Date Fund Group

Akciové a komoditní fondy

Fund Name Isin Price Currency Fund Form Weblink

Balancované fondy

Fund Name Isin Price Currency Fund Form Weblink

Dluhopisové fondy - konzervativní

Fund Name Isin Price Currency Fund Form Weblink

Dluhopisové fondy - ostatní

Fund Name Isin Price Currency Fund Form Weblink

Krátkodobé fondy

Fund Name Isin Price Currency Fund Form Weblink

Podílové fondy skupiny Pioneer

Hodnota PL = poslední známá cena podílového listu fondu

"H" = "Hedged" = zajištěný proti měnovému riziku

"D" = třída vyplácející dividendu


Bližší informace k fondům získáte na adrese https://www.pioneer.cz/Fondy.asp

Date Fund Group

AKC

Fund Name Isin Price Currency Fund Form Weblink

DLU

Fund Name Isin Price Currency Fund Form Weblink

FPT

Fund Name Isin Price Currency Fund Form Weblink

SMI

Fund Name Isin Price Currency Fund Form Weblink
Date Fund Group

OAK

Fund Name Isin Price Currency Fund Form Weblink

ODL

Fund Name Isin Price Currency Fund Form Weblink

OPT

Fund Name Isin Price Currency Fund Form Weblink

OSM

Fund Name Isin Price Currency Fund Form Weblink
Mobile Phones
Smart Banking

- An easy and convenient way to control your account

- The fastest login using your fingerprint

- Free of charge for all accounts and with significant savings on transactions

or or
Spinning wheel animation

Loading