Další cenné papíry

Vlastní emise dluhopisů vydaných UniCredit Bank

Pokud hledáte konzervativní formu zhodnocení svých financí, můžete využít investici do vlastních emisí dluhopisů vydávaných přímo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Díky široké nabídce splatností si můžete zvolit pro vás nejzajímavější produkt. Naše nabídka zahrnuje dluhopisy v různých měnách. Pokud si vyberete některý z dluhopisů vydaných UniCredit Bank a dodržíte datum splatnosti, dopředu víte, jaký výnos vám tato investice přibližně přinese. V případě potřeby můžete dluhopis prodat za aktuální tržní cenu dle platného kurzovního lístku.

Hlavní parametry:

  • možnost zhodnocení vašich finančních prostředků
  • peníze k dispozici obvykle do 5 pracovních dní
  • přibližně známý výnos při držení do splatnosti

Obchodování na kapitálových trzích

Rádi byste obchodovali s akciemi nebo jinými burzovně obchodovanými instrumenty? Naše banka je vám schopna zprostředkovat obchodování na Burze cenných papírů Praha a hlavních světových akciových trzích, a to skoro se všemi instrumenty, které se na těchto burzách obchodují. Získáte tak přístup k velmi široké škále zajímavých investičních instrumentů. Obchodování na burzách můžete provádět podáváním pokynů v pobočkách UniCredit Bank nebo telefonicky přes specializované oddělení na centrále UniCredit Bank.

Hlavní parametry:

  • přístup k cenným papírům obchodovaným na hlavních světových burzách
  • možnost podávat pokyny z pohodlí domova
  • peníze k dispozici obvykle do 3 pracovních dní
Užitečné dokumenty
  • Investování do investičních nástrojů obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.
  • Podrobné informace o pravidlech poskytování investičních služeb bankou včetně základního popisu dodržování regulatorních pravidel a principy ochrany zákazníků investičního bankovnictví naleznete v dokumentu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Základní informace o rizicích souvisejících s investičními službami naleznete v dokumentu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Základní informace o pobídkách jako možném střetu zájmů naleznete v dokumentu Politika střetu zájmů. Archiv těchto informací naleznete v MiFID – Archiv dokumentů. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na své příslušné kontaktní místo v UniCredit Bank.
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo