Bankovní záruky

Bankovní záruka má vždy písemnou formu a představuje neodvolatelný písemný závazek banky, že uspokojí beneficienta (příjemce) do výše určité peněžní částky v souladu s obsahem záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (příkazce) nesplní určitý závazek, nebo budou splněny jiné podmínky, jež jsou stanoveny v záruční listině.

Výhody bankovní záruky

  • Bankovní zárukou lze zajistit jakýkoli druh obchodu, dodávky zboží, ale i služby, prodej nemovitostí, platby nájemného
  • Bankovní zárukou lze zlepšit i cashflow (např. u akontační záruky či záruky za zádržné má příkazce možnost disponovat volně s finančními prostředky, za které se banka zaručila, a které by jinak objednatel neposkytl)
  • Banka plní z bankovní záruky ze svých prostředků bezodkladně – jistota pro příjemce záruky, že vždy má zajištěny své pohledávky za příkazcem
  • Bankovní záruky jsou zajišťovacími instrumenty a mají abstraktní povahu, což přináší beneficientovi možnost obdržet plnění od ručící banky, aniž musí dojít k soudnímu jednání

Do you need advice?

We will be glad to call you back.

Please, click the reCAPTCHA checkbox before submit the form.
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo