PROMO

Promo

U konto BUSINESS získejte každý měsíc 100 Kč

       
Výhody v ceně

 

 • Promotion

  By choosing all the features SMS Alarm will be

  Check icon

  Free

  Get this promotion Remove promotion

 • Běžný účet

  vedení běžného účtu v Kč a dalšího účtu v Kč nebo cizí měně

    0 / Měsíčně

 • Tuzemský platební styk

  veškeré elektronické transakce do limitu celkového obratu na účtu 2,5 mil

    0 / Měsíčně

 • Výběry z bankomatů

  výběry ze všech bankomatů všech poskytovatelů po celém světě

    0 / kdykoli

 • Online Banking

  správa financí odkudkoli ve světě

    0 / Měsíčně

 • BusinessNet

  možnost přístupu odkudkoliv bez nutnosti pevné softwarové instalace

    0 / Měsíčně

 • Platební karta

  bezkontaktní embosovaná platební karta

    0 / Měsíčně

U konto BUSINESS získejte každý měsíc 100 Kč    

 • Běžný účet -  

 • Tuzemský platební styk -  

 • Výběry z bankomatů -  

 • Online Banking -  

 • BusinessNet -  

 • Platební karta -  

     

Sjednat

 

Navíc 500 Kč při změně banky

Účet pro všechny podnikatele a firmy s ročním obratem do 10 milionů Kč, kteří chtějí místo placení poplatků dostávat odměny:

 • 100 Kč na účet každý měsíc alespoň za dvě měsíční elektronické úhrady
 • Mimořádná odměna 500 Kč při nastavení pravidelných úhrad sociálního a zdravotního pojištění

 

Podmínky kampaně (PDF, 75 kB)


Kampaň probíhá v období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018. Banka si vyhrazuje právo kampaň změnit, prodloužit nebo ji předčasně ukončit.

Do Kampaně bude zapojen klient, který po založení Konta potvrdil svůj zájem zúčastnit se Kampaně přes Formulář ve svém internetovém bankovnictví. Formulář pro potvrzení zájmu bude v internetovém bankovnictví dostupný od třetího dne po založení Konta do posledního dne měsíce následujícího po založení Konta.

Podmínky získání odměn pro produkty U konto, U konto pro mladé, U konto TANDEM, U konto PREMIUM: Klient získává měsíční odměnu 100 Kč v případě alespoň jedné úhrady kartou zapojenou do založeného U konta a jedné odchozí elektronické úhrady ze založeného U konta v kalendářním měsíci. Podmínkou pro vyplacení odměny 500 Kč je podepsání formuláře Žádost o změnu banky a kladné dokončení procesu Mobility.

Podmínky získání odměn pro produkt U konto BUSINESS: Klient získává měsíční odměnu 100 Kč v případě dvou odchozích úhrad zadaných prostřednictvím přímého bankovnictví v kalendářním měsíci. Podmínkou pro vyplacení odměny 500 Kč je realizace prvního trvalého příkazu sloužícího k úhradě záloh sociálního a zdravotního pojištění.

Detailní podmínky Kampaně nebo informace o jakékoliv změně jsou zveřejněny na stránkách www.unicreditbank.cz/ukonto_kampan.
Informace k výběrům z bankomatů – Banka transakce nezpoplatňuje, avšak provozovatelé bankomatů mohou účtovat své vlastní poplatky. Klient je o účtování poplatku informován na obrazovce bankomatu a má možnost transakci odmítnout.

Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Spinning wheel animation

Loading