Datum Skupina fondu

Akciové a komoditní fondy

Název fondu ISIN Cena Měna Typ fondu link

Balancované fondy

Název fondu ISIN Cena Měna Typ fondu link

Dluhopisové fondy - konzervativní

Název fondu ISIN Cena Měna Typ fondu link

Dluhopisové fondy - ostatní

Název fondu ISIN Cena Měna Typ fondu link

Krátkodobé fondy

Název fondu ISIN Cena Měna Typ fondu link

Hodnoty PL = poslední známá cena podílového listu fondu

"H" = "Hedged"  = zajištěný proti měnovému riziku

"D" = třída vyplácející dividendu

 

Bližší informace k fondům získáte na adrese www.amundi.cz/produkty/Fondy/Prehled-fondu

Datum Skupina fondu

Akciové fondy

Název fondu ISIN Cena Měna Typ fondu link

Dluhopisové fondy

Název fondu ISIN Cena Měna Typ fondu link

Fondy peněžního trhu

Název fondu ISIN Cena Měna Typ fondu link

Smíšené fondy

Název fondu ISIN Cena Měna Typ fondu link

Hodnoty PL = poslední známá cena podílového listu fondu

"R", "T" třída reinvestiční, bnevyplácející dividendu

"A", "D" = třída vyplácející dividendu

"VT"= třída plně reinvestiční

 

Bližší informace k fondům získáte na adrese www.amundi.at

Datum Skupina fondu

Akciové fondy

Název fondu ISIN Cena Měna Typ fondu link

Dluhopisové fondy

Název fondu ISIN Cena Měna Typ fondu link

Fondy penežního trhu

Název fondu ISIN Cena Měna Typ fondu link

Smíšené fondy

Název fondu ISIN Cena Měna Typ fondu link
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo