Přejmenování a změna strategie vybraných fondů z rodiny Amundi Funds

Dovolujeme si Vás informovat o přechodu fondů Amundi Funds Global Equity Target Income a Amundi Funds European Equity Target Income na zodpovědný způsob investování. Atraktivní dividenda i nadále zůstane u tříd fondů vyplácejících dividendu, ale v celkové výkonnosti bude mít menší důležitost.

Od roku 2020 přecházejí oba dva fondy plně na odpovědný způsob investování. Co to znamená? Při výběru akcií vedle základních fundamentálních faktorů (ziskovost, vývoj tržeb, zadlužení, výše dividendy, konkurence atd.) budou důležité také nefinanční ukazatele. To, jakým způsobem se firma zapojuje do zlepšení životního prostředí, jak řeší společenské a sociální otázky, a jak kvalitně a nezávisle působí její nejvyšší vedení. Věříme, že tyto nefinanční faktory se více a více prolínají s hospodařením firem a tento trend bude zesilovat. Regulace a tlak společnosti na změnu ostatně firmám nedává mnoho prostoru pro alternativní strategii. Akciím firem, které budou mít lepší společensko-odpovědné postavení, by se tak mělo ve výsledku dařit lépe. V souvislosti s posunem strategie k odpovědnému investování dochází i ke změně názvu obou fondů na Amundi Funds European Equity Sustainable Income a Amundi Funds Global Equity Sustainable Income.

Druhou ohlášenou změnou u obou fondů je změna dividendové strategie. Od nového roku přestanou fondy využívat opční strategii. Tato strategie na jedné straně fixovala cílenou dividendu na vyšší úrovni, v rozmezí 6 % až 7 % p.a., na druhé straně ale částečně limitovala další růst výkonnosti nad předem deklarovanou dividendu. Odebrání opční strategie sníží deklarovanou dividendu, nově by se výplata dividendy proto měla pohybovat okolo hranice 4 % p.a., významně ale vzroste prostor pro dosahování nadvýkonnosti u obou fondů v porovnání s trhem. Zdůrazněme, že 4 % p.a. je stále více, než dokáže nabídnout investorům trh. Aktuální očekávaný dividendový výnos u světových akcií se pohybuje pod hranicí 3 % p.a. V souhrnu tak investorovi zůstane atraktivní dividenda a vzroste šance na lepší celkovou výkonnost.

 

Věříme, že většina investorů změnu strategie uvítá a bude pokračovat ve své investici dále, minimálně pak do naplnění doporučeného investičního horizontu (7 a více let). Od investorů v takovém případě není vyžadována žádná součinnost. Investoři, kteří se změnou strategie nesouhlasí, mají možnost zdarma přestoupit do jiného fondu společnosti Amundi nebo ukončit svou investice, a to samozřejmě bez jakéhokoliv poplatku. Informace o dotčených fondech najdete na www.amundi.cz.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo