcete odeslat až pozítří, naleznete ji právě zde. Platby, které je třeba ještě podepsat, poznáte podle ikonky $. Po stisknutí této ikonky Vám platbu rovnou připravíme k potvrzení. Pokud chcete některou z ještě neprovedených plateb smazat, i tuto volbu naleznete právě v menu Čekající platby.

Trvalé příkazy a Inkasa

Přehled a správu již zadaných Trvalých příkazů a Inkas, stejně jako vytvoření nových naleznete pod záložkami Trvalé příkazy a Inkasa. Stejně jako v čekajících platbách i zde můžete příkazy měnit, rušit nebo si vytvářet nové.

Archiv příkazů

V archivu příkazů naleznete podepsané platby za posledních 15 dnů, u kterých si lze jednoduše zobrazit jejich detail. K hlavnímu přehledu transakcí na Vašich účtech ale samozřejmě stále slouží transakční historie, kterou máte u každého účtu zvlášť.

Šablony a příjemci

Šablony a příjemce, které jste si uložili, rovněž naleznete pod tlačítkem Zaplatit. U každého záznamu si můžete zobrazit jeho detail a případně jej měnit, upravovat nebo i smazat. Nového příjemce si jednoduše založíte přímo z přehledu všech příjemců. Novou šablonu lze vytvořit při zadávání konkrétní platby, pomocí volby v druhém kroku – „Vytvořte si šablonu pro další platby“.

Znovu připomínáme, že v případě domácích (tuzemských) plateb si do jména příjemce můžete vepsat jakékoliv vlastní pojmenování, pod nímž chcete mít příjemce dané platby uloženého pro případné použití v budoucnu - např. Školka, Babička, Tomáš apod., avšak u zahraničních plateb je nutné uvádět do tohoto pole skutečný název účtu příjemce tak, jak jej obdržíte od majitele účtu, na který chcete prostředky posílat.

Založení trvalého příkazu

Typ trvalého příkazu

Pro zadání nového trvalého příkazu stačí v přehledu kliknout na tlačítko Nový příkaz. Jako první krok si nejprve vybíráte Typ příkazu. Pro standardní domácí trvalý příkaz na konkrétní pevnou částku vyberte první možnost (Trvalý příkaz – převod částky). V případě, že na jiný účet chcete převádět všechny prostředky nad určitou výši, zvolte možnost Převod zůstatku. Pokud chcete na svůj účet naopak posílat peníze tak, abyste na něm měli stálou výši prostředků k dispozici, zvolte Dotace na nastavený zůstatek.

 

 

 

 

Trvalý příkaz

Pro každý trvalý příkaz vidíte po vybrání konkrétního typu platby okamžitě všechna potřebná pole. Na jedné obrazovce zadáte příjemce, určíte od kdy a jak dlouho má být trvalý příkaz prováděn, frekvenci platby, platební symboly a případně přidáte i zprávu pro příjemce nebo pro sebe.

TOP platby

TOP platby jsou nejrychlejší způsob jak v Online Bankingu zaplatit. Jedná se o často zadávané platby, které si můžete vytvořit ze svých šablon pouhým kliknutím na tlačítko „Přidat další“ a vybráním ze seznamu Vámi uložených šablon.

Při kliknutí na vybranou TOP platbu Online Banking předvyplní veškeré Vámi uložené detaily platby včetně částky, platebních symbolů atp. Stačí jen pár kliknutí a je zaplaceno. V průběhu platby si samozřejmě můžete všechny údaje libovolně měnit.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Vyplňte prosím formulář a my Vám zavoláme.

Kontaktní formulář

Účty, karty a historie

Všechny Vaše produkty se zobrazí ihned po přihlášení. Kliknutím na kartu produktu se dostanete k jeho detailům a souvisejícím žádostem.

K informacím o jednotlivých produktech můžete také přistupovat přes horní menu. Např. v sekci Účty a karty máte přehled o všech běžných účtech, debetních kartách a aktuálních zůstatcích. Pokud budete hledat Vaší kreditní kartu, naleznete ji v části Úvěry. Spořicí, termínované a účty cenných papírů jsou pak k dispozici v sekci Spoření a investice.

Přehled běžných účtů a platebních karet

Po kliknutí na kartu běžného účtu (viz. modrá karta na obrázku výše) se dostanete do sekce Účty a karty, kde najdete detail vybraného účtu a také připojené debetní karty (viz. následující obrázek). V pravé části přehledu naleznete jednotlivé žádosti a další možnosti, které s účtem souvisí. Chcete si zobrazit výpis? V části SLUŽBY K ÚČTU najdete Výpisy a dokumenty v PDF. Nemáte ještě Smart Banking nebo chcete vyzkoušet Online Banking klíč? Zažádejte si o aktivaci v sekci MOBILNÍ SLUŽBY.

Celý detail účtu i se žádostmi můžete skrýt pomocí volby Skrýt detaily.

Běžné účty – historie plateb

Ihned pod detaily účtu naleznete historii plateb. V novém Online Bankingu jsme pro Vás vyhledávání již provedených plateb upravili. Základní přednastavené zobrazení je za posledních 30 dní, ale můžete si jej libovolně upravit a případně nechat zobrazit i podle jiných parametrů. Volbu VYHLEDAT naleznete v pravém horním rohu. Pokud máte zájem, můžete si výsledek hledání vyexportovat do .csv formátu.

Kromě exportu přehledu více transakcí do .csv formátu si dále můžete pro každou jednotlivou transakci vygenerovat .pdf potvrzení – stačí si otevřít Detaily transakce a kliknout na ikonu „TISK“.

V seznamu plateb naleznete zaúčtované platby s uvedením příjemce, přidělené kategorie plateb i status platby.
Kliknutím na konkrétní platbu zobrazíte detail transakce. Platbu poté můžete rozdělit do více kategorií, resp. kategorii upravit. Nově si také můžete ke všem transakcím přidávat své vlastní poznámky . Seznam plateb lze řadit nejen podle data zaúčtování, ale také podle částky, příjemce nebo statusu či kategorie.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Vyplňte prosím formulář a my Vám zavoláme.

Kontaktní formulář

Přehled výdajů

Správce financí poskytuje přehled Vašich výdajů za jednotlivé měsíce v posledním roce a zároveň je automaticky rozdělí do základních kategorií. Ty jsou zobrazeny ve formě barevných bublin. Máte tak jasný přehled o svých výdajích. Kategorie včetně názvů nelze měnit ani přidávat nové, ale pro detailnější členění transakcí jsou k dispozici také podkategorie, z nichž si již zajisté vyberete.

Nastavení rozpočtů

Pro každou z kategorií můžete určit, kolik plánujete za měsíc utratit. Na hlavním přehledu Správce financi stiskněte tlačítko NASTAVIT ROZPOČET. Pak už jen jednoduše pomocí posuvníku vyberte cílovou maximální částku. Po uložení se rozpočet okamžitě promítne do kategorie v hlavním přehledu a přepočítá aktuální výši již vyčerpaného rozpočtu.

Plnění rozpočtu

Jednotlivé bubliny představují základní kategorie výdajů a mění svůj vzhled na základě plnění nastaveného rozpočtu. Bublina umístěná v kruhu stejné barvy (na obrázku vlevo) znamená, že výdaje na měsíc v dané kategorii zatím nebyly vyčerpány. Přečerpaný rozpočet (vpravo) poznáte dle světlého okraje bubliny.

Detaily kategorie

Po rozkliknutí každé kategorie uvidíte konkrétní položky, včetně částky a data platby. Pokud Vám automaticky přiřazená skupina výdajů nevyhovuje, můžete ji jednoduše změnit přímo v detailu transakce. Pro změnu klikněte na vybranou transakci a ve spodní části obrazovky zvolte správnou kategorii.

Rozdělení transakce

V detailu transakce zjistíte další informace o platbě s možností ji dále upravovat. Vybrali jste si z bankomatu, ale částku použili na nákup potravin a lístky do kina? Platbu můžete přerozdělit i mezi více skupin výdajů.

Roční přehled

Chcete-li si prohlédnout Vaše měsíční náklady za poslední rok, stačí zvolit možnost Historie výdajů a Správce financí Vám přehledně ve formě sloupců zobrazí výdaje za každý měsíc. Pro detail stačí najet kurzorem na sloupec daného měsíce. Pokud budete chtít zobrazit konkrétní kategorii, stačí ji vybrat ze seznamu v záhlaví.

Podkategorie

Pokud chcete mít detailnější přehled o svých výdajích a základní kategorie Vám nestačí, máte možnost výdaje dále rozdělit do podkategorií. Budete tak vždy přesně vědět, za co jste platili.

Máte-li ve svém Online bankingu zpřístupněny i účty jiných majitelů, můžete si v menu „Nastavení“, „Správce financí“ sami určit, zdali správce financí má pracovat pouze s Vašimi vlastními účty nebo i s účty dalších osob.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Vyplňte prosím formulář a my Vám zavoláme.

Kontaktní formulář

Nemáte spořící účet?

S nástrojem Má přání již nebudete mít problém našetřit na novou televizi, sedačku nebo dovolenou. Jak to funguje? Stačí mít založený spořicí účet. Pokud jej ještě nemáte, jednoduše o něj můžete zažádat přímo v sekci Má přání nebo v nastavení Správce financí.

Založení Přání

Po založení spořícího účtu Vám již nic nebrání ve vytvoření svého přání. Přání si pojmenujete, vyberete datum, do kdy chcete mít přání splněno, cílovou částkupřípadně pravidelný měsíční příspěvěk. To druhé Vám pak vždy automaticky dopočítáme. Ke svému přání si můžete vybrat i vhodný obrázek, na kterém Vám budeme průběžně zobrazovat kolik již máte na splnění svého přání naspořeno.

Založte si trvalý příkaz

Abyste nemuseli každý měsíc myslet na zasílání peněz na spořící účet, Online banking Vám po zadání přání nabídne možnost automatického založení trvalého příkazu, který bude mít nastavenou platnost do plánovaného data splnění Vašeho přání. Peníze Vám pak budou každý měsíc automaticky odcházet a vy se již o nic dalšího nemusíte starat.

Upravte si svá Přání

Zjistili jste, že budete na přání potřebovat více prostředků? Potřebujete upravit výši měsíčního příspěvku? Svá přání můžete kdykoli během jeho plnění upravovat. Nezapomeňte si pak ovšem upravit existující trvalý příkaz. Jeho změnu je potřeba posléze autorizovat jako každou jinou platbu.

Rychlý převod mezi Přáními

Již déle nevydržíte čekat na jedno z Vašich přání a vše ostatní může počkat? Pomocí volby Převést můžete celkový zůstatek na Spořícím účtu přerozdělit mezi jednotlivá přání dle vlastních preferencí. Rychlý převod můžete využít i v případě, že si nezaložíte trvalý příkaz na Přání, ale prostředky si na spořící účet převádíte sami, když uznáte za vhodné.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Vyplňte prosím formulář a my Vám zavoláme.

Kontaktní formulář

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo