Oznámení podílníkům podfondů Amundi Funds II (dříve Pioneer Funds)

Dovolujeme si Vás informovat o sloučení rodiny fondů Amundi Funds a Amundi Funds II (dříve Pioneer Funds) do jedné, které je plánováno na červen 2019. Tímto krokem bude dokončena klíčová etapa nákupu skupiny Pioneer Investments z roku 2017. Náklady a výdaje spojené s fúzí nese společnost Amundi Luxembourg S.A.

 

V souvislosti s touto transakcí se nevyžaduje z Vaší strany žádná aktivita.

 

Po dokončení transakce bude rodina fondů Amundi Funds složena z 92 podfondů s celkovým objemem aktiv 90 miliard EUR. Cílová nabídka bude následně pro investory přehlednější a věříme, že bude ještě lépe splňovat potřeby investorů. Z nabízených fondů jich bude mít 40 % nejvyšší hodnocení kvality agentury Morningstar (4 nebo 5 hvězdiček).

 

Vzhledem k velkému rozsahu bude fúze jednotlivých podfondů realizována:

  • ve čtyřech etapách, a to v průběhu čtyř červnových víkendů a
  • podle předem definovaných skupin podfondů.

 

V období před každou etapou (víkendem v červnu) dojde k pozastavení obchodování s podílovými listy dotčených podfondů, a to na straně Amundi a v tomto důsledku i na straně Banky. Informace o nejzazších termínech pro podání pokynů k nákupu/prodeji/výměně před pozastavením obchodování viz jednotlivé etapy fúzí níže.

 

Pokyny k pravidelnému investování, které by měly být realizovány v době pozastavení, budou realizovány v nejbližším možném termínu po obnovení obchodování. Další pravidelné investice budou poté již směřovány do cílových podfondů viz jednotlivé etapy fúzí níže.

 

Informaci o cenných papírech, které získáte výměnou v rámci sloučení, obdržíte ve výpisu z majetkového účtu za druhé čtvrtletí 2019, který Vám bude ze strany Banky zaslán v červenci 2019. Detailní informace týkající se fúze, včetně charakteristiky slučovaných a cílových podfondů najdete také na stránkách skupiny Amundi v České republice www.amundi.cz.

 

Pro více detailních informací k jednotlivým etapám fúze klikněte na položky níže:

1. etapa fúze
2. etapa fúze
3. etapa fúze
4. etapa fúze

 

Přehled konverzních poměrů mezi slučovanými podfondy a cílovými podfondy ZDE.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo