Úroková sadzba 0,99 % p. a.*

Zoznam a poradie zľavovýchh kódov. Tabuľka sa aktualizuje vždy v celú hodinu.

1. BFSKA125

2. BFSKA147

3. BFSKA151

4. BFSKA150

5. BFSKA167

6. BFSKA176

7. BFSKA126

8. BFSKA185

9. BFSKA192

10. BFSKA222

Reprezentatívny príklad : 

Chcete si refinancovať hypotéku vo výške 36 000 € a mať istotu počas splácania? Banka vám požičia aj na poplatok za zaradenie do poistenia schopnosti splácať úver na prvých 5 rokov vo výške 1080 €. Celková výška úveru je 37 080 €, s dobou splácania 25 rokov a úrokovou sadzbou fixovanou na 3  roky vo výške 0,99%* p. a.. Výška mesačnej anuitnej splátky s poistením úveru je 139,58 €, počet mesačných splátok je 301, z toho prvá bude len splátka úrokov vo výške 30,59 €, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0 €, mesačný poplatok za vedenie U konta je 8 EUR ročná percentuálna miera nákladov je 1,75 %. Celková čiastka, ktorú musíte zaplatiť za úver vrátane U konta je 44 348 €.


* Úroková sadzba platí, ak si klient uzatvorí poistenie schopnosti splácať úver v poisťovni Ergo , bude poukazovať pravidelne na U konto mesačne minimálne 1,5 násobok aktuálnej výšky splátky a každých 6 mesiacov vykoná kreditnou kartou vydanou UniCredit Bank aspoň 5 transakcií, každú v minimálnom objeme 20 €.

Nestihli ste zadať Váš zľavový kód? 


Vložte Váš zľavový kód

Spinning wheel animation

Loading