U5 Business

Ve spolupráci s AXA Pojišťovnou jsme pro Vás připravili unikátní produkt k Vašemu podnikatelskému účtu vedenému v UniCredit Bank – Pojištění U5 Business.

Proč si sjednat U5 Business pojištění?

 

Výhodné finanční zabezpečení pro případ vážného tělesného poškození, které má za následek:

  • ohrožení podnikání a příjmu
  • ohrožení životního standardu 
  • zvýšené náklady na léčení

V případě pojistné události vyplatí pojišťovna 5-ti násobek kladného i záporného zůstatku na vašem podnikatelském účtu (maximální plnění 1.000 000 Kč).

Pojistné plnění vám pomůže překlenout výpadek příjmu, zajistit plynulost vašeho podnikání, doplatit podnikatelský kontokorent nebo uhradit náklady na léčení.

Parametry produktu

Pojištění kryje rizika v případě smrti následkem úrazu a trvalého tělesného poškození následkem úrazu nad 50 %.

Pojištění je účinné od 00:00 hod dne následujícího po dni přistoupení ke skupinové pojistné smlouvě.

Měsíční pojistné je 99 Kč, tj. méně než 3,30 Kč/den.

Pro koho je produkt určen?

Pojištění je určeno pro majitele nebo disponenty podnikatelského účtu, popřípadě další osoby, jako jsou jednatelé společnosti nebo klíčoví zaměstnanci společnosti.

Pro klienty od 18 do 70 let, kteří zároveň nepatří mezi nepojistitelné osoby dle příslušných pojistných podmínek.

Jak si sjednat pojištění?

Na všech pobočkách UniCredit Bank. Schůzku si můžete sjednat online.

Potřebujete poradit?

Rádi Vás kontaktujeme zpět.

Please, click the reCAPTCHA checkbox before submit the form.
Mobile Phones
Smart Banking

- jednoduchý a pohodlný způsob ovládání účtu

- nejrychlejší přihlášení pomocí Vašeho otisku prstu

- zdarma ve všech kontech a výrazně šetří poplatky za transakce

nebo nebo
Spinning wheel animation

Loading