Oznámení podílníkům podfondů Amundi Funds II (dříve Pioneer Funds)

Dovolujeme si Vás informovat o sloučení rodiny fondů Amundi Funds a Amundi Funds II (dříve Pioneer Funds) do jedné, které je plánováno na červen 2019. Tímto krokem bude dokončena klíčová etapa nákupu skupiny Pioneer Investments z roku 2017. Náklady a výdaje spojené s fúzí nese společnost Amundi Luxembourg S.A.

 

V souvislosti s touto transakcí se nevyžaduje z Vaší strany žádná aktivita.

 

Po dokončení transakce bude rodina fondů Amundi Funds složena z 92 podfondů s celkovým objemem aktiv 90 miliard EUR. Cílová nabídka bude následně pro investory přehlednější a věříme, že bude ještě lépe splňovat potřeby investorů. Z nabízených fondů jich bude mít 40 % nejvyšší hodnocení kvality agentury Morningstar (4 nebo 5 hvězdiček).

 

Vzhledem k velkému rozsahu bude fúze jednotlivých podfondů realizována:

  • ve čtyřech etapách, a to v průběhu čtyř červnových víkendů a
  • podle předem definovaných skupin podfondů.

 

V období před každou etapou (víkendem v červnu) dojde k pozastavení obchodování s podílovými listy dotčených podfondů, a to na straně Amundi a v tomto důsledku i na straně Banky. Informace o nejzazších termínech pro podání pokynů k nákupu/prodeji/výměně před pozastavením obchodování viz jednotlivé etapy fúzí níže.

 

Pokyny k pravidelnému investování, které by měly být realizovány v době pozastavení, budou realizovány v nejbližším možném termínu po obnovení obchodování. Další pravidelné investice budou poté již směřovány do cílových podfondů viz jednotlivé etapy fúzí níže.

 

Informaci o cenných papírech, které získáte výměnou v rámci sloučení, obdržíte ve výpisu z majetkového účtu za druhé čtvrtletí 2019, který Vám bude ze strany Banky zaslán v červenci 2019. Detailní informace týkající se fúze, včetně charakteristiky slučovaných a cílových podfondů najdete také na stránkách skupiny Amundi v České republice www.amundi.cz.

 

Pro více detailních informací k jednotlivým etapám fúze klikněte na položky níže:

1. etapa fúze

Nejzazší termín pro podání pokynu k nákupu/prodeji/výměně podílových listů slučovaných podfondů je do 10h dne 27.5.2019. Po tomto datu nebude možné pokyn k nákupu/prodeji/výměně podílových listů slučovaných podfondů podat, případně budou pokyny stornovány.

 

Slučované podfondy zaniknou v rámci fúze sloučením do cílových podfondů a podílové listy slučovaných podfondů budou v rámci fúze automaticky vyměněny za podílové listy cílových podfondů.

 

Pokyny k nákupu/prodeji/výměně podílových listů cílových podfondů získaných v rámci fúze bude možné podat po realizaci příslušných operací fúze podfondů Amundi a jejich kontrol v rámci systému evidence banky. Předpokládáme, že pokyny bude možné znovu podávat od 10:01h dne 4.6.2019.

 

Seznam slučovaných podfondů:

Slučovaný podfond

ISIN slučovaného podfondu

Cílový podfond

ISIN cílového podfondu

Amundi Funds II - Absolute Return Currencies A ND EUR

LU0271663857

AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - A EUR (C)

LU0568619638

Amundi Funds II - Absolute Return Currencies A ND USD

LU0271663774

AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - A USD (C)

LU1883326172

Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity A ND EUR

LU0119373065

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR (C)

LU0557854147

Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity A ND USD

LU0132183822

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C)

LU0119085271

Amundi Funds II - Emerging Markets Equity A ND EUR

LU0119365988

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C)

LU0557858130

Amundi Funds II - Emerging Markets Equity A ND USD

LU0132178079

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C)

LU0347592197

Amundi Funds II - Euro Corporate Bond A ND EUR

LU0133659622

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C)

LU0839528907

Amundi Funds II - Euro Corporate Bond A ND USD

LU0133659465

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD (C)

LU0987187969

Amundi Funds II - Japanese Equity A ND EUR

LU0119372687

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY - A EUR (C)

LU1926208726

Amundi Funds II - Japanese Equity A ND USD

LU0132212605

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY - A USD (C)

LU1923161894

2. etapa fúze

Nejzazší termín pro podání pokynu k nákupu/prodeji/výměně podílových listů slučovaných podfondů je do 10h dne 4.6.2019. Po tomto datu nebude možné pokyn k nákupu/prodeji/výměně podílových listů slučovaných podfondů podat, případně budou pokyny stornovány.

 

Slučované podfondy zaniknou v rámci fúze sloučením do cílových podfondů a podílové listy slučovaných podfondů budou v rámci fúze automaticky vyměněny za podílové listy cílových podfondů.

 

Pokyny k nákupu/prodeji/výměně podílových listů cílových podfondů získaných v rámci fúze bude možné podat po realizaci příslušných operací fúze podfondů Amundi a jejich kontrol v rámci systému evidence banky. Předpokládáme, že pokyny bude možné znovu podávat od 10:01h dne 12.6.2019.

 

Seznam slučovaných podfondů:

Slučovaný podfond

ISIN slučovaného podfondu

Cílový podfond

ISIN cílového podfondu

Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy A ND EUR

LU0363630707

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C)

LU1882439323

Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy A ND HDG CZK

LU1311314378

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C)

LU1882439240

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A DA USD

LU0280673723

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD (D)

LU1882450486

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A ND EUR

LU0119402005

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C)

LU1882449801

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A ND HDG CZK

LU0898727408

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C)

LU1882449710

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A ND USD

LU0132208249

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)

LU1882450304

Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond A DA EUR

LU0313644857

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D)

LU1103159619

Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond A ND EUR

LU0313644931

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)

LU1103159536

Amundi Funds II - Euro Bond A ND EUR

LU0119391471

AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C)

LU1882473264

Amundi Funds II - Euro Bond A ND USD

LU0132182428

AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C)

LU1882473694

Amundi Funds II - Euroland Equity A ND EUR

LU0119345287

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C)

LU1883303635

Amundi Funds II - Euroland Equity A ND USD

LU0132181453

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A USD (C)

LU1883303809

Amundi Funds II - European Equity Target Income A  EUR

LU0701926320

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR SATI (D)

LU1883311653

Amundi Funds II - European Equity Target Income A  HDG CZK

LU1028965215

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 CZK Hgd SATI (D)

LU1883311141

Amundi Funds II - European Equity Target Income A ND EUR

LU0966045303

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR (C)

LU1883311224

Amundi Funds II - European Equity Target Income A ND HDG CZK

LU1156181056

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C)

LU1883311067

Amundi Funds II - European Equity Value A ND EUR

LU0313647520

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C)

LU1883314244

Amundi Funds II - European Equity Value A ND USD

LU0313647793

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A USD (C)

LU1883314756

Amundi Funds II - European Potential A ND EUR

LU0271656307

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)

LU1883306497

Amundi Funds II - European Potential A ND USD

LU0398873470

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)

LU1883306570

Amundi Funds II - Global Aggregate Bond A ND EUR

LU0313646472

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)

LU1883316371

Amundi Funds II - Global Aggregate Bond A ND USD

LU0313646555

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD (C)

LU1049752592

Amundi Funds II - Global Ecology A ND EUR

LU0271656133

AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)

LU1883318740

Amundi Funds II - Global Ecology A ND USD

LU0302740245

AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)

LU1883319045

Amundi Funds II - Global Equity Target Income A DQ EUR

LU0830747449

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D)

LU1883321298

Amundi Funds II - Global Equity Target Income A DQ HDG CZK

LU1517305402

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D)

LU1883320720

Amundi Funds II - Global Equity Target Income A DQ USD

LU0830747522

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 USD QTI (D)

LU1883321538

Amundi Funds II - Global Equity Target Income A ND EUR

LU0313638883

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR (C)

LU1883320993

Amundi Funds II - Global Equity Target Income A ND USD

LU0313638966

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 USD (C)

LU1883321371

Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income A DQ HDG CZK

LU1100112454

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D)

LU1883330448

Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income A ND EUR

LU0914277370

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR (C)

LU1883330521

Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income A ND HDG CZK

LU1100112538

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C)

LU1883330364

Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income A ND USD

LU1088500860

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 USD (C)

LU1883331339

Amundi Funds II - Optimal Yield A ND EUR

LU0229386064

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C)

LU1883336569

Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities A ND EUR

LU0701928615

AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C)

LU1883340322

Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities A ND HDG CZK

LU0949831423

AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A CZK Hgd (C)

LU1883340249

Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities A ND HDG EUR

LU0711166115

AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR Hgd (C)

LU1883340595

Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities A ND USD

LU0701928961

AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A USD (C)

LU1883340678

Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A ND EUR

LU0190649722

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C)

LU1883834837

Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A ND HDG CZK

LU0898722359

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C)

LU1883834753

Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A ND USD

LU0190652510

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C)

LU1883835057

Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A ND EUR

LU0162480882

AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C)

LU1883841022

Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A ND HDG CZK

LU0648618758

AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A CZK Hgd (C)

LU1883840990

Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A ND HDG EUR

LU0182234491

AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C)

LU1883841295

Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A ND USD

LU0162302276

AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD (C)

LU1883841535

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A DA USD

LU0271651175

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D)

LU1883849785

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A ND EUR

LU0229391064

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 EUR (C)

LU1883848977

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A ND USD

LU0229391221

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C)

LU1883849603

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth A ND EUR

LU0353248106

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C)

LU1883854199

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth A ND USD

LU0347184235

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C)

LU1883854355

Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A ND EUR

LU0119402427

AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C)

LU1883861137

Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A ND USD

LU0132198770

AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)

LU1883861483

Amundi Funds II - Real Assets Target Income A ND EUR

LU0701927567

AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR (C)

LU1883866011

Amundi Funds II - Real Assets Target Income A ND USD

LU0974969783

AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD (C)

LU1883866441

Amundi Funds II - Top European Players A ND EUR

LU0119366952

AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A EUR (C)

LU1883868819

Amundi Funds II - Top European Players A ND HDG CZK

LU0772020482

AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A CZK Hgd (C)

LU1883868736

Amundi Funds II - Top European Players A ND USD

LU0132195834

AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD (C)

LU1883868900

 

3. etapa fúze

Nejzazší termín pro podání pokynu k nákupu/prodeji/výměně podílových listů slučovaných podfondů je do 10h dne 11.6.2019. Po tomto datu nebude možné pokyn k nákupu/prodeji/výměně podílových listů slučovaných podfondů podat, případně budou pokyny stornovány.

 

Slučované podfondy zaniknou v rámci fúze sloučením do cílových podfondů a podílové listy slučovaných podfondů budou v rámci fúze automaticky vyměněny za podílové listy cílových podfondů.

 

Pokyny k nákupu/prodeji/výměně podílových listů cílových podfondů získaných v rámci fúze bude možné podat po realizaci příslušných operací fúze podfondů Amundi a jejich kontrol v rámci systému evidence banky. Předpokládáme, že pokyny bude možné znovu podávat od 10:01h dne 19.6.2019.

 

Seznam slučovaných podfondů:

Slučovaný podfond

ISIN slučovaného podfondu

Cílový podfond

ISIN cílového podfondu

Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity A ND CZK

LU0510268534

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A CZK (C)

LU1882447342

Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity A ND EUR

LU0119336021

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C)

LU1882447425

Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity A ND USD

LU0132177006

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD (C)

LU1882447698

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies A ND EUR

LU0441086153

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C)

LU1882459511

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies A ND USD

LU0441085775

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD (C)

LU1882459784

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term A ND HDG CZK

LU1347069962

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C)

LU1882462572

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term A ND HDG EUR

LU1347067677

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C)

LU1882462739

Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income Hedged CZK

LU1851323318

AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C)

LU1882475046

Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income Hedged CZK_D

LU1851323581

AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D)

LU1882475129

Amundi Funds II - Euro Strategic Bond A DA EUR

LU0281577899

AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR AD (D)

LU1882476010

Amundi Funds II - Euro Strategic Bond A ND EUR

LU0190665769

AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR (C)

LU1882475988

Amundi Funds II - Euro Strategic Bond A ND HDG CZK

LU0820948064

AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C)

LU1882475806

Amundi Funds II - Global Multi-Asset A ND EUR

LU0372176460

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C)

LU1883327816

Amundi Funds II - Global Multi-Asset A ND USD

LU0372176387

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A USD (C)

LU1883327907

Amundi Funds II - China Equity A ND EUR

LU0133656446

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C)

LU1882445569

Amundi Funds II - China Equity A ND USD

LU0133656362

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)

LU1882445643

Amundi Funds II - Pioneer Global Select A ND EUR

LU0271651761

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A EUR (C)

LU1883342377

Amundi Funds II - Pioneer Global Select A ND USD

LU0271651688

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A USD (C)

LU1883342617

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A DA USD

LU0280674614

AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD AD (D)

LU1882442111

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A ND EUR

LU0119403581

AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C)

LU1882441816

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A ND USD

LU0132162586

AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C)

LU1882441907

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value A ND EUR

LU0133607589

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A EUR (C)

LU1883856723

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value A ND USD

LU0133605377

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A USD (C)

LU1883857291

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research A ND EUR

LU0119372174

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR (C)

LU1883859230

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research A ND USD

LU0132182006

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD (C)

LU1883859404

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value A ND EUR

LU0353247553

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C)

LU1894682704

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value A ND USD

LU0347183344

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C)

LU1894683009

Amundi Funds II - Russian Equity A ND EUR

LU0346424434

AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A EUR (C)

LU1883867761

Amundi Funds II - Russian Equity A ND USD

LU0574786918

AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A USD (C)

LU1883867845

Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A ND EUR

LU0133643469

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C)

LU1883872332

Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A ND HDG CZK

LU0510267130

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A CZK Hgd (C)

LU1883872258

Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A ND USD

LU0133642578

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C)

LU1883872415

Amundi Funds II - Euro Alpha Bond

LU1760615614

Amundi Funds Euro Alpha Bond

LU1894677027

Amundi Funds II - Euro Alpha Bond

LU1916292722

Amundi Funds Euro Alpha Bond

LU1894678009

Amundi Funds II - Euro Alpha Bond

LU1916292995

Amundi Funds Euro Alpha Bond

LU1894677373

 

4. etapa fúze

Nejzazší termín pro podání pokynu k nákupu/prodeji/výměně podílových listů slučovaných podfondů je do 10h dne 18.6.2019. Po tomto datu nebude možné pokyn k nákupu/prodeji/výměně podílových listů slučovaných podfondů podat, případně budou pokyny stornovány.

 

Slučované podfondy zaniknou v rámci fúze sloučením do cílových podfondů a podílové listy slučovaných podfondů budou v rámci fúze automaticky vyměněny za podílové listy cílových podfondů.

 

Pokyny k nákupu/prodeji/výměně podílových listů cílových podfondů získaných v rámci fúze bude možné podat po realizaci příslušných operací fúze podfondů Amundi a jejich kontrol v rámci systému evidence banky. Předpokládáme, že pokyny bude možné znovu podávat od 10:01h dne 25.6.2019.

 

Seznam slučovaných podfondů:

Slučovaný podfond

ISIN slučovaného podfondu

Cílový podfond

ISIN cílového podfondu

Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value A ND EUR

LU0229387385

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C)

LU1894682704

Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value A ND USD

LU0229387542

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C)

LU1894683009

 

 

Přehled konverzních poměrů mezi slučovanými podfondy a cílovými podfondy ZDE.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo