Alternativní investice

Novátorská řešení skutečně šitá na míru.

Strukturované produkty

Finanční trh je považován za jednu z nejinovativnějších oblastí na světě. Rok co rok můžeme na trhu nacházet nové typy produktů a cenných papírů strukturovaných v různých podobách.

Strukturované produkty tak mají své stabilní místo v portfoliích našich klientů, neboť mohou přinášet zhodnocení i v době stagnujících finančních trhů.

V průběhu roku se snažíme přinášet různé emise produktů, abychom tak pokryli všechny fáze trhu a vyhověli rozmanitým požadavkům našich klientů.

Jednotlivé emise tvoříme pod hlavičkou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, jakož i ve spolupráci s HVB Mnichov, světovou špičkou v oblasti investičních certifikátů.
V této oblasti jsme jako jediní v Čechách a na Slovensku připraveni Vám kdykoliv vydat i vlastní emisi certifikátu.

Díky jedinečné prémiové službě od UniCredit – my.onemarkets – můžete spolu se svým privátním bankéřem vytvořit svůj vlastní individuální strukturovaný investiční produkt!

Během pár minut můžete mít investiční produkt šitý na míru přesně podle vašich představ.

 

Výjimečná služba my.onemarkets je:

  • individuální: investiční řešení šitá na míru dle Vašich individuálních požadavků a investičních záměrů – investice začínají již od 1 000 000 Kč, 50 000 eur nebo 50 000 amerických dolarů
  • rychlá: Váš vlastní investiční produkt vytvořený a obchodovatelný v ten samý den
  • přizpůsobivá: pro různé tržní podmínky existují odpovídající typy produktů. Lze si zvolit různé podkladové aktivum z nabídky– akciový index nebo jednotlivé akcie (široké zastoupení z různých oblastí a odvětví)
  • flexibilní: zajištěná likvidita v rámci sekundárního obchodování (jedná se o mimoburzovní trh)
  • transparentní: aktuální informace o produktu k dispozici na dedikované internetové stránce www.onemarkets.cz


Zaujali jsme vás? Sjednejte si schůzku se svým privátním bankéřem v UniCredit a začněte vytvářet
své vlastní investiční produkty.


 


Tom Coufal, Head of Private Investor Products CEE, UniCredit Bank AG

Díky široké škále typů produktů můžete využívat různé strategie.


 

Sjednejte si schůzku se svým privátním bankéřem.

Konfigurace produktu na míru vašim potřebám a toleranci vůči riziku.

Hotovo! Váš individuální produkt s vlastním ISIN je vydán a stává se součástí vašeho investičního portfolia.

 


Přehled Strukturovaných investičních produktů

Tolerance vůči riziku

Typ produktu

 

Střední
 

Stock Reverse Convertible (Protect) / (Chráněné) reverzně konvertibilní dluhopisy spojené s akcií
Index Reverse Convertible (Protect) / (Chráněné) reverzně konvertibilní dluhopisy spojené s indexem
Express (Plus) Certificates / express plus certifikáty

Vysoká


Bonus Certificates / Bonusové certifikáty

 

Více informací získáte u svého privátního bankéře.

Uvedené informace mají pouze informativní povahu, nepředstavují prospekt ani statut, osobní investiční poradenství či doporučení zohledňující individuální situaci investora.

Investování do investičních nástrojů obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Podrobné informace o pravidlech poskytování investičních služeb bankou včetně základního popisu dodržování regulatorních pravidel a principy ochrany zákazníků investičního bankovnictví naleznete v dokumentu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Základní informace o rizicích souvisejících s investičními službami naleznete v dokumentu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Základní informace o pobídkách jako možném střetu zájmů naleznete v dokumentu Politika střetu zájmů. Archiv těchto informací naleznete v MiFID – Archiv dokumentů. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na své příslušné kontaktní místo v UniCredit Bank.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo